H2020 BOND Cordoba, beszámoló a szakmai fórumról. Együttműködési Nyilatkozatokat készítünk elő.

2019. július 25., csütörtök

A cordobai rendezvény elsődleges célja a H2020 #BOND projekt első munkacsomagjában  lebonyolított tanulmányutak (lásd beszámolókat itt ) tapasztalatainak megosztása volt valamennyi projektrésztvevő körében. Másodsorban az egyes országokban a közös fellépések/cselekedetek, együttműködések, illetve azok lehetőségének megvitatása volt a feladat.
A második napon irányított vita keretében a résztvevők ismertethették a saját országukban jellemző gyakorlatokat, tapasztalatokat a termelői együttműködések, vagy azok hiánya tekintetében. Első körben 4 termelő mesélt a saját tevékenységéről, sikereiről és nehézségeiről, ezt követően önkéntes hozzászólok szintén megosztották saját történeteiket. A beszámolókat a moderátor kétszer megszakította néhány percre, amikor azt kérték tőlünk, hogy a körülöttünk ülőkkel beszélgetve reflektáljunk az addig elhangzott problémákra, felvetésekre. A vita folyamatát grafikus jegyzetelés is támogatta.

A résztvevők magbörzén és nezetközi helyi termék kóstolón is részt vehettek, ahol további partnerségek születhettek.

A kötött programokon túl Egyesületünk munkatársai a szünetekben információt gyűjtöttek a negyedik munkacsomagban általunk elvégzendő egyik részfeladattal kapcsolatban, azaz együttműködések megkötését kell segítenünk 8 ország részére. A termelői szervezetek egymás közötti, vagy döntéshozók közötti megállapodása a MoU (Memorandum of Understanding). A nem reprezentatív „felmérés” célja azon potenciális országok, partnerszervezetek és tématerületek feltérképezése volt, ahol van esély ilyen jellegű megállapodás megkötésére. Ennek érdekében poszterek és színes post-it-ek felhasználásával igyekeztünk vélemény-nyilvánításra bírni a résztvevőket. A látványos megjelenítés vonzó volt a résztvevők számára, valamennyi résztvevő ország képviselői megosztották véleményüket. 20 országból 168 válasz érkezett.

 

A résztvevők véleményeiket 3 fő tématerületen, és azon belül összesen 24 altémában oszthatták meg a posztereken az alábbiak szerint:

– a saját országukban melyik területen látnak LEGKÖNNYEBBEN lehetőséget együttműködési megállapodás kötésére,

– melyik területen lenne nagyon FONTOS egy ilyen megállapodás, de ez NAGY NEHÉZSÉGET JELENT, vagy nem lehetséges.

TÉMAKÖRÖK:

1. Fenntartható (gazdasági, társadalmi szempontból) gazdálkodás (Sustainable farming)
Termelői együttműködések, pl.: közös élelmiszerfeldolgozás, gépkör, közös értékesítés
Multifunkcionális mezőgazdaság elősegítése
Adózás egyszerűsítése
Adminisztráció egyszerűsítése

2. Piacra jutás elősegítése (Access to market)
Tanulmányutak
Nemzeti márkák és védjegyek
Szolgáltatások, tanácsadás, tudás- és tapasztalat-átadás kisgazdaságok részére
Infrastrukturális fejlesztés
Rugalmasabb, egyszerűbb adózási szabályok
Adminisztratív és higiéniai előírások egyszerűsítése
Városok élelmiszerellátási stratégiája
Importvámok a helyi termelés védelmében
Közösség által támogatott mezőgazdaság (CSA) vagy egyszerűbb szabályozás a fogyasztói csoportok számára
Közös értékesítési pontok kialakítása, helyi piacok működésének elősegítése és szabályozásának egyszerűsítése
A helyi élelmiszerek piaci hozzáférésének növelése, azok támogatása (iskolai vendéglátás, éttermek, közös logisztikai és feldolgozási infrastruktúra            támogatása)
Könnyebb e-kereskedelmi és élelmiszer automatákra vonatkozó szabályzás.

3. Környezeti fenntarthatóság (Environmental sustanability)
Hozzáférés az információhoz, az oktatáshoz és a környezetbarát gazdálkodás szaktanácsadásához
Birtokkoncentráció elkerülése
Kisgazdaságok KAP támogatáshoz való hozzáférésének segítése
Ökogazdálkodás/tájgazdálkodás arányának növelése
Hagyományos fajokhoz való hozzáférés növelése (agrobiodiverzitás)
Közös beruházások és környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés támogatása

EREDMÉNYEK:

A LEGKÖNNYEBBEN megvalósítható együttműködés a legtöbb országban a piacrajutás és a környezeti fenntarthatóság kérdéskörében (ábra).

A fő tématerületen belül vizsgálva a kérdést a következő válaszok kapták a legtöbb szavazatatot:

Környezeti fenntarthatóság:

 • Az információhoz, az oktatáshoz és a környezetbarát gazdálkodás tanácsadásához való hozzáférés.

A fenntartható gazdálkodásnál:

 • Termelői együttműködések, pl.: közös élelmiszerfeldolgozás, gépkör, közös értékesítés” elősegítése

A piacra jutás

 • Szolgáltatások, tanácsadás, tudás- és tapasztalat-átadás kisgazdaságok részére”

Továbbá

 • Tanulmányutak
 • Közös értékesítési pontok kialakítása, helyi piacok működésének elősegítése és szabályozásának egyszerűsítése
 • Nemzeti márkák és védjegyek.

Az együttműködések kialakítása a piacrajutás terén a LEGNEHEZEBB FELADAT a FONTOS témákban.

Legnehezebb feladat:

 • „Közösség által támogatott mezőgazdaság” esetében gondolják úgy, hogy FONTOS LENNE, de nem, vagy nehezen köthető együttműködési megállapodás.(7 ország válaszolta)
 • „Importvámok a helyi termelés védelmében” (6 ország)

Továbbá

 • Adózási szabályok egyszerűsítése
 • adminisztráció egyszerűsítése,
 • adminisztratív és higiéniai előírások egyszerűsítése.

A válaszok teljes kiértékelése LETÖLTHETő ITT.

A H2020 #BONDproject részletei:

WEB OLDALÁN www.bondproject.eu

FACEBOOK oldalán: @bondprojekt

TWITTER oldalán https://twitter.com/BOND_project_EU

Fényképes élménybeszámolót a #BONDproject weboldálán ITT talál.