Bristoli Élelmiszerhálózat H2020 BOND Tanulmányút – Anglia 3

2018. november 5., hétfő

Bristoli Élelmiszerhálózat [Bristol Food Network]Alapinformációk

 Neve(angolul)                               honlap

BristolVáros Élelmiszerhálózata (Bristol CityFood Network)    http://www.bristolfoodnetwork.org/

Tagságjellemzői

Gazdák,kertészek, földmunkások, támogatók

Koordinátorneve, elérhetősége.

JaneStevenson, Bristol Food Network, 3 Burlington Road, Bristol, BS6 6TJ

Partnereknevei és elérhetőségei

Alakulásdátuma

1996

Szektor/ fókusz

Olyanegyéneket, közösségi projekteket, szervezeteket és üzleti vállalkozásokattámogat, lát el információval, kapcsol össze, melyek közös jövőképe, hogyBristolt a fenntartható élelmiszer városává tegyék

Szervezettípusa (pl. szövetkezet, hálózat)

Hálózat

Tagoklétszáma

n/a

Tagságjellemzői

Termelők,fogyasztók

Tevékenységterülete (helyi, regionális stb.)

Helyi(Bristol), regionális

Finanszírozásforrásai

Különbözőek– projekttámogatások, önkormányzat

Teljesköltségvetés

Változó– jelenleg alacsony

Akezdeményezés céljai

·        Ösztönözni és segíteni az embereket abban,hogy nyersanyagokból főzzenek, termeljenek maguknak, illetve egyenek többfriss, szezonális, helyi, biotermesztésből származó élelmiszert.

·        Elősegíteni, hogy minél többen vásároljanaka helyi, független élelmiszerboltokban és kereskedőknél, azért hogy Bristolfőutcája nyüzsgő és változatos maradjon.

·        Ösztönözni és elősegíteni, hogy a Bristolonbelül és a környékén található, jó minőségű földeket élelmiszertermelésrehasználják.

·        Ösztönözni és elősegíteni azélelmiszerhulladék szétosztását, újrahasznosítását, illetve komposztálását.

·        Támogatni az oktatást arról, hogy azélelmiszer, helyes táplálkozás és életmód milyen szerepet játszik aközösségünkben élő hátrányos helyzetű egyének, családok és csoportokszükségleteinek kielégítésében; ösztönözni a társadalmi befogadást éskohéziót.

·        Fejleszteni a közösség által irányítottélelmiszerkereskedelmi megoldásokat, pl. a szövetkezeteket, vásárlóicsoportokat, közösségi támogatású mezőgazdaságot és spontán üzleteket (pop-up shops).

·        Felépíteni a Bristoli Élelmiszerhálózatszakértői hátterét az élelmiszerrel és a fenntarthatósággal kapcsolatban, amielérhető a bristoliak számára, és lehetőséget teremt számukra.

Főtevékenységek leírása

Egy1996-os Helyi élelmiszerkapcsolat (LocalFood Links) projekttel, illetve 1997-es gazdapiaccal indult. Ezutánjöttek a következő projektek, jelentések: Fenntartható Élelmiszer Stratégia (Sustainable Food Strategy); Kiélelmezi Bristolt? (Who Feeds Bristol?);Jó Étel Karta (Good Food Charter);Jó Étel Terv (Good Food Plan); azévente, 35 tag részvételével megrendezett ‘Kezdj termelni’ felvonulás (Get Growing trail); havi, onlinehírlevél (hír körkép az internetről); hasznos erőforrások (tudástár); hírekfinanszírozási lehetőségekről; miben lehet cselekedni és érdekes, ajánlottkiadványok.

Tevékenység rövid összefoglalója
Ez a hálózat olyan egyéneket, közösségi projekteket, szervezeteket és üzleti vállalkozásokat támogat, lát el információval, kapcsol össze, melyek közös jövőképe, hogy Bristolt a fenntartható élelmiszer városává tegyék. 2015-ben Bristol volt Európa Zöld fővárosa, így több pénz állt rendelkezésre a helyi élelmiszer kezdeményezések támogatására, és ebben az évben nyerték el a Fenntartható Élelmiszer Város Díj ezüst fokozatát is. A működés többi évében nagy kihívás volt forrásokat találni, hogy a projektek ajánlásait cselekvésre váltsák.

