Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

Szociális Farm Hálózat – Road Show

Dátum:
2016. április 01.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:
,

A Szociális Farm tanulmány elkészülte után útjára indul a régiónként megrendezésre kerülő tájékoztató és hálozatosodást segítő road show.

1.    Dél-Dunántúl: Fogd a Kezem Alapítvány.
A rendezvény helyszíne: Pécs
A helyszín címe: Zsolnay Vilmos u. 37, Gingko Klub
A rendezvény időpontja: 2016.03.03.
A rendezvény kezdésének időpontja: 14.30
Házigazda kontakt név: Zámbori Bíró Tamás,Telefonos elérhetőség 06/70/967-4512

2.    Nyugat-Dunántúl: A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány
A rendezvény helyszíne: Galambok
A helyszín címe: Somogyi Béla u. 14., szervezet székhelye
A rendezvény időpontja: 2016.03.04.
A rendezvény kezdésének időpontja: 9.30.
Házigazda kontakt név: Dr. Kovács András, Telefonos elérhetőség 06/30/830-1297

3.    Észak-Magyarország: BioSzentandrás Nonprofit Kft.
A rendezvény helyszíne: Hernádszentandrás
A helyszín címe: Fő út 142, Művelődési Ház
A rendezvény időpontja: 2016.03.11.
A rendezvény kezdésének időpontja: 9.30
Házigazda kontakt név: Üveges Gábor, Telefonos elérhetőség: 06/20/392-2784

4.    Közép-Dunántúl: Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület. 
A rendezvény helyszíne: Komárom
A helyszín címe: Csendes u. 8., Mag-ház
A rendezvény időpontja: 2016.03.17.
A rendezvény kezdésének időpontja: 9.30
Házigazda kontakt név: Bazsánt Tamás,Telefonos elérhetőség 06/34/526-955, 06/20/584-2860

5.    Észak-Alföld: Alföldi Vállalkozásfejlesztő, Innovációs Kft.
A rendezvény helyszíne: Szolnok
A helyszín címe: Tiszaliget sétány 14. Szolnoki Főiskola- Campus
A rendezvény időpontja: 2016.03.21.
A rendezvény kezdésének időpontja: 9.30
Házigazda kontakt név Kocsis Gabriella Telefonos elérhetőség 06/70/608-9453

6.    Dél-Alföld: Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet
A rendezvény helyszíne: Szabadszállás
A helyszín címe: Alsószőlők 2702/2 hrsz. Strázsa Tanya
A rendezvény időpontja: 2016.03.21.
A rendezvény kezdésének időpontja: 14.30
Házigazda kontakt név: Németné Horváth Beáta, Telefonos elérhetőség 06/20/368-5225, 06/20/368-4999

7.    Közép-Magyarország: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft.
A rendezvény helyszíne: Gödöllő
A helyszín címe: Páter Károly u. 1, GAK oktatóterem
A rendezvény időpontja: 2016.04.01.
A rendezvény kezdésének időpontja: 9.30
Házigazda kontakt név: Csapó Beatrix, Telefonos elérhetőség 06/30/349-0299
Kléger Aranka, telefonos elérhetőség: 06/30/957-9669

Záróesemény: Budapest. 2016.03.17. Erste Bank Hungary Zrt (1138. Budapest, Népfürdő u. 24-26)

A Szociális Farmról röviden:

A szociális farm a mentális és fizikális jóllétet, illetve ismeretátadást elősegítő szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába történő bevonással.

A SZOCIÁLIS FARM definíciója: a szociális és szolidaris elveknek megfelelően, a társadalmi és környezeti szemléletformálás érdekében működő kooperatív gazdálkodási forma, amely mezőgazdasági termelő, feldolgozó, szolgáltató tevékenységet végez hátrányos helyzetű személyek bevonásával; illetőleg mezőgazdasághoz kapcsolódó szemléletformáló kiegészítő tevékenységet végez a társadalom szélesebb köre számára.

Három altípusát különböztetjük meg.
–    A rehabilitációs farm
Fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása a szociális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatás keretében.
–    A gondoskodó farm
Fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, a mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén.
–    A társadalmi farm
Fő jellemzője a szemléletformálás egy meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás mezőgazdasági tevékenységet végző személyek mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén.

Szociális farmok a gyógyításban és az ismeretátadásban

A szociális farmok gyógyító, ismeretátadó szolgáltatásait igénybe vevők két célcsoportját különítettük el, részükre többféle szolgáltatást nyújthatnak e gazdaságok:
Elsődleges célcsoport: Sajátosságaiknak és igényeiknek megfelelően többek között képzés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció szolgáltatások nyújthatók számukra.
a)    Gondoskodásra szoruló személyek, akik segítség nélkül nem képesek helyzetükön javítani.
•    hátrányos helyzetű emberek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, re-habilitáció
•    megváltozott munkaképességű emberek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    gyermekvédelmi rendszerben elhelyezett gyermekek – képzés, oktatás, képességfejlesz-tés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    fiatal korú személyek javító-nevelő intézkedés keretében – képzés, oktatás, képesség-fejlesztés, foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, habilitáció, rehabilitáció
•    elítéltek – foglalkoztatás, szocializáció, reszocializáció, közérdekű munka, utógondozás, párt-fogó felügyelet, jóvátételi intézkedések
•    menekült, oltalmazott személyek – társadalmi beilleszkedés elősegítése
b)    A felnövekvő generáció (nevelési-oktatási intézmények tanulói), akik számára fontos gyakorlati tanulási és szemléletformálási terep a szociális farm.
•    óvodások, tanulók, hallgatók – környezeti nevelés, környezettudatosság, fenntarthatóság, esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése, prevenció, életvezetés, egés-zségfejlesztés, közösségi szolgálat szervezett kereteinek biztosítása
•    önkéntesek – önkéntesek fogadása, foglalkoztatása
Másodlagos célcsoport: tágabb közösség bármely tagja, a felnövekvő generáció számára  többek között környezeti nevelés, esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztése, egészségfejlesztés szolgáltatások nyújthatók.

Jóllehet a szociális farm a szolgáltatásait egy meghatározott célcsoport számára kínálja, a kedvezményezettek közé sorolhatjuk magukat a gazdákat, sőt a segítő szervezeteket is, hiszen ők is profitálhatnak a tevékenységekből.
Szociális farm fenntartója lehet egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és egyéni cég, őstermelő, szociális szövetkezet, az állam szociális intézményi fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, helyi önkormányzat, helyi önkormányzatok társulása (állami fenntartó), civil szervezet (alapítvány, egyesület), egyházi jogi személy.

A célcsoportok életminőségét a szociális farmon végzett tevékenységnek jelentős mértékben javíthatják. Észlelhető a családias, baráti viszonyok, az érzelmi jóllét, a lokális közösséghez tartozás érzésének kialakulása; az egészségi állapot, az anyagi helyzet javulása; a munka és aktivitás értelmes tevékenységet biztosít; a kiegyensúlyozott, zöld környezet erősíti a személyes biztonság érzetét; a farmok környezettudatos, illetve biogazdálkodás esetén javíthatják a környezet minőségét is. A szociális farmművelés előnyöket hozhat a gazdáknak is. A csoportok fogadásával a farm nyitottabbá válik a külvilág felé, a gondoskodó, szabadidős és oktatási szolgáltatások pedig új bevételi forrásokat kínálhatnak.

A szociális farmok kialakításának egyik lehetséges formája, hogy a segítő szervezetek keresnek a környéken működő földműveseket, akikhez rendszeresen, aktív tevékenységre „kiviszik” a hátrányos helyzetű célcsoport tagjait.
A segítő szervezetek azonban maguk is létrehozhatnak mezőgazdasági egységeket. Az ilyen szociális farmok működtetéséhez azonban elengedhetetlen a segítő szervezetek által földműves (jogszabályban előírt végzettségű) szakember alkalmazása.
A szociális farm kezdeményezés indítása előtt szükséges az e megoldások iránti igény meghatározása.

A nemzetközi példák:
–    Nagy-Britanniában, 2013-ban 180 gondoskodó farm működött, elsősorban Angliában. A care farming (gondoskodó farmművelés) mozgalom alulról építkezik, az állam egyelőre nem karolta fel.
–    Norvégiában a Mezőgazdasági Minisztérium játssza a főszerepet. 2012-ben fogadták el a Nemzeti Zöld Gondoskodás Stratégiát. A szociális farmok minősítése kötelező, 2011-ben közel 1100 gazdaság kínált fejlődési/gyógyulási lehetőséget.
–    Hollandiában készül a legtöbb kutatás a témában, a szociális farmok száma 2009-ben több mint 1000 volt. „Terápiás” szolgáltatásaik az egészségügyi biztosítási programból is megvásárolhatók.
–    A német kezdeményezésű MAIE projekt szerint a szociális farmok fejlesztése terén kezdeti fázisban van (úttörő) Szlovénia, Csehország, Bulgária; közepesen fejlett Franciaország, Portugália, Finnország, Németország; jól fejlett Olaszország, Hollandia; hivatalosan elismert pedig Norvégia.
–    Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a tagállamoknak és az EU Bizottságnak is javasolja a szociális farművelés támogatását. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-én elfogadta a NAT/539 Szociális mezőgazdaság dokumentumot.         < Szociális mezőgazdaság: „zöld gondozás”, szociális és egészségügyi politikák

Magyarországon 2003-ban, különféle pályázati források támogatásával indult a hazai „autista majorságok” létrehozása és fejlesztése. Az autista farmok fejlődése a források beszűkülésével az elmúlt években megrekedt. A hazai szociális farmművelési kezdeményezések tárháza viszont egyre sokszínűbbé vált. Komplex szolgáltatási modellt hozott létre pl. a miskolci Szimbiózis Alapítvány. 5 hektáros Baráthegyi Majorságában kertészet, állattartás, élelmiszergyártás, asztalosüzem működik, szociálterápiát folytatnak, de van itt kézműves műhely, panzió, erdei iskola is.
Hernádszentandráson a BioSzentandrás Programot a magas munkanélküliség és a kilátástalanság leküzdésére indították. Széles termékpalettából álló mintagazdaságot hoztak létre, oktatást indítottak a helyieknek. Ma 2,6 hektáron gazdálkodnak, 25-30 helyi embert vontak be a működésbe, termékeik jelentős részét feldolgozzák és sikerrel értékesítik. A hazai jó példák közül kiemeltük még az E-Misszió Egyesület által kezdeményezett Tanyapedagógia Programot, a Vodafone Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány „Főállású Angyal” támogatásával létrehozott Falusi Porta Tanoda hálózatot; az MNVH Közösségi Tanulókert Hálózatát, és a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda (VEVI) szakkörét, ami az általános iskolás gyermekekkel ismerteti meg a kertművelést.

www.szocialisfarm.hu