Jótékonysági házisütemény börze

2015. november 30., hétfő

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe, ilyenkor többen szeretnének másokon segíteni, mint a szürke hétköznapokon. Mindenki azt adja amit tud. Van aki finomakat tud sütni, így süteménnyel támogatja a rászorulókat, illetve ezzel okoz örömet a környezetének.

Szabad, vagy nem szabad a sütivel (élelmiszerrel) jótékonykodni magánemberként?
A szabályozási környezet a következőket rögzíti:

1. FORGALOMBA HOZATAL
– Az élelmiszer ingyenes átadása, tehát a süti adományért, illetve ingyenesen kínálva is forgalomba hozatalnak minősül. A termék előállítója a felelős az általa előállított termékért. Tehát egy születésnapi zsúron is mint házigazda felelősen kell elkészíteni a vendégek számára az ételeket, az étel nem lehet pl. mérgező. Megfelelő (pl. nem romlott) alapanyagokat szabad használni, és a megfelelő módon és körülmények között (tisztaság, hőmérséklet) kell elkészíteni az ételt. Ahogy egy jó háziasszony.
– Nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba. Az élelmiszer akkor nem biztonságos, ha:
a)    az egészségre ártalmas;
b)    emberi fogyasztásra alkalmatlan.(178/2002/EK  14. cikk)
Ha magánember házisüteményt készít, és az a sütemény az egészségre nem ártalmas, illetve emberi fogyasztásra alkalmas akkor forgalomba hozhatja (pl. ingyensen).

– A felkínált süteményeknek – mint saját fogyasztás esetében is – az élelmiszerbiztonságot nem veszélyeztető módon kell készülni. Az összetevőket az esetlegesen valamire allergiás fogyasztók megfelelő tájékoztatására meg kell tudni adni (például egy lekvárban esetleg használt  zselésítő, tartósító, vagy egy lisztkeverék pontos nevéről és minden összetevőjéről is legyen mód felvilágosítani az érdeklődőt).
Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége. Az élelmiszer egészségre akkor is ártalmas lehet, ha nem jól tájékoztatták a fogyasztót arról, hogy az étel, a sütemény meddig, és milyen körülmények között fogyasztható, nem romlik meg. Tehát  felelősséggel kell tájékoztatni a fogyasztót, hogy a sütit hűtőben kell-e tartani, illetve hogy pl. három napn belül el kell fogyasztani.

ÖNVÉDELMI TIPP: Legyen a sütemény készítőnél egy füzet a kínált sütemények nevével, összetevőjével, és a fogyaszthatósági, tárolási javaslattal. Ezt a füzetet a rendezvény szervezője dátumozva írja alá.

2. ÉLELMISZERBIZTONSÁG, HIGIÉNIA
A tagállamokra az Uniós rendeletek kötelező hatályúak. Az Uniós rendeletek nevesítik a hagyomány és rugalmasság elvét is. A két fő Uniós higiéniai rendelet szerint, így a 178/2002/EK rendelet) 3. cikkének (2) bekezdésével és a 852/2004 EK rendelet Bizottsági útmutató 3.6 pontjával összhangban: Olyasvalaki, aki alkalmanként vagy kis volumenben kezel, készít, tárol vagy szolgál fel élelmiszert (pl. templom, iskola vagy községi rendezvények és más olyan helyzetek, mint az egyéni önkéntesek bevonásával szervezett jótékonysági összejövetelek, ahol az
élelmiszereket alkalmanként készítik) nem tekinthetők „vállalkozásnak” és ennélfogva azokra nem alkalmazandók a közösségi higiéniai jogszabályok követelményei.

A hazai jogalkotás (62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről) is megemlíti, hogy a a rendelet nem hatályos a
a) a magánháztartásban, saját fogyasztásra szánt élelmiszerekre;
b) az élelmiszerek magánszemélyek által végzett alkalmi kezelésére, elkészítésére, tárolására és felszolgálására különösen olyan eseményeken, mint egyházi, oktatási intézményi, családi, települési rendezvények;

A kínálás természetesen a kivételeknél a végfogyasztók részére történhet meg.
Nagyon fontos, hogy a kivételt a magánszemélyekre hozza a rendelet, így a kivétel csak akkor érvényes, ha a magánszemély által sütött süteményt, a készítő maga kínála, szolgálja fel magánszemélyként.
Ilyen például:
– Óvodai, iskolai farsangra bevitt sütemény
– Falunapon
magánszemélyek pl. nyugdíjas klub tagjai által készített és kínált tájételek (pl. tócsni).

