Kitelepülési díj törölve

2014. március 11., kedd

Hatósági Állásfoglalás kérés

Dr. Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár
részére

Tisztelt Államtitkár Úr!

Megerősítésüket kérjük egy korábbi, a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott hatósági állásfoglalás kapcsán. Az említett állásfoglalást alább idézzük:

„ KÉRDÉS:
Az 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet hatályon kívül helyezte az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICSSZEM-PM együttes rendeletet, melynek pontját módosította anno az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a következőképp: Mellékletének 1.1.4. pontjában az „Elsődleges élelmiszert termelők és alapterméket forgalmazók” szövegrész helyébe az „Engedélyköteles élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése, valamint kistermelők, alkalmi rendezvények” szövegrész lép."
E miatt a módosítás miatt nem kellett a kistermelőknek alkalmanként 14 600 Ft kitelepülési díjat fizetni a rendezvényekre. A 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet hatálya alól pedig szerencsére kivették a kistermelőket.
Hatályát vesztette a   a 55/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM-PM együttes rendelet.
A 50/1996. (XII. 27.) NM rendeletben hatályát veszette a  V.7.  Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése tételsor.
Mivel most a módosított 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICSSZEM-PM együttes rendelet HATÁLYÁT veszette, ugyanakkor hatályban maradt egy régebbi, a 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletben szabályozott pont:
II.6. Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése  14 600 Ft  tételsor.

A 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet nem rendelkezik a kitelepülési díjról.
VISZONT a 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletben BENNE maradt: a melléklet II.6. pontjában az Élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése  14 600 Ft  tételsor.

TEHÁT MOST ÚJRA KELL-E a rendezvényre kitelepülni szándékozóknak 146000 Ft-t befizetni alkalmi rendezvényenként? Kell-e fizetni a rendezvény szervezőknek?

VÁLASZ a Vidékfejlesztési Minisztériumtól:
„Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet valóban tartalmazza az „élelmiszerek alkalmi árusításának engedélyezése” jogcímet a hozzá tartozó 14 600 forintos díjjal egyetemben. Az EüM rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény felhatalmazása alapján állapítja meg a fenti jogcímhez tartozó szolgáltatási díjat. Az egészségügyről szóló törvény az Emberi Erőforrások Minisztériumának hatáskörébe tartozik, ezért javasoljuk a probléma felvetését EMMI-nél is.
Tekintettel arra, hogy az élelmiszer-ellenőrzési igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2005. (X. 11.) FVM-EüM-ICSSZEM-PM rendeletet valóban hatályon kívül helyezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet, és az új rendelet nem tartalmazza a korábbi 15 000 forintos bejelentési díjat, így ezt a díjat nem kell megfizetnie sem a rendezvény szervezőjének, sem az élelmiszert értékesítőnek.”
A fent idézettek alapján kérjük, hogy erősítsék meg a VM azon állásfoglalását, miszerint a rendezvényre kitelepülni szándékozóknak, továbbá a rendezvény szervezőinek a kitelepülési díjat nem kell megfizetniük.
A jogi ellentmondás orvoslását kérnénk továbbá az 1/2009. (I.30.) EüM rendelet módosításával, mely szintén hatályon kívül helyezi a melléklet II.6. pontját.

Köszönettel: Róna Bence joghallgató (PTE ÁJK), Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület önkéntese
Pécs 2014 03 06.

                     
A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület működését támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek jövőjéért kollégiuma. (NEA-UN-13-M-1773).
 „A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg”. A szakemberek munkáját
a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok pályázat a SMCA-2012-0071-Z  „Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című pályázat keretében támogatja..