Tájtermék polcok, de hogyan?

2014. február 9., vasárnap

Logisztikai akadályokba ütköztünk a tájtermék polcok kialakítása során. Megkértük a hatóság állásfoglalását.

Hatósági Állásfoglalás kérés:

polcHELYI TERMÉK polcok!

Több hiteles civil partnert bevonva HÁLÓZATI megoldással szeretnénk tájtermék, helyitermék polcokat kialakítani.

Sok értékesítési partner csak egy szervezettel hajlandó szerződni, nem tud és nem hajlandó bajlódni több tucat termelővel.Ezért a HÁLÓZAT egy Kft. lesz, aki a termelőktől megveszi a terméket és innentől vele lesz szerződésben az értékesítő hely. Hozzá érkeznek a rendelések, Ő koordinálja a régiós partnerek felé a megrendelést is.

Sajnos a 52/2010 FVM kistermelői rendelet 4§ (5) szerint) Kiskereskedelmi és vendéglátó létesítmény kistermelői árut kizárólag a végső fogyasztó részére értékesíthet.

Létesítmény sajnos ebben az esetben a feladatot bevállaló, segítő Kft., és így akadályba ütközik, hogy a termékeket rajta keresztül adjuk az ezt igényló boltok/vendéglátók részére. A Egyéni vállalkozók és Vállalkozások esetében nincs ez a probléma.

– Köztes megoldás lehet-e, hogy a kistermelő maga vinné be a terméket, de szállítólevéllel, és valójában a Kft. mint a kistermelői terméket megvásároló partner megmaradhasson?Higiéniai kapcsolatba nem kerülne a termékkel. a termelő maga szállít be, de az ő számlája nem kerül a MOL-hoz, csak a Kft. számlája.
– Ha kistermelő hasonlóan az előző pontban leírt módon adja el a Kft.-nek és az értékesítési helynek, de a szállítást egy logisztikai cég végzi el aki nem kereskedelmi létesítmény, nos ezt lehet-e?

Szeretnénk, ha példaértékű hálózati összefogás és turisztikai, piaci lehetőség megmutathatná magát gazdaboltok, tájboltok, tájtermék polcok létrejöttén keresztül.

VÁLASZ:

A jelenlegi szabályozás alapján a kistermelő vagy közvetlenül értékesíthet a végső fogyasztónak, vagy legfeljebb egy kiskereskedelmi szereplőn keresztül teheti ezt meg. Amennyiben a Kft. a kistermelő és a bolt közé kerül, akkor csak akkor lehet jogszerű a forgalomba hozatal, ha a kistermelő maga szállítja be a boltba a termékét, és a Kft. csak mintegy ernyőszervezetként a kereskedelmi részét bonyolítaná le az ügyletnek. A javasolt megoldás esetében fizikailag semmilyen köztes lépcsőfok nem lenne a kistermelő és a bolt között, így az élelmiszerbiztonságot tekintve megfelelne az előírásoknak. Az élelmiszerbiztonsági felelősség ebben az esetben is a kistermelőre hárulna, adminisztrációs szempontból pedig elegendő, ha a kistermelő a bolt részére szállítólevelet állítana ki, melyet utólagosan össze lehetne kapcsolni az ernyőszervezet számlájával- jgy a nyomonkövetés sem sérülne.

Logisztikai cég közbeiktatását a folyamatba nem tartjuk megvalósíthatónak, mivel a szállítmányozó vállalkozás ezáltal közbülső szereplőként jelenne meg a kistermelői termékértékesítés folyamatában. A kistermelő közvetlenül kell, hogy ellássa a végső fogyasztót, illetve a helyi kiskereskedelmi, vagy vendéglátó létesítményt, amely a kistermelői élelmiszreket már csak a végső fogyasztó számára értékesítheti.

ÉLFF

Állásfoglalásunk a Védegylet Egyesület megbízásából a "Svájci és magyar alulról szerveződő civil szervezetek szövetsége az autonóm helyi gazdaságfejlesztés támogatására” pályázat keretében készült.

(2013.06.03.)