Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

INGYENES Kézműipari vállalkozó tanfolyam

Dátum:
2015. október 30.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:
, ,

A Budapesti Gazdasági Főiskola által, pilot projekt keretében indított képzés célja: A hagyomány- és értékőrző kézműipari tevékenységet folytató – fazekas
csipkekészítő, hímző,  faműves, fafaragó, mézeskalács készítő , kézműves élelmiszerkészítő-
személyek vállalkozói ismereteinek és képességeinek fejlesztése, valamint termékeik piacra jutásának, a régiós turisztikai kínálatba való beépítésének elősegítése.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni
2015. október 16–ig             dr.remenyik.bulcsu@kvifk.bgf.hu
JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTHETŐ ITT

A képzés célcsoportja: Kézműipari tevékenységet rendszeres jelleggel, megélhetési (vagy jövedelem-kiegészítési) céllal folytató, illetve a jövőben ilyen tevékenységet folytatni kívánó személyek. A képzés elsősorban azoknak szól, akik jártasak a mesterségükben, ugyanakkor korlátozott ismeretekkel vagy tapasztalatokkal bírnak a vállalkozóként való tevékenység és különösen a piaci/értékesítési munka terén.

Fejlesztendő kompetenciák:
–    vállalkozói hajlandóság és gondolkodásmód
–    szervezői, rendszerezői, irányítói képességek
–    piaci lehetőségek felismerése, vállalkozói célok ezekhez való igazítása
–    fogyasztói igények megismerése és értékelése
–    termékstratégia kialakítása, továbbfejlesztése
–    értékesítési módszerek kiválasztása és alkalmazása
–    kapcsolattartás, hálózati együttműködés a szállítókkal
–    technikai lehetőségek kiaknázása a vevőkapcsolatok kezelésében

A képzés helyszíne:
Budapest Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Alkotmány utcai / Markó utcai épületei

A képzés időtartama: 60 óra – 2015. október 30 – november 21. péntek-szombati napokon
A képzés formája: Hétvégi előadások és terepgyakorlat

A képzés központilag koordinálja:  
Budapest Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar
Turizmus Intézeti Tanszék

A képzésre való jelentkezés módja:
A mellékletben található jelentkezési lap kitöltését követően, e-mailben való megküldése az alábbi e-mail címre: dr.remenyik.bulcsu@kvifk.bgf.hu

Tartalmi elemek (modulok):
A képzés modulokból épül fel. A modulok különállóan is elsajátíthatók. A modulok során elsajátítandó tudáselemek következők:
1.    kisvállalkozások szervezése és irányítása
2.    a térségi együttműködés szereplői és módszerei a turizmusban (TDM)
3.    a turizmus keresleti és kínálati jellemzői, trendjei
4.    termék- és kommunikációs stratégia kialakítása a kisvállalkozásokban
5.    informatikai és kommunikációs technológiák a kézműves vállalkozások számára

Az előadásokon a részvétel kötelező, a jelenléti ívet mindenkinek alá kell írnia.
A képzés szóbeli vizsgával zárul.

Oktatók:  BGF belső és elismert külső szakmai oktatói

Hallgatói létszám: Minimum 10 fő 
Ezen hallgatói létszám alatt nem indítjuk el az adott helyszínen a képzést, azt újra meghirdetjük.

A képzés költségei: A képzés térítésmentes.

A képzési díjon felül a hallgatókat terhelő költségek:
– A szállás, utazás és az étkezés költsége