Meghívó közgyűlésre 2024. 04. 12.

2024. április 4., csütörtök

Kedves Tagunk, és Érdeklődők!

Meghívónkat olvashatják a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete évi rendes közgyűlésére:

A közgyűlés helyszíne: UrbanFood Rendezvénytér és Catering; 1013 Budapest, Attila út 27.

A közgyűlés időpontja: 2024. április 12. 9.00-11.00 óra

Kérjük, hogy részvételi szándékukat az iroda@kisleptek.hu jelezzék 2024. április 8-ig.

Napirend:

1. Beszámoló a 2023.évi tevékenységről – LETÖLTÉS

2. Felügyelő Bizottság beszámolója

3. A 2023. évi pénzügyi beszámoló, mérleg elfogadása – LETÖLTÉS

4. A 2024. évi költségvetési terv elfogadása – 2024 évi szakmai terveink

5. Javaslat az egyesület tagdíj rendszerének megújítására (szaktanácsadási platform kialakítása), tagdíjemelés

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 9:30 órakor kerül sor, amely esetben a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlésen az a tagunk jogosult szavazni, aki a 2023. évre vonatkozó éves tagdíját megfizette, valamint a 2024. évben belépő és tagdíjat megfizető tagunk.

Amennyiben a közgyűlésen nem tud részt venni, úgy meghatalmazott útján is képviseltetheti szavazatát. A meghatalmazás letölthető a honlapunkról: https://kisleptek.hu/szervezeti-adatok/

Kérjük, hogy a meghatalmazást szkennelve az iroda@kisleptek.hu címére küldjék meg és minden esetben eredetiben is postázzák (vagy személyesen kézbesítsék) a 6000 Kecskemét Áfonya utca 12. Kislépték Egyesület címére 2024. április 9-i beérkezéssel), vagy legkésőbb a közgyűlésen a meghatalmazott adja át.

Kecskemét, 2024. március 27.