Inspiráló ötletek: A Rioja-völgy parlagon hagyott területeinek helyreállítása

2022. január 7., péntek

Földrajzi tartomány: Spanyolország
Kulcsszavak:
– Klíma és klímaváltozás
– Szociális gazdálkodás
– Szociális hatás
– Innováció
– Vidékfejlesztés
– Parlagon hagyott földterületek
– Dió

Társadalmi innováció – földgazdálkodási megoldások a parlagon hagyott földterületekre
A spanyolországi Rioja régió magasabb völgyeiben egyre nagyobb problémát jelent a mezőgazdasági termőföldek elhagyása. Egy Operatív Csoport azzal foglalkozik, hogy feltárja a probléma mögött húzódó fő okokat, és olyan tevékenységeket végez, amelyek célja új gazdálkodók bevonása a területre és a gyümölcstermelés helyreállítása. Ugyanakkor ezek az intézkedések hozzájárulnak a talaj megőrzéséhez, a talaj biológiai sokféleségének javításához és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz.

A CARNA egy mezőgazdasági műszaki tanácsadó szervezet, ők a GORTA nevű Operatív Csoport fő partnerei. Nacho Ruiz, a CARNA-tól: „2017-ben, néhány évvel a projekt kezdete előtt, a La Rioja Autonóm Közösség  gyümölcsfa-leltárt végzett a régióban. A kutatá

s kimutatta, hogy 117 dióparcella (32 hektár) félig, és 93 dióparcella (19 hektár) teljesen parlagon volt hagyva.

Számos tényező vezet ehhez a termeléssel való felhagyáshoz. A magas völgyek nagyon elszigeteltek, nehezen megközelíthetőek és nagyon meredek lejtőik vannak. A régióban a városok növekedése a vidéki területek elnéptelenedéséhez vezet, nagyon nehéz mezőgazdasági munkaerőt találni. Nacho így folytatja: „A vidéki lakosság elöregszik, és a fiatal generációk nem viszik tovább a gazdaságokat. Ez a kérdés nemcsak az ágazat gazdasági fenntarthatóságát és a mezőgazdaság fejlődését érinti, hanem közvetlenül a környezetet is érinti. Jelentős negatív hatással van a táj minőségére, és fokozza a talaj romlását olyan mértékben, hogy mind a tüzek, mind az invazív kártevők és betegségek kockázata nő.” Azok a gazdaságok, amelyeknek sikerült fenntartani a termelést, általában alacsony hozamot és rossz minőségű termékeket termeltek, nem korszerűsítettek, és hiányzott belőlük a versenyképesség.

A GORTA Operatív Csoport partnerei, – egy mezőgazdasági -, műszaki és jogi – tanácsadási szolgáltatást nyújtócég, egy mezőgazdasági és erdészeti szolgáltatásokat (pl. ültetés, metszés és betakarítás) kínáló cég, és egy termelői szövetség – úgy érezték, hogy megoldást kell találni erre a növekvő problémára. Végső céljuk a meglévő gazdaságok technikai fejlesztése és modernizálása, valamint annak biztosítása, hogy a parlagon hagyott gazdaságok újból visszaálljanak a termelésbe. E célok elérésének egyik tényezője a dióágazat és a diótermesztéssel foglalkozó terület újra életre keltése, illetve a szektor értékének újbóli megteremtése. Ez pozitív hatással lenne a terület társadalmi-gazdasági helyzetére, valamint magára a mezőgazdasági területre és a környezet egészére. Úgy döntöttek, hogy kipróbálnak egy üzleti modellt a minőségi diótermesztéshez a térségben, amely támogatja a gazdálkodókat mind a mezőgazdasági termelés irányításában, mind a marketingben és a végtermék értékének növelésében. Nacho azt mondja: „Egy üzleti formulát hozunk létre társadalmi célokkal. Társadalmi innovációról van szó. Esetünkben olyan új szolgáltatások, modellek megtalálásáról beszélünk, amelyek megoldják a parlagon hagyott földterületek társadalmi problémáját, vagy legalábbis a jelenlegi alternatíváknál hatékonyabb és eredményesebb utat keresnek, ezáltal új társadalmi kapcsolatokat és szinergiákat teremtve.

Ami a tevékenységeket illeti, a projekt egy kezdeti vizsgálattal kezdődik a projekt területen lévő parlagon hagyott és részlegesen megművelt gazdaságok számszerűsítésére. Ezt követően a támogató partnerek bemutatják a módszertanukat a telkek tulajdonosainak, elmagyarázva a termelékenység javításának lehetséges módjait. Ezzel párhuzamosan tájékoztató találkozókat is szerveznek a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló különböző településekkel.

Ezt követően a projekt minden egyes gazdaságban egyedi megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek a gazdaságokban lévő termények életképességéről, figyelembe véve a sajátos termesztési feltételeket és a hozamot. A projektpartnerek a gazdákkal közösen egyéni üzleti terveket készítenek, és segítik őket a parcellák visszaállításában.

Eddig körülbelül 12 olyan telek van, ahol ez a projekt hozzásegítette a gazdálkodókat a megállapodásaikban.

A partnerek tanulmányozzák az emberek közötti föld átruházásával és a használat megváltoztatásával kapcsolatos jogi vonatkozásokat is. Nacho kifejti: „Alternatívát javaslunk a földbankoknak, ahol az emberek bérbe adják a földjüket, de a gyakorlatban ez bizonyos tulajdonosi és pénzügyi problémákhoz vezet a földet bérlő gazdálkodók számára.”

„A terület átfogó megközelítése elengedhetetlen, olyan forgatókönyveket készítünk, amelyekben a parlagon hagyott földeket egy területként kezelhetjük. Ezért fontos a döntéshozókkal, a gazdálkodókkal és más helyiekkel való együttműködés.” – mondja Nacho. „Csak ezzel tehetjük újra vonzóbbá a területet, és visszahozhatjuk a gazdákat a régióba.” A projekt keretében javasolt új üzleti modellek lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy jobb minőségű és jövedelmezőbb termékeket hozzanak létre. Ezek a különböző fejlesztések egy önfenntartó ciklust hoznak létre a változások által előidézett környezeti javulással, valamint a biológiai sokféleségre és az erdőtüzek csökkentésére gyakorolt hatásokkal együtt.

„Ez a probléma nem csak a mi régiónkat érinti. A Mezőgazdasági, Halászati, Élelmiszerügyi és Környezetvédelmi Minisztérium 2017-es, terméshozamokkal és területekkel kapcsolatos felmérése (Esyrce) szerint a parlagon hagyott termőföldek Spanyolország egészében meghaladta az egymillió hektárt 2017 végén. Bízunk benne, hogy az eredményeink hozzásegítenek másokat is ezen probléma leküzdésében Spanyolország más részein, vagy akár Európában is. ” – mondja Nacho.

Contact person
Nacho Ruiz carna@carna.es