Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve +10 találkozó

Dátum:
2015. november 17.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:
, , ,

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, tagokat, tagjelülteket 2015 november 17-én, délután 15.30-17.00 óráig Budapesten a Budapesti Gazdasági Főiskola / Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar – BGF (Budapest, Alkotmány utca, 9-11) Tanácstermében megrendezésre kerülő találkozóra.

Magyarországra látogat  Laura Lorenzo a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve +10 nemzetközi kapcsolatok és az európai nemzeti bizottságok összefogó koordinátora. 2014. március 4-i Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve konferenciánk óta,most másodjára látogatnak el a WRF Magyarországra Laura Lorenzo képviseletében, aki szeretne a hazai gazdákkal, gazdák érdekeit képviselő szervezetekkel is találkozni.

A találkozó jó lehetőség arra, hogy a nemezetközi hálózatba bekapcsolódva lehetőséghez, információhoz jussanak a programmal kapcsolatosan az érdeklődők.

A Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 a World Rural Forum (WRF) kezdeményezésére indult meg, amelynek eredményeképpen a 2014-es évet a FAO a Családi Gazdaságok Évének (IYFF 2014) hirdette meg. A WRF vállalta fel ugyanakkor a családi gazdaságokkal foglalkozó civil szervezetek munkájának nemzetközi méretű szervezését. Ehhez a mozgalomhoz csatlakoztunk 2014-ben mi, magyar civil szervezetek, megalakítva a Magyar Nemzeti Bizottságot és veszünk részt azóta a munkában Dr. Major Ágnes koordinálásával (Kislépték Egyesület). Bővebben magyarul: www.familyfarming2014.hu,

A WRF munkáját a 2014-es évben EZ a PLAKÁT foglalja össze. LETÖLTÉS.
A munka eredményeképpen jelentős nemzetközi hálózat alakult ki, és igen jó kapcsolatot ápolunk mind a többi nemzeti bizottsággal és az azokat szervező WRF-fel is. Ez a TÉRKÉP a nemzeti bizottságokat mutatja.

A találkozó PROGRAMPONTJAI
– Családi Gazdaságok +10 keretében kidolgozandó a Családi Gazdaságokra vonