Közösségi Támogatású Mezőgazdaság Hálózat (CSA) H2020 BOND Tanulmányút – Anglia 2

2018. november 5., hétfő

 

Közösségi Támogatású Mezőgazdaság Hálózat, Egyesült Királyság
[CSA – Community Supported Agriculture – Network UK]

Alapinformációk

Név(angolul),

 honlap

CSANetwork UK

https://communitysupportedagriculture.org.uk/

Koordinátorneve, elérhetősége

Maresa Bossano, Coordinator

csanetwork@gmail.com

Partnereknevei és elérhetőségei

Alakulásdátuma

2008-banindította el a Talaj Társaság (SoilAssociation) a projektjét, hogy elősegítse a közösségi támogatásúmezőgazdaság ügyét országszerte

2013-banindult el a hálózat

Szektor/ fókusz

Mezőgazdaság:termelő-fogyasztó kapcsolatok

Szervezettípusa (pl. szövetkezet, hálózat)

Hálózat

Tagoklétszáma

n/a

Tagságjellemzői

CSAfarmok, pártoló tagok

Tevékenységterülete (helyi, regionális stb.)

Országos

Finanszírozásforrásai

Országosszintű és kormányzati támogatók, tagok, pártolók

Teljesköltségvetés

minimális

Akezdeményezés céljai

Erősítenia kapcsolatokat a termelők és a fogyasztók között, a közösség általtámogatott mezőgazdaságot elősegíteni országszerte, segíteni a most indulókatés a régebbi tagokat

Ösztönözniúj CSA-k alakulását, támogatni a működő CSA-kat és a CSA-k színvonalátfenntartani az országban, a CSA Karta segítségével:

·        Azzal, hogy az Egyesült Királyság CSAHálózatának (CSA Network UK)tagjává válnak, a CSA farmok kinyilvánítják, hogy a projektjeiket azon közösértékeknek megfelelően folytatják, melyeket e karta azonosít.

·        Ha egy CSA farm úgy határoz, hogy ezeknek aközös értékeknek teljes mértékben hátat fordít, elveszti tagságát az EgyesültKirályság CSA Hálózatban.

·        Ezt a kartát sok, az Egyesült Királyság CSAmozgalmában résztvevő ember visszajelzései alapján írták, melyek sokfajta CSAfarmot képviselnek, különböző országrészekből.

Tevékenység rövid összefoglalója
A 2013-ban indított CSA Hálózat a CSA-gazdaságok tagjai tulajdonában lévő szövetkezet. A hálózat a Talaj Társaság (Soil Association) 5 éves, ’Beindítjuk a helyi élelmiszereket’ (Making Local Food Work) című projektjének sikeréből nőtt ki, amely projekt arra irányult, hogy minél több gazdát és fogyasztót bevonjon az országban az élelmiszer ellátási rendszer megreformálásába. A CSA Hálózat tagjaihoz tett látogatások és a velük folytatott beszélgetések azt mutatják, hogy ennek a részvételi, kisléptékű gazdálkodáson alapuló megközelítésnek a népszerűsége fenomenális mértékben növekszik az elmúlt években az Egyesült Királyságban, és egyre inkább Európában is.
•    A pénzbeli támogatás módjai: kosarak értékesítése (30% saját termesztés, 30% jön 6 helyi farmertől, 40% importált élelmiszer), kormányzati támogatások (fizetésekre, projektek kidolgozására). Emberi erőforrások: önkéntes közösségi munkások (rendszeres, heti vagy időszakos, bizonyos hónapokban), saját alkalmazottak.
•    Megoldások a stabilitásért: a partnerek befizetik a pénzt az év elején, a gazda annak tudatában termel, hogy mire van szüksége a partnereknek
•    Minősítés: 100% bio, hivatalos tanúsítvánnyal
•    Tevékenységi területek: képzési napok, környezeti nevelés, segítség szociálisan veszélyeztetett embereknek, agroökológiai rendszerek és gyakorlati megoldások

Karta a Közösségi támogatású mezőgazdaságról [CSA Charter]
Az Egyesült Királyság Közösségi Támogatású Mezőgazdaság Hálózatának kartája (Community Supported Agriculture [CSA] Network UK charter) a közösségi támogatású mezőgazdasági módszerek elveit meghatározó alapértékeket fekteti le az Egyesült Királyságban.
Nem szabályokat határoz meg, hanem azt mondja ki, hogy mit akarnak elérni.
Ezek elérése érdekében minden CSA farm a maga útját járja. A karta kötelező érvényű dokumentum, amely lehetővé teszi, hogy a CSA gazdaságok az Egyesült Királyság CSA Hálózatát világosan megfogalmazott közös értékekre és működési elvekre építsék.

A kartát azzal a szándékkal hozták létre, hogy minden CSA gazdaság számára elfogadható legyen, de közben tartsuk szem előtt azt is, hogy pontosan mit értünk CSA farm alatt.

CSA az Egyesült Királyságban – a szociális, táplálkozási és környezeti méltányosság modelljei

Az Egyesült Királyságban CSA alatt értenek minden élelmiszert, [növényi eredetű] energiaforrást vagy rostanyagot előállító kezdeményezést, ahol a közösség megosztja a felelősséget, a kockázatokat és a termelés haszonvételeit a kölcsönös bizalom és nyitottság jegyében. Megoszthatják a tulajdon, a beruházás, a termelés költségeit vagy biztosíthatják a szükséges munkaerőt.

A termelő és fogyasztó e partnersége három pillért tart, melyek alapértékeink:
•    Gondoskodás az emberekről
Méltányos és egyenletes jövedelem a termelőnek és bizalmon alapuló viszony a fogyasztókkal/tagokkal. Elérhetővé tenni a megfizethető árú, egészséges élelmiszert.
•    Gondoskodás a földről
Esély arra, hogy ökogazdálkodással és a termelésben megosztott érdekek révén gazdagítsuk a földet és a biodiverzitást.
•    Méltányos részesedés
Részesedés az egészséges (főként organikus vagy biodinamikus módon előállított), helyi és alacsony szén-dioxid kibocsátással járó termésből; kapcsolatban lenni a termelővel, a földdel és egymással. Ez azt is jelenti, hogy elkötelezzük magunkat a gazdálkodó iránt: jó és gyenge termés esetén egyaránt támogatjuk.

Mindenki által alkalmazott megoldások
A CSA-nak nagyon sokféle modellje működik az Egyesült Királyságban. A skála a “purista”  modelltől – mely esetében a farm önellátó és a tagok rendszeresen támogatják a gazdaságban végzett munkával vagy az adminisztrációban – egészen az olyan megoldásokig terjed, amikor pl. a munka és a szervezés túlnyomó többségét a gazda végzi és némi kiegészítő terményt vásárol a tavasznak abban a szakaszában, amikor még nincs vagy csak minimális mennyiségű növény terem a kertben.  A gazdaságtól és a közösségtől függ, hogy olyan modellt építsen fel, ami a legjobban megfelel számukra.

Jóllehet a CSA mozgalom összetett, bizonyos gyakorlati megoldásokat minden CSA-gazdaság alkalmaz (nem feltétlenül mindet az alábbiak közül). Ezek a következők:
•    Közvetlen elosztás
A tagok kapcsolatban állnak a termelővel és a termeléssel. A CSA farmok nem élelmiszer-elosztó csomópontok vagy boltok; de van, hogy kívülről egészítik ki a saját termékpalettát, hogy a választékot növeljék. A CSA lehet csak egy a farm által alkalmazott üzleti megoldások között.
•    Megosztott kockázat
A termelő és a fogyasztó megosztja a termelés kockázatát, amit a tagok és a gazdaság között létrejött szerződés rögzít. Ez szólhat pl. arról, hogy milyen terményeket termesszenek, arról hogy méltányos árat fizetnek vagy éppen arról, hogy időt vagy pénzt fektetnek be a gazdaságba.
•    Kapcsolat a gazdasággal
A tagoknak lehetőségük van megérteni, hogy a gazdálkodótól milyen odaadást követel az, hogy számunkra élelmiszert termeljen, és lehetőségük van a farmon folyó munkába, termelésbe bekapcsolódni.
•    Tagság az Egyesült Királyság CSA Hálózatában (CSA Network UK)
Azzal, hogy az Egyesült Királyság CSA Hálózatának (CSA Network UK) tagjává válnak, a CSA farmok kinyilvánítják, hogy a projektjeiket azon közös értékeknek megfelelően folytatják, melyeket e karta azonosít.

Ha egy CSA farm úgy határoz, hogy ezeknek a közös értékeknek teljes mértékben hátat fordít, elveszti tagságát az Egyesült Királyság CSA Hálózatban.

Ezt a kartát sok, az Egyesült Királyság CSA mozgalmában résztvevő ember visszajelzései alapján írták, melyek sokfajta CSA farmot képviselnek, különböző országrészekből.

Angolnyelvű beszámolók ITT olvashatóak: www.bondproject.eu/repository/

 

WEB OLDAL www.bondproject.eu

FACEBOOK oldal: @bondproject  

TWITTER oldal https://twitter.com/BOND_project_EU