Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

MEGHÍVÓ éves közgyűlésünkre

Dátum:
2016. május 21.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:
, , ,

MEGHÍVÓ a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete közgyűlésére
Ezúton meghívjuk a tagságot és az érdeklődőket az egyesület éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helye:     Kisgörbő (Zala megye), Horváth János (Kisgörbői pálinka) elnökségi tagnál,
GPS koordináta: E46,94283, K17,14282 ponttól 200m (telefon: 30/9572284) http://zalatermalvolgye.hu/node/1475

A közgyűlés időpontja: 2016. május 21. (szombat) 10:00 óra.

Napirend:
(09.00-10-00 Elnökségi Ülés)
10.00-tól Közgyűlés
1.    Beszámoló a 2015. évről
előadó: Szabadkai Andrea, a Kislépték elnöke, és Dr. Major Ágnes, a Kislépték Felügyelőbizottsági tagja, a Családi gazdaságok Nemzetközi Hálózat hazai koordinátora
2.    Felügyelő Bizottság beszámolója
előadó: Gergely Mária, a Kislépték felügyelő bizottságának tagja
3.    2015. évi pénzügyi beszámoló, mérleg elfogadása
előadó: Szabadkai Andrea, a Kislépték elnöke
4.    2016. évi gazdasági-, pénzügyi terv ismertetése, elfogadása.
előadó: Szabadkai Andrea, a Kislépték elnöke
5.    Segítő Hatóság cím jelöltek
6.    EBÉD (önköltséges, regisztrációs lapon jelezzék igényüket )
7.    Leltározási szabályzat elfogadása (Letöltés ITT)
8.    Telephely bejelentések (mellékletben bejelentő lap )
9.    Alapító okirat módosítás – szükség esetén (a bejegyzett tagsági formákról való döntés, mellékletben a javaslat), jelen tagság besorolása
10.   2016 évi pályázati tervek és folyamatok ismertetése
11.   Tisztségviselők választása (mellékletben ajánló szelvény )
12.   Javaslat a 2017-es éves közgyűlés helyszínére

13.   Egyebek, Segító Hatóság Klub létrehozása

A közgyűlés szünetében (kb. 12 óra körül) ebédet – önköltségi alapon tudunk biztosítani előzetes jelzés alapján. A menüt és az árat két napon belül közzétesszük.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 11:00 órakor kerül sor, amely esetben a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A tagot, tagszervezetetet szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. Meghatalmazás minta magánszemély tagoknak LETÖLTHETŐ itt.

Meghatalmazás minta jogi személy tagoknak LETÖLTHETŐ ITT.

Telephely bejelentéshez a csatolt LETÖLTHETŐ dokumentumot kitöltve kérjük elhozni.

Az egyesület tisztségviselőire vonatkozó jelölés kizárólag írásban, a közgyűlés ebédszünetének végéig terjeszthető elő az elnök részére. Kérem, hogy amennyiben már a rendelkezésükre áll úgy szíveskedjenek jelölésüket drótpostán is megküldeni 2016. május 15. napjáig a kisléptek@gmail.com címre. A közgyűlésen az alábbi tisztségviselők kerülnek megerősítésre/megválasztásra: elnök, elnökség tagjai, felügyelő bizottsági tagok. A jelöltek személyes megjelenése szükséges, és kérem, hogy személyazonosító okmányaikat is hozzák magukkal.
Elnöki javaslat: Dr. Major Ágnes – elnökségi tag legyen, aktív, és nemzetközi szakmai munkája miatt, így helyébe új felügyelő bizottsági tagot javaslok választani
A JELÖLÉST SEGÍTŐ NYOMTATVÁNY ITT TÖLTHETŐ LE.

Tagsági regisztráció módosítás javaslat az Alapító okiratban:
13.    Az Egyesület tagjai (a közgyűlés) tiszteletbeli tagnak felkérhetnek olyan magyar vagy külföldi magánszemélyt, aki különösen sokat tett az Egyesület céljainak eléréséért, anyagi függetlenségéért, társadalmi elismertségéért, az érdekvédelmi munka lehetőségeinek biztosításáért.
JAVASLAT: Elnökség tagjainak döntése alapján lehessen tiszteletbeli tagnak felkérni személyeket.
14.    A rendes tagsági, és pártoló tagnak és szimpatizáns tagnak való felvételi kérelmet, tiszteletbeli tagnak történő ajánlást Egyesület Elnökéhez kell eljuttatni írásban személyesen, postai úton, vagy elektronikus levelezés útján (továbbiakban írásban). A rendes, és a pártoló illetve szimpatizáns tag felvételről az Elnökség dönt a kérelem vagy javaslat beérkeztét követő 30 napon belül háromnegyedes többséggel. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
JAVASLAT: A szavazati joggal nem járó (pártoló, és szimpatizáns tag) tagsági jelentkezést az elnök egymagában jogosult legyen elfogadni.

A helyszínen Kisgörbői Pálinkák helyben fogyasztásra és elvitelre megvásárolhatók. Nárcisz birtok sajtjaira előrendelést az igénylők a regisztrációs lapon adják le.

Kéjük, hogy részvételi szándékukat, ebédigénylésüket regisztrációs lap kitöltésével 2016. május 18-ig a kisleptek@gmail.com, vagy a 06-30-768-8718-as telefonszámon jelezzék.

REGISZTRÁCIÓ: kisleptek@gmail.com
NÉV: …………………………, Cím: ……………………………..
Szervezet, ha van …………………………..;
Székhely: ………………………………
Telefon: ………………………..,  
Email: …………………………………….
Ebéd igénylés:  igen/nem

TELEKOCSI: HONNAN, MIKOR, SZállítási kapacitás, vagy igény. (telefonszám!)

A meghívót környezetvédelmi okokból tagjainknak drótpostán küldjük meg. Kérem, ha kinyomtatva is szeretné megkapni a meghívót, jelezze a kisleptek@gmail.com címen.

Minden tagunk és érdeklődő megjelenésére feltétlenül számítunk!

Őrbottyán, 2016. április 18

Szabadkai Andrea
elnök