Elindult a Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseleti Szövetségének új honlapja!

2019. július 25., csütörtök

Projektünk általános célja környezetkímélő, a tájak adottságaihoz illeszkedő léptékű gazdálkodási formák, továbbá az ezekhez kapcsolódó helyi feldolgozási, értékesítési rendszerek, rövid értékesítési láncok elterjedésének, a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésének ösztönzése a jogszabályrendszer ésszerűsítésével és a helyi termelők, szolgáltatók piacra jutásának elősegítésével.

A kis- és közepes, illetve családi gazdaságok a természetes anyagokat használó kézművesek termékelőállításának és szolgáltatásainak környezetkímélő fejlesztése és piacra jutásuk könnyítése az intenzív növénytermesztési és állattenyésztési gyakorlat visszaszorítását; új, gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból fenntartható megélhetési lehetőségek fokozottabb térnyerését segítheti elő. Ennek előnyös hatása lehet a hazai biodiverzitásra, a talajokra, a vizekre a termelés káros környezeti hatásainak csökkentésével. A helyi gazdaság megerősítése a leépült és meggyengült helyi közösségek számára kitörési pont lehet.

A helyi termelés-helyi fogyasztás összekapcsolása az élelmiszerkereskedelem szállítási igényeit is csökkentheti. Ez hozzájárul a klímaváltozás elleni küzdelemhez és a szállítás más káros környezeti hatásainak (zaj, rezgés, légszennyezés, balesetek stb.) csökkentéséhez.

Programunk a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület nyertes projektmegvalósítás keretein belül, a „Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük vizsgálata” címmel, mely a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával, Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok támogatásával valósulhat meg.

A kiemelt témák és tevékenységek a következők:

  • kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és –értékesítés feltételeinek egyszerűsítése
  • a magánlakóházi élelmiszer előállítás rugalmas szabályozási kereteinek megteremtése
  • nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc ösztönzése
  • falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos fejlesztése
  • önfoglalkoztatás segítése
  • termékelőállítók felmérése, támogatása ismereteinek gyarapítása
  • érdekképviseleti szövetség működtetése
  • nemzetközi partnerség kiépítése és együttes érdekképviseletben való közreműködés
  • jó gyakorlatok bemutatása


Az új szövetség bejegyzéséig a feladatokat a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület látja el a projekten belül. A szervezet tevékenységéről további információk találhatóak magyarul a www.elotisza.hu honlapon.

honlap