Javaslatok a kisszerszámos halász mesterség hagyományának fennmaradásáért, turisztikai hasznosítás l

2019. július 25., csütörtök

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete és a Csongrádi Információs Központ a Nemzeti Együttműködési Alap szakmai kollégiumának “Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” segítségével a 2016. június 10-i szakmai fórumán bemutatásra kerültek a kulturális örökség részét képező hagyományos halfogási módok, eszközök.  Szelíd, öko-, és aktív turisztikai hasznosítási lehetőséget is magában rejtő, a mesterség és a hozzá kapcsolódó tudás fennmaradását célzó javaslatokat fogalmaztak meg az érintettek a döntéshozók felé, velük együttműködve.
A fórumon többek között természetvédelmi szervezet, Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ), kulturális szakember, önkormányzat, turisztikai szolgáltatók is jelen voltak, és kaphattak közvetlen információt a Földművelődésügyi Minisztérium szakmai vezetőjétől, illetve kicserélhették a terepi tapasztalatokat, gyakorlati elképzeléseket. Az érintettek is egyetértettek a kereskedelmi célú halászat megszüntetésével. Nem a horgászat ellenségeiként, hanem szakmai partnerekként fogalmaztak meg alternatív javaslatokat, melyek részletes szabályozását a döntéshozók és horgász szakmai szervezetek együttesen alakíthatnák ki.

A hagyományos kisszerszámos halászat élő megőrzésének lehetséges irányait segítő, megfogalmazott JAVASLATOK a döntéshozók felé:
1.)    Az ökológiai és társadalmi, kulturális szempontból is szükségszerű rekreációs, hagyományőrző kishalászatnak az arra alkalmas nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítóinak halgazdálkodási tervében meg kellene jelennie. Ezzel biztosítva a helyi vízparti települések turisztikai (akár a helyi, vizparti települések halgasztronómiai ellátását helyi hallal, vagy a hagyományőrző bemutatók, interaktív programok szakmai vezetését, lebonyolítását) szolgáltatás igényeit, fenntartható hasznosítás lehetőségeit, és a hagyományőrzést.
2.)    A visszaélések megelőzéséhez, a visszaéléseket elkövetők szűréséhez szükséges lenne egy –szakmailag (fenntarthatóság, hagyomány, megélhetés) elkötelezett szervezeti keret, jóváhagyás, visszacsatolás a tevékenységet végzők felé. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő (pl. sikeres halászvizsgát tett) személy állami halászjegyet és fogási naplót válthat, melynek birtokában adott vízterületre érvényes területi jegyet válthat. Az Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) által szervezett képzést, képzéseket sikeresen teljesítő személyek válhatnak így jogosulttá hagyományőrző halászati tevékenység (pl. halászeszközök használatának bemutatása) végzésére. A hagyományőrző halászati tevékenységet adott vízterületen csak a  halgazdálkodásra jogosulttal kötött megállapodás alapján végezhet a hagyományőrző halászatra jogosult személy.
3.)    A hagyományos kishalászat a fenti módokon arra alkalmas helyen lehessen élő hagyomány, és vidékfejlesztési, turisztikai elem, akár a
–  a horgász szervezettel együttműködve, megállapodás alapján,
– halgazdálkodási joggal rendelkező önkormányzat megbízása által,
– kubik rendszer esetében az illetékes hatóság/halászati jogosult által megkötött megállapodással. Lásd: Jó Példa a médából LINK .  (kubik rendszer innovatív
hasznosítása
– halivadék termelés, turisztika, természetvédelem mellett)

4.)    A hagyományos kishalászat történhessen aktív és passzív hagyományos eszközökkel, tapogatóval, kézzel való halfogással is turisztikai attrakció elemként (bemutatás és kísérővel való kipróbálás – szakmai személyes felügyelet mellett, mint az ivadékmentések során….), az élőhely és fajta védelmi előírások betartásával. Nagyszerű turisztikai programcsomag lehetne…  LÁSD az egyik média hírt LINK. és a melléklet előadások anyagát.
5.)    Nem folytatható hagyományos kishalászat modern (pl. halradar…) halászati eszközökkel.
6.)    Hagyományos kishalász őstermelőként is végezheti tevékenységét. Turisztikai szolgáltatást nyújthasson – bemutató, túra vezetés a vízen és vízparton, halász élmény szolgáltatás turistáknak kipróbálási lehetőséggel kizárólag aktív hagyományos eszközökkel.  Az Szja trv 6. számú mellékletébe a c.) Tevékenységek részbe be kell kerüljön a …. kishalász szolgáltatások … jogszabály szerint. Megbízás által a jogosult kishalász is biztosíthasson ilyen
szolgáltatást.