 

Tehát cégként, civil szervezetként csak akkor kínálható fel- hozható forgalomba- sütemény, ha a civilszervezet, így annak tagjai az alapító okirat szerinti tevékenységet végeznek, illetve a cég, így annak munkavállalói a bejelentett tevékenységét a vonatkozó előírások betartásával végzik.

AJÁNLOTT közérthető olvasmány:- Otthoni ételkészítés HACCP-je (NÉBIH)

        ÉLELMISZERLÁNC ISMERETEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK (NÉBIH 2013)

TIPP: A saját védelmünkben (ha feljelentene egy rosszakaró, valaki valami miatt megbetegszik, bizonyítani lehessen, hogy a megbetegedés nem a kínált süteménytől ered) jó ha a beszerzett hozzávalók nyugtáját megőrizzük  A saját termelésű termékről – így az állatok, növények  kezeléséről naplót vezetünk ( pl. almáspitébe használt alma permetezéséről (mivel milyen hígításban, mikor mennyit)),

KÍNÁLÁS: A kínáló csak akkor hozhat forgalomba, kínálhatja süteményét, ha egészséges, fertőző betegsége nincs. A helyszínen legyen hulladék gyűjtő, szedő, adagoló eszköz, hogy ne kelljen kézzel a süteményhez nyúlni. A süteményt vagy a fogyasztó által hozott edénybe, vagy  erre alkalmas papírtálcára, dobozba kell tenni. Szerencsés, ha fóliás vagy fedeles takarással történik a kínálás. 

3. ÁR-ÉRTÉK
A forgalomba hozatal még nem jelent kereskedelmi forgalomba hozatalt.
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 2.§ 13. pontja szerint  kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó
részére, ideértve a vendéglátást is;

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 6. § (1) Gazdasági tevékenység: valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása, amennyiben az ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi, és annak végzése független formában történik.

Tehát az alkalmi sütibörze, ingyen vagy adomány ellenében kínálva, alkalomszerűen (évi 2-3 esemény – pl. templom, iskola vagy községi rendezvények ) nem gazdasági tevékenység.
Természetesen egy üzletszerűen működő sütemény előállító személy csak a gazdasági tevékenysége szerint kínálhatja a süteményt ekkor is.

JÓ TUDNI: Ha a hatóság felé feljelentés érkezik, akkor a hatóság köteles a jogszabályok szerint eljárni. Ezért érdemes az alkalmi rendezvényt, amennyiben ott élelmiszer is forgalomba hoznak, a hatósági szakember felé bejelenteni, kikérni tanácsukat. A rendezvény bejelentését a szervezőnek jog szerint meg is kell tenni.
E miatt is kezdeményezte Egyesületünk a segítő hatóság cím odaítélését. Az első 4 címbírtokosról itt olvashatnak.
A NÉBIH szakemberei jelenleg segítséget nyújtanak nekünk és a FATOSZ részére is, a benyújtott, kidolgozás alatt lévő – a hagyomány és rugalmasság elveit is szem előtt tartó JÓ Higiéniai Útmutató elkészüléséhez, az útmutató véglegesítésében.

A KISLÉPTÉK Egyesület még 2016-ban nem jogosult az adófelajánlás 1% fogadásra, ezért, amennyiben munkánkat támogatni szeretné, úgy adománnyal – tetszés szerinti összeg felajánlásával-, vagy pártoló tagdíj (2000 Ft) megfizetésével tud segíteni. Támogatásaikat az OTP 11742049-20343394 bankszámlaszámra várjuk.

A cikk a jogszabályi környezet bemutatása mellett, tájékoztató jellegű. Minden konkrét eseménynél az illetékes hatóság véleményét, segítségét ki kell kérni. Szanció esetén az eljáró hatóság indoklását írásban és jogi hivatkozásokkal érdemes megkérni.