Néhány további eredmény:
•    A ‘Ki élelmezi Bristolt’ című jelentés komoly hatást gyakorolt; ráirányította a figyelmet arra, hogy miért fontos újjáéleszteni élelmiszer ellátó rendszerünket, és sok embert ráébresztett arra, hogy az élelmiszer helyi ügy kell legyen.
•    Három erős és egymással összekapcsolt ‘szereplő’ gondozza a Jó Élelmiszer munkafolyamatot (Good Food work): a Bristoli Élelmiszerhálózat (Bristol Food Network), Bristoli Élelmiszerpolitikai Tanács (Bristol Food Policy Council) és a Bristoli Zöld Tőke partnerség (Bristol Green Capital Partnership), melyek összekötnek és támogatnak számos projektet, összejöveteleket látnak vendégül, közösen készítenek terveket és biztosítják a nyilvánosságot, valamint együtt lépnek fel a szakpolilitka változásáért.
•    Az Egészséges Iskolák Program (Healthy Schools Programme) az élelmiszert a tananyag minden részében megjeleníti, együtt dolgozik a Talaj Társasággal (Soil Association), a BBC-vel és ‘Hihehetetlen Ennivaló’-vel (Incredible Edible). Az iskolákban végzett munka minden kultúrkört, a város minden részét eléri.
•    A több mint 800 tagú bristoli Zöld Tőke Partnerség (Green Capital Partnership), és egy helyben alapított díjért folyó verseny, a Munkahelyi Jólét (Workplace Wellbeing) keretében az üzleti vállalkozások helyi, bio módszerekkel termesztett, méltányos kereskedelemből származó élelmiszert szereznek be. A kávéházak és éttermek hirdetik, hogy helyi beszállítóktól vásárolnak; és a helyi fizetőeszközt, a bristoli fontot (Bristol Pound) 265 helyi élelmiszervállalkozás elfogadja.
•    Bristol az első helyi önkormányzat (a második világháború óta), ami bevezeti a háztartási élelmiszerhulladék begyűjtését; és az első város London után, ami ‘5000 embert megetetünk’ (Feeding the 5000 ) rendezvényt szervez.
•    Egy Nyugat-Angliában, 14 szervezet bevonásával működő Közintézményi Beszerzési Csoport megosztja jó gyakorlatait és jelentős változásokat ért el abban, hogy az egyetemek, főiskolák, iskolák, óvodák, a tanács által üzemeltetett kávézók és gondozóotthonok hogyan kezelik szerződéses ügyleteiket.
•    Az első Éleliszerbarát Fesztivált (Love Food festival) 2008-ban tartották a bristoli ‘Festékgyárban’ (‘Paintworks’). Ilyen családbarát, ünnepi rendezvényeket immár évente többször tartanak, több száz látogatót vonzanak. A kezdetben ritkaság számba menő utcai piacok mára igen gyakorivá váltak, éjszakai piacok is vannak, élőzenével. 2014 óta Bristol megrendezi az Élelmiszerkapcsolatok Fesztivált (‘Food Connections Festival’). A 2014-es és 2015-ös fesztiválok több mint 300 eseményén több mint 265.000 ember fordult meg.
•    Új kreatív módszerek, hogy pénzt szerezzenek a kis gazdaságok számára (közösségi finanszírozás – crowdfunding)

Linkek bristoli szervezetekhez, projektekhez
Kiadványok

·        http://www.bristolfoodnetwork.org/wp2/wp-content/uploads/2015/02/Sustainable-Food-Strategy.pdf

–     http://www.bristolfoodnetwork.org/wp-content/uploads/2016/04/Good-Food-Guide.pdf

·        http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2012/10/Who-Feeds-Bristol-report.pdf

·        http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2013/03/Bristol-Good-Food-Plan_lowres.pdf

·        http://bristolfoodpolicycouncil.org/sign-the-bristol-good-food-charter/

A bristoli élelmiszer mozgalom áttekintése 2015-ig
•    http://www.bristolfoodnetwork.org/wp-content/uploads/2017/07/17_bristol_method_how_to_become_a_more_sustainable_food_city.pdf
•    http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/433370/Bristols-Local-Food-Movement-Important-Moments/
A 2015-ig tartó munkafolyamat, amivel sikerült “Ezüst” fokozatú Fenntartható Élelmiszer Várossá válni
•    http://www.bristolfoodnetwork.org/blog/1-year-action-plan/
•    http://bristolfoodpolicycouncil.org/bristols-good-food-action-plan-2015-2018-now-released/
•    http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/04/Bristol-SFC-2016-Silver1.pdf
•    http://sustainablefoodcities.org/
A fontosabb élelmiszerrel kapcsolatos projektek, melyeket abban az évben finanszíroztak, amikor Bristol Európa Zöld Fővárosa volt
•    https://bristolfish.org/
•    https://bristolfoodproducers.uk/
•    http://ediblebristol.org.uk/urban-food-growing-trail-a-bristol-2015-project/
•    http://bristolgreencapital.org/kitchen-on-prescription-socially-prescribed-healthcare/
További olvasnivalók a ‘Hihetetlen Ennivaló’-ról (Incredible Edible)
•    Így kezdődött: https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
•    https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes
•    http://ediblebristol.org.uk/
•    http://incredibleediblenetwork.org.uk/
További olvasnivalók a társadalmi gondoskodásról [szociális farmokról]•    https://simshill.co.uk/community-food-centre/
•    https://www.sustainweb.org/growinghealth/
Dinamikus beszerzési rendszer (ami lehetővé teszi, hogy kisebb termelők bekapcsolódjanak nagy, közintézményi beszerzési szerződésekbe)

·        https://www.fresh-range.com/help/howitworks

·        https://www.dynamicfood.org/

Szervezetek

·        http://www.bristolfoodnetwork.org/

·        http://bristolfoodpolicycouncil.org/

·        http://bristolgreencapital.org/

·        https://bristolpound.org/

Elindították a Bristoli Jó Élelmiszer Szövetséget (Bristol Good Food Alliance), és a kampányt, hogy a Fenntartható Élelmiszer városok versenyen “Megszerezzük az aranyat” (Sustainable Food Cities awards – “Going for Gold”). A Szövetség 9 taggal indul:
•    Bristoli Élelmiszer Hálózat (Bristol Food Network)
•    Bristoli Élelmiszerpolitikai Tanács (Bristol Food Policy Council)
•    Bristoli Élelmiszertermelők (Bristol Food Producers)
•    Bristoli Zöld Tőke partnerség (Bristol Green Capital Partnership)
•    Nyugat-angliai Élelmiszer beszerzési Csoport (West of England Food Procurement Group)
•    Négyzet Élelmiszer Alapítvány (Square Food Foundation)
•    Bristolt élelmezzük (Feeding Bristol)
•    Méltányos részesedés Dél-nyugat (FareShare South West)
•    Hihetetlen Ennivaló, Bristol (Incredible Edible Bristol)

Angolnyelvű beszámolók ITT olvashatóak: www.bondproject.eu/repository/

 

WEB OLDAL www.bondproject.eu

FACEBOOK oldal: @bondproject  

TWITTER oldal https://twitter.com/BOND_project_EU