Zöld OT állásfoglalásai gyógynövény közkincseinkről, és a kézműves élelmiszerről.

2019. július 25., csütörtök

A Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 24. Országos Találkozóján elfogadták az állásfoglalásokat:

A kézműves termék előállításért
2014 – ben civil és szakmai szereplők bevonásával, VM kezdeményezésre műhelymunkákon meghatározásra került a kézműves élelmiszerek általános és termékspecifikus fogalma.
Az általános és specifikus meghatározást követően, több szakértői nap és óra ráfordítása után az utolsó egyeztetési napon, mikor a szakmai szereplők zöme az utolsó fél óráról távozni volt kénytelen a késői, maraton egyeztetést követően, a szakmai anyag véglegesítésekor az anyag végére bekerült egy addig nem egyeztetett követelmény, miszerint csak az lehet kézműves élelmiszer amit
tételenként, negyedévente laborvizsgálattal is bevizsgáltat az előállító.
Ez teljességgel elfogadhatatlan, versenyhátrányt jelentő, a tényleges kistermelők részére aránytalan terhet jelentő előírás, mely sérti az élelmiszer önrendelkezés jogát, hagyományaink büszke vállalásának lehetőségét.
Kérjük törölni a MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV /Codex Alimentarius Hungaricus 2-109 számú irányelv Kézműves / kézmíves élelmiszerek általános jellemzői szakanyag végéről, a kézműves termékek Jó Eljárási Gyakorlata részből
a következőket:
“A meghatározott minőségi követelményeket az önellenőrzéseken túlmenően termék kategóriánként negyedévente, legalább egy alkalommal független, akkreditált laboratóriumban is ellenőriztetni kell. A mintát a vizsgálattal megbízott, akkreditált laboratórium veszi kereskedelmi forgalomból.
Az előállító, illetve a független, akkreditált laboratórium által végzett ellenőrző vizsgálatok eredményeit dokumentálni kell. A dokumentációt a hatósági ellenőrzések számára hozzáférhető módon, a minőség megőrzési idő lejárta után legalább 1 évig meg kell őrizni.”

A gyógynövény közkincseinkről
A Föld lakosságának az iparilag fejlett országokban élő 1/4 – e az összes gyógyszer 70 – 80% -át fogyasztja el, az úgynevezett harmadik világban élő 3/4
– e csupán a forgalmazott gyógyszerek 10 – 20% -ához jut hozzá. A gyógynövények és azokból előállított szerek tekintetében szintén nagy a megosztottság, de az arányok csaknem fordítottak.
Traditional and wild projekt eredményeiből kitűnik: Közép – európai régióban nagy múltra visszatekintő hagyományai vannak a „gyógynövény gazdálkodás” terén, mégis maguk a hagyományok eltűnő félben vannak. , s ennek több oka is van.
A világon Dagmar Lange szerint 50 – 70 000 gyógynövényfaj van. Magyarországon 420-430 faj , ebből mintegy 130 védett faj.

1. Megerősítjük a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 03 04 -i Nemzeti Bizottsági civil ülésén elhangzott javaslatokat:
a) A gyógynövény, a gyógyhatásismeret alapfokon legyen az alapfokú oktatás része. A gyakorlati és elméleti képzésekhez legyen támogatás.
b) A jelenlévők kijelentik és kérik az elfogadását a kijelentésnek, miszerint:
Közkincsünk a gyógynövényeink és azok gyógyhatásai. Nem szabadalmaztathatóak a vadon élő fajok, azok részei, hatóanyagai.
2. Kérjük az alábbi megállapításaink elfogadását, a szabályozási környezetben ezen közkincsjogok biztosítását:
a) A gyógytea, gyógyszer, gyógyhatású készítmény értékesítése céljára termesztett gyógynövény alapanyagok termesztése során előírás legyen az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett növényvédő szerek, anyagok és termésnövelő anyagok felhasználása.
b) Kézműves gyógynövényes termékek előállítása értékesítési célra bejelentés köteles tevékenység legyen csak, engedélykötelem, és laborvizsgálati előírás nélkül az EU jelölési szabályok betartásával
c) Gyógynövények felhasználásával, gyógyhatás feltüntetésével, közlésével
– élelmiszert, egyéb terméket előállítani értékesítési célra minimum 30 órás okleveles gyógynövényismereti tanfolyam eredményes elvégzése után lehessen.
d) Élelmiszert, – még ha gyógyhatású növény felhasználásával is állítják elő értékesítési célra, de konkrét gyógyhatás nincs közölve, – kistermelői könnyített szabályok alapján is lehessen előállítani, értékesíteni.
3. A Környezet – és Természetvédő Szervezetek 24. Országos Találkozója (OT) a biodiverzitás és a kulturális sokszínűség, a szellemi kulturális öröksége
ink, az élelmiszerönrendelkezés védelme, biztosítása érdekében támogatja a gyógynövényeink közkinccsé nyilvánítását.
4. Az OT felhatalmazza a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos
Érdekképviseletének Egyesületét, hogy a NAK felé és más döntéshozói szerv felé szakmai egyeztetést kezdeményezzen, a tervezett VM „sárkányfű rendeletének” túlszigorításainak megakadályozása érdekében delegált szakértői (max 10 fő) csoportot delegáljon.

További OT állásfoglalások olvashatóak ITT:

www.zoldot.hu/hirek-kozlemenyek/a-kornyezet-es-termeszetvedo-civil-szervezeteke-24-orszagos-talalkozojanak-allasfoglalasai