7.)    Az hagyományos élmény-kishalászat kipróbálásához a turisták, tábor résztvevők részére halász vizsga ne legyen szükséges mert:
– csak a kishalász kíséretében, felügyeletében legyen végezhető (önállóan nem )a tevékenység lásd a tandem repülés
– a tábor résztvevői is csak a kishalász jelenlétében tanulhatnak, próbálhatják ki az eszközöket, lsd ivadék mentés.
8.)    A kormoránok ökológiai célú gyérítését legálissá kellene tenni, természetőr stb. szakmener illetéses által….

A KISLÉPTÉK Egyesület országos lefedettsége és tagsága miatt érzékeli a gasztroturisztikai halétel (desztináció menedzsment, brend kialakítás ) kínálat visszásságait, miszerint nem lehet a vízparti vendéglátóknál helyi, élővízi halat enni. Nem egyeztetve a szakmai fórum résztvevőivel, de a terepi visszajelzések alapján javasoljuk, hogy:
9.) Hagyományos kishalász az általa jogszerűen kifogott halat – akár őstermelőként – a helyi vízparti vendéglátók  ellátására (pl. kb. 20km-en belüli településen) értékesíthesse, illetve közvetlenül is (élőhal)  értékesíthessen helyben (halfogási, értékesítési napló vezetéssel, faj és élőhely-védelmi szabályok betartásával…. ami kell…).

Egyénileg megfogalmazott szakmai kérések még:
a)    A kis-szerszámos halászatra vonatkozó alaprendelkezéseket országosan egységesíteni kell, pl. az érintett vízterületen a kifogott halat rövid ideig (pár nap) haltartó szákban élve eltárolhassa mind a horgász, mind a kis-szerszámos halász abból kifolyólag, hogy ne fagyasztott halból kelljen ételt készítenie. Vannak területek, ahol a horgásznak nem tiltják a hal szákban törtnő eltartását csak a halásznak.
b)    Ne minősítsék halászeszköznek a haltartó bárkát úgy mint a Tolna-megyei Duna-szakaszon, mert ennek semmi szakmai értelme.
c)    A 120 cm-es nagyságú varsa túl kicsi, fel kellene emelni legalább 180-cm-re, mert nincs semmi horgászati jelentősége. A 2-méteres dobóhálót is 3-méteresre kellene módosítani. Mindkét tevékenységet (horgász-halász) hasonlóan kellene megítélni.
d)    A horgászatra alkalmatlan mocsaras szélvizeken is lehessen halászatot folytatni.
e)    Problémás, hogy a ponty 60-cm felett helyenként nem elvihető. A kapitális halakat visszaengedni szakmailag is öngól, mert kisvizes időszakban a szűk mederben a táplálék konkurencia miatt a kishalak fennmaradásának jelentős hátrányára kerülnek fölénybe. (Ez olyan,  mint egy erdő,  ahol csak öreg fák vannak, újulatot  pedig az öreg fák sűrű árnyéka minden évben befolytja).
f)    A varsa időbeni korlátozása február 15-től június 1-ig szakmailag indokolható és elfogadható, de az ettől szigorúbb már nem.

Információ: Szabadkai Andrea;  30/7688718;  kisleptek@gmail.com
A szakmai fórum programja : LINK
ÚTMUTATÓ a halétel falusi vendégasztalon történő felkínásáról LINK

A szakmai program előadásai szakmai anyagai:

Szabadkai Andrea – Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete, elnök – A hagyományos tudás mint helyi termék, és a jogi lehetőségek, korlátok a témában. Letöltés

Kothecz Kelemen – Szellemi Kulturális Örökség Intézet Bács-Kiskun megyei szakreferens, néprajzkutató, Türr István Múzeum, Baja – főmuzeológus –   Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékbe való bekerülés módja, tapasztalatai a témában és az Al-Dunai Hagyományos Halászat szellemi örökség tapasztalatai, és lehetőségei. Letöltés

Illés Péter, Csongrádi Információs Központ, Csemegi Károly Könyvtár igazgatója – Csongrádi értékek tára. Tiszamenti emlékek, gyűjtések a Csongrádi Múzemumban Letöltés

Udvari Zsolt – Földművelésügyi Minisztérium, Horgászati és Halászati Főosztály főosztályvezető – Jelen és jövőbeni jogalkotói elképzelések, kapcsolódó Pályázati lehetőségek;  Letöltés

A “Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán” című szellemi kulturális örökség jegyzékbevétel adatlapja LETÖLTÉS

A “Hagyományos halászat a Duna magyarországi alsó szakaszán” című szellemi kulturális örökség beterjesztés szakmai véleménye LETÖLTÉS