Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete

Általános célunk környezetkímélő, a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási formák, továbbá az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a jogszabályrendszer ésszerűsítésével és a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának elősegítésével.

A kis- és közepes, illetve családi gazdaságok a természetes anyagokat használó kézművesek termékelőállításának és szolgáltatásainak környezetkímélő fejlesztése és piacra jutásuk könnyítése az intenzív növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlat visszaszorítását; új, gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból fenntartható megélhetési lehetőségek fokozottabb térnyerését segítheti elő. Ennek előnyös hatása lehet a hazai biodiverzitásra, a talajokra, a vizekre a termelés káros környezeti hatásainak csökkentésével. A helyi gazdaság megerősítése a  helyi közösségek számára kitörési pont lehet. Bővebben:  Kislépték Egyesület Alapszabálya

A kiemelt témák és tevékenységek a következők:
– kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és értékesítés feltételeinek egyszerűsítése
– a magánlakóházi élelmiszer előállítás rugalmas szabályozási kereteinek megteremtése, ismertetése
– Rövid Ellátási Lánc ösztönzése, stratégia készítés
– falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos, minőségi fejlesztése
– önfoglalkoztatás segítése
– termékelőállítók, helyi piacok felmérése, támogatása ismereteinek gyarapítása
– érdekképviseleti együttműködés működtetése
– nemzetközi partnerség kiépítése és együttes érdekképviseletben való közreműködés
– jó gyakorlatok bemutatása

Facebook közösségünk >>

Elnökségi tagok

Kujáni Katalindr. Kujáni Katalin
(Elnök, REL, nemzetközi kapcsolatok)
Tel: 70/453-5208,   Email: kujanikatalin@gmail.com
Dr. Major ÁgnesDr. Major Ágnes
(Elnökségi tag, ügyvéd, agrárszakjogász, hulladékgazdálkodás jog)Tel: 30/2214-127,   Email: drmajor@drmajor.hu
Kőváriné Dr. Bartha ÁgnesKőváriné Dr. Bartha Ágnes
(Elnökségi tag, szaktanácsadó, földügyek, támogatások, környezetgazdálkodás)Tel: 30/440 4687   Email: agrarkornyezetgazda@gmail.com
Pócsi Gabriella

(Elnökségi tag, Körös Kosár bevásárló közösség alapítója)

Tel:  30/237-3495    Email: pocsi.gabi@gmail.com

Mircz NárciszMircz Nárcisz
(Elnökségi tag, KKASE tagja, tejtermékek, állati termékek)Tel: 20/335-9620

Szakértő tagjaink

Gergely MáriaGergely Mária
(FB tag, Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesület elnöke)Tel: 30/212 4770,
Nyitrai Zsuzsanna
(FB tag, Expó és rendezvényszervezés, szövetkezetiség. Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet alapítója)Tel: 30/478-3173,   Email: dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
Szabadkai Andrea

Kistermelői szabályok és higiénia, Élményparaszt Program.

30/7688718, szabadkai.andrea@kisleptek.hu