Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

Közgyűlés házszám átsorolás miatt

Dátum:
2017. február 15.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:

Tisztelt szavazatra jogosult tagok!

Értesüléseink szerint  a májusi közgyűlés határozatait a bíróság elfogadta a hiánypótlás után, de a határozat csak a február elején érkezik meg valószínűleg, 

Mindeközben az új székhely házszáma HIVATALILAG a helyi Önkormányzati rendelet alapján átszámozásra került, melyről a Bíróságra a határozatot decemberben megküldtük. Az új alapszabályunkban viszont Kossuth Lajos u. 19 szerepel, így a házszámátsorolás miatt új közgyűlés, így új elfogadott alapszabály kell. E fomaiság miatt  FEBRUÁR 15-én szerdán délelőtt 09 órától közgyűlést tartunk.

MEGHÍVÓ

Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos ÉrdekképviseleténekEgyesülete elnöksége ezúton hívja meg tagságát az egyesület közgyűlésére.      A közgyűlés helye: Budapest 1036 Lajos utca 74-76. V. emelet. A közgyűlés időpontja: 2017. február 15. (szerda) 09:00 óra.

Napirend:
1. Az egyesület nyilvántartását végző Debreceni Törvényszék végzésére tekintettel szükséges alapszabály módosításelőadója: Szabadkai Andreaés Dr. Major Ágnes. Formai és tartalmi módosítás: – Az Egyesület székhelyének címe hivatalos átsorolás miatt Kossuth Lajos u. 19-ről 23-ra módosult.

2. Az Alapszabály szükséges módosítása a 2017. január 1-ével életbe lépett jogszabály módosítás miatt. Előadó: dr. Major Ágnes

3. Egyebek – közgyűlési határozatot nem igénylő információk.

Abban az esetben, ha az egyesület közgyűlése a fent meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor annak megismétlésére a napirendi pontok és a helyszín változatlansága mellett 16:30 órakor kerül sor, amely esetben a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.                  A közgyűlésen az a tagunk jogosult szavazni, aki a 2016. évre vonatkozó éves tagdíját megfizette. Az egyesület tagját szabályos, teljes bizonyító erejű (két tanúval ellátott) vagy közokiratba foglalt meghatalmazás útján más személy is képviselheti. 

A meghívót környezetvédelmi okokból tagjainknak drótpostán küldjük meg. Kérem, hogyha kinyomtatva is szeretné megkapni a meghívót, jelezze a kisleptek@gmail.com címen. Minden tagunk és érdeklődő megjelenésére feltétlenül számítunk!

Őrbottyán, 2017. február 01.

Szabadkai Andrea
elnök