Családi gazdaságok Évtizese

2019. július 25., csütörtök

2017. december 20. New York
Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) 72. ülése 2017. december 20-án hivatalosan is elfogadta, hogy 2019-2028. a Családi Gazdaságok Évtizede lesz. Az Évtized keretet kíván biztosítani a családi gazdaságok számára, hogy jobb politikai intézkedések megszületésének elősegítésére, s ezzel különleges alkalmat biztosítnak az éhezés és szegénység elleni küzdelemben és hogy a Fenntartható Fejődési Célkitűzéseket meg lehessen valósítani. Az Évtized Határozat dokumentumot 2017. októberében 24 ország Costa Rica vezetésével terjesztette elő, amelyet további 104 ország támogatott. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy a téma minden országban nagy jelentőséggel bír.
Az IYFF +10 Világ Koordinációs Bizottság (World Coordination Committee WCC), a Családi Gazdaságok Évtizede szervező szervezete nagy örömmel üdvözli a határozatot, amellyel a családi gazdaságok témája továbbra is a nemzetközi figyelem középpontjában marad, és amellyel a családi gazdaságok további fejlesztése lehetővé válik és meg jobb politikai eszközök kerülnek kidolgozásra.
Az IYFF +10 World Coordination Committee és World Consultative Committe tagjai a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 óta az alábbi szervezetek: ROPPA, PAFO, INADES INTERNACIONAL, COPROFAM, RELACC, PDRR, AFA, ASIADHRRA, SEWA, UPA, AFDI, NZYF, OXFAM, IFOAM Organics International, ACTION AID, és WRF, valamint a madagaszkári, a costa ricai és a nepáli Csalási Gazdaságok Nemzeti Bizottságai. A Worl Rural Forum (WRF), mint ezen szereveződés titkárságaként működik.
Az IYFF +10/a Családi Gazdaságok Nemzetközi Év 2019-2028 egy hosszú előkészítő munka eredménye, amely 2008-ban kezdődött és jelentős eredményt hozott 2014 a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évének nyilvánításával, amely a WRF koordinálása mellett a főképp családi gazdaságokkal foglalkozó szervezetek együttműködésével jött létre és megteremtette a lehetőségét annak, hogy a figyelme a családi gazdaságokkal foglalkozzon. Az ENSZ határozat kifejezette hangsúlyozza, hogy a Családi Gazdaságok Éve 2014 ráirányította a figyelmet arra, hogy a családi gazdaságok, állattartó kisgazdaságok és kisléptékű mezőgazdasági termelők milyen jelentős szerepet töltenek be a világ élelmezésben és élelmiszer biztonságában.
A Családi Gazdaságok Évtizedévé nyilvánítás a FAO, IFAD, ILS és IICA hathatós közreműködésének is köszönhető. Ezen támogatásukért a mozgalom nagy köszönettel van, mint ahogy köszönet a CELAC-nak (a Latin-amerikai és karibi térség közösségének), a MERCOSUR/REAF-nak (a MERCOSUR családi gazdaságok speciális tanácskozásnak) és a CPLP-nek (a Portugál Nyelvű Országok Bizottságának) akárcsak annak a több mint 300 civil szerveződésnek, kormányzatnak és szövetkezetnek és más szervezeteknek.  És kiváltképpen köszönet Costa Rica Kormányának, amely a mozgalom élre állt.
KÖZÖS AKCIÓPROGRAM A CSALÁDI GAZDASÁGOK ÉVTIZEDÉÉRT
A IYFF + 10/Családi Gazdaságok Évtizede 2019-2028 a lehető legjobb lehetőséget biztosítja arra, hogy új és jobb közpolitikákat fogalmazunk meg a családi gazdaságok érdekében.
A WCC ambiciózus Akció Terv kidolgozásába kezdett azért, hogy az Évtized hatékony eszköze legyen a családi gazdaságok helyzetének fejlesztésére. Az Akció Tervet a FAO, az IFAD és a kormányzatok gondozzák.
És a WCC is minél hamarabb elkészíti az Évtized irányítását szolgáló szervezetét, amellyel megfelelő helyet tud biztosítani a civil szerveztek számára.
AZ ÉVTIZED ELISMERI A CSALÁDI GAZDASÁGOK NEMZETI BIZOTTSÁGAINAK SZEREPÉT, VALAMINT A CSALÁDI GAZDASÁGOK FOTOSSÁGÁT AZ AKVAKULTURÁS GAZDÁLKODÁSBAN, ÁLLATTARTÁSBAN ÉS AZ ERDőGAZDÁLKODÁSBAN.
A határozat kiemeli a Családi Gazdaságok Nemzeti Bizottságainak  jelentős szerepét a IYFF-2014 programjában és annak meghosszabbításában, amely az Évtized kinyilvánításához vezetett. Így a IYFF+10/a Családi Gazdaságok Évtizede 2019-2028 célja az öt kontinensen működő Nemzeti Bizottságok munkájának megerősítése és támogatása. Az Évtized remélhetőleg a Családi Gazdaságok Támogatására vonatkozó Iránymutatását is fókuszba helyezi.
A WCC a határozat néhány különös figyelmet érdemlő elemét ki kívánja emelni, mint például a tapasztalatok megosztását, a gazdák-gazdák közötti párbeszédet, a családi gazdaságok integrált koncepcióját, amelybe beletartozik az akvakultúrás gazdálkodás, az állattartás és a halászat, valamint a nők és fiatalok családi gazdaságban játszott alapvető szerepe.

2019-2028
#FamilyFarmingDecade
További indormációk (angolul): ITT