Tanfolyam a gazdaszervezetek fejlődéséért és együttműködésük erősítéséért Cordóbában

2019. július 25., csütörtök

2018.
szeptember 26–29. között Cordóbában, Spanyolországban Képzők képzése zajlott a
gazdaszervezetek teljesítményéről, a méltányosságról, az irányításról és a
tárgyalás technikáiról
. A képzést az EU BOND Projekt szervezte. A tanfolyam
a BOND Cordóbában tartott Interregionális Fórumát követte, melyen részt vett a
60 kedvezményezett, a projektpartnerek, a társult partnerek és más érdekeltek.
A Fórumon bemutatták a 2018-ban lezajlott tanulmányutak eredményeit és
tapasztalatait, megosztották a jó gyakorlatokat, illetve közös tervezési
feladatokat hajtottak végre a résztvevők.
A közvetlenül az Interregionális Fórum után tartott Képzők képzésén a BOND projektben dolgozó fiatal gazdaszervezeti
vezetők, illetve oktatók vettek részt. 14 országból érkeztek (Albánia, Bosznia-Hercegovina,
Bulgária
, Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország,
Lengyelország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldova, Portugália, Románia,
Szlovákia), ami ideális lehetőséget biztosított a különböző elképzelések és
gondolatok megosztására, a közös tanulásra. A Képzés célja az volt, hogy a
gazdák szervezeteinek vezetőit és operatív irányítóit segítse abban, hogy
szervezetük növekedni tudjon, illetve hatékonyabbá váljon azáltal, hogy
másokkal együttműködik, a különböző erősségeket összekapcsolják és közösen használják
ki. Négy nagy témában tartottak előadásokat, és számos csoportmunka segítette a
gazdaszervezetek fiatal vezetőit és irányítóit, hogy jobban megértsék, illetve
együtt gyakorolják a megtanult technikákat.  

Az első nap a Kapcsolatépítés
– A szervezet mint csoport, belső értékek és közös jövőkép kialakítása
téma
köré szerveződött. Az előadások betekintést adtak a szervezeteken belül létező,
szinte észrevehetetlen érzelmi terek működésébe (pl. milyen szerepeket
játszhatnak az emberek); és abba, hogyan kell a konfliktusokat alakítani
érzelmi intelligenciával és erőszakmentes kommunikációval. Bemutatták a
nemzetközi szövetkezeti mozgalom, illetve a gazdaszervezetek közös értékeit. A
méltányosság és az egyenlőség mint értékek kiemelt figyelmet kaptak. A csoportmunkák
során azzal foglalkoztak a résztvevők, hogy hogyan építsünk közös jövőképet a
szervezeten belül.

A Képzés
második nagy témája a Kapcsolatok és
hidak építése – Teljesítményértékelés és tanácsadói szolgáltatások
volt. A
résztvevők megismerték azt a keretrendszert, mellyel a szervezet teljesítményét
elemezhetik, ami hasznos eszköz lehet a gazdaszervezetek önértékeléséhez.
Teljesítményfelmérő lapot töltöttek ki, kiértékelték; majd csoportmunkák is
segítették az önértékelési technikák gyakorlását. Külön előadás mutatta be a
gazdáknak és vidéki közösségeknek nyújtott tanácsadói szolgáltatások témakörét.
A résztvevők megvitathatták, hogy saját szervezetük miképpen tudna ilyen
szolgáltatásokat nyújtani másoknak.

A harmadik nap
a Hídépítés és összekapcsolás –
Kommunikáció, párbeszéd és tanácsadás
témát járta körbe. A korábbi napokban
megtanult technikákkal a gazdaszervezetek fiatal vezetői és irányítói
stratégiákat fejlesztettek csoportmunkában, majd saját szervezetük számára cselekvési
terveket készítettek. A nap egyik különösen hasznos részében a külső érintettekkel
és a médiával folytatott kommunikáció eszközeit és technikáit mutatták be.
Csoportmunkák során a konstruktív dialógus technikáit gyakorolni is lehetett.

Az utolsó
nap az Összekapcsolódás – Tárgyalás és
egyéni tervezés
témát állította fókuszba. Bemutatták a tárgyalásnál
használható praktikus tudnivalókat és csoportmunka során ezeket gyakorolták is
a résztvevők. Ezután előadás mutatta be, hogy milyen tapasztalatokat szerzett a
La Via Campesina a gazdaszervezeteknek nyújtott tanácsadás terén nemzeti,
regionális és globális szinten.

Az intenzív,
négynapos képzés a résztvevőknek új tudást, mélyebb bepillantást adott a
tárgyalt témákba. Technikákkal vértezte fel őket saját szervezetük megértéséhez,
ahhoz hogy javítsák teljesítményüket, illetve hatékonyak legyenek a
tanácsadásban. Ezek mellett az érzelmi intelligencia fontosságának felismerése;
a kommunikációs, tárgyalási és konstruktív párbeszédtechnikák ismerete olyan
tudások, melyeket a gazdaszervezeteknél a napi munkában és a hosszú távú
tervezésben is hasznosítani lehet. A képzés során a maguk számára kifejlesztett
cselekvési tervek segíthetik a résztvevőket abban, hogy a megszerzett tudást
hasznosítsák és megosszák saját hazájukban.

 

További információ:

https://www.bondproject.eu/training-of-trainers-in-cordoba-on-farmer-organizations-performance-equity-governance-and-negotiation/

https://www.bondproject.eu/project-activities/interregional-forum-and-tot/

Fotók: Emma McInerney, Kajner Péter