Élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetés tudnivalók

2019. július 25., csütörtök

Az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján
élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és
vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.


A díj mértéke jellemzően a díjköteles
tevékenység(ek)ből származó előző évi nettó árbevétel – cégek
esetén, illetve a díjköteles tevékenység(ek)ből
származó előző évi jövedelem 0,1%-a (adóköteles jövedelem+vállalkozói
kivét) – magánszemélyek
(egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő)
esetén. A díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi
termékadó összege, azonban kizárólag annál a gazdálkodónál, amely azokat
befizette.


A felügyeleti díj befizetése csak átutalással
lehetséges, tehát számlaszám megadása a bevallás során mindenképpen szükséges.
Amennyiben Önnek nincs bankszámlaszáma, akkor is fontos, hogy az a
bankszámlaszám, amelyről a díjat utalni fogják (ez lehet a legközelebb
hozzátartozó, vagy a könyvelő cég bankszámlaszáma), feltűntetésre kerüljön.


A felügyeleti díj elszámolását a bevallásból
letölthető FIZETÉSI ÉRTESÍTő (bizonylat) alapján kell elvégezni.


Kérdéseivel forduljon a NÉBIH – kifejezetten a felügyeleti díjhoz
kapcsolódóan létrehozott – Ügyfélszolgálatához a 06-1/336-9024-es
telefonszámon, vagy a felugyeletidij@nebih.gov.hu elektronikus levélcímen,
illetve a kapcsolódó információkat a NÉBIH honlapján is megtalálja: http://nebih.gov.hu/aktualitasok/felir_rendszer


(www.nebih.gov.hu) Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
47/B. §
alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző
személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat
kell fizetniük
.


Az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül
:

·        
élelmiszer-termelési, tenyésztési, vagy
kísérleti célból tartott állatok forgalmazása;


·        
élelmiszer-, vagy takarmány-termelési
célból termesztett növény, vetőmag, növényi termék, illetve a szaporító és
ültetési anyag forgalmazása;


·        
élelmiszer előállítás vagy forgalmazás,
beleértve a vendéglátást és közétkeztetést;
takarmány előállítás vagy forgalmazás;

·        
állatgyógyászati készítmény és
állatgyógyászati termék előállítása vagy forgalmazása;
növényvédő-szer, termésnövelő anyag vagy EK műtrágya előállítása vagy
forgalmazása;           


·        
állati eredetű melléktermék kezelése,
felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezek
ből származó termék
forgalomba hozatala;


·        
 élő állat szállítást végző
vállalkozás, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését
végző hely, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott
elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep,
etető-itató állomás, pihentető állomás, állatvásár üzemeltetése;


·        
szaporítóanyag előállítása vagy
tárolása;


·        
növény-egészségügyi, állat-egészségügyi,
élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratórium üzemeltetése;


·        
állatok jelölésére szolgáló eszköz
forgalmazása.


Az
élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának határideje május 31., a
bevallást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére kell
teljesíteni. A díjat két egyenlő részletben kell befizetni július 31-ig és a
következő év január 31-ig
. Az eltérő üzleti évet alkalmazó vállalkozásoknak
a bevallási határidőig lezárt üzleti év alapján kell bevallaniuk.


A díj
mértéke
jellemzően az érintett tevékenységből származó előző évi nettó
árbevétel
illetve magánszemély esetén a jövedelem 0,1%-a. A
díjalapból levonható a jövedéki adó, illetve a népegészségügyi termékadó
összege kizárólag annál a vállalkozásnál, amely azokat befizette.
Fontos megjegyezni, hogy a díj alapja nem a teljes tevékenységből származó,
hanem kizárólag a fenti tevékenységekből származó árbevétel, illetve
jövedelem, vagyis amelyekre az élelmiszerlánc-felügyelet kiterjed.


Könnyítést
tartalmaz a törvény a termelői szerveződés, vagy a tagjai által
alapított vállalkozáson
keresztül történő értékesítés esetére,
amikor is a bevétel után számítandó felügyeleti díjat maga a termelői
szerveződés vagy vállalkozás is megfizetheti akkor, ha a fizetési
kötelezettséget a szerveződés vagy vállalkozás szerződésben átvállalta.


Egyszerűsített
bevallás és százalékos díj helyetti átalánydíj vonatkozik a
kizárólag végső fogyasztó számára értékesítő mikro-vállalkozásokra,
amelyek évi húszezer forint összegű felügyeleti díjat kötelesek fizetni.
továbbá kisvállalkozásokra is, melyek évi hétszázezer forint díj mellett az
egyszerűsített bevallást választhatják.


Mentesülnek a
felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők,
vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett
bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.
Könnyítést tartalmaz a törvény abban az esetben is, ha a felügyeleti díj
összege nem éri el az ezer forintot. Ebben az esetben be kell vallani, de nem
kell megfizetni a díjat.


A
bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a
bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus
regisztráció szükséges. A díjat a NÉBIH részére átutalással kell megfizetni.
A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a
hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki,
amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.

Bővebben: www.nebih.gov.hu/aktualitasok/hirek/kozlemeny_felugyeleti_dij_bevallas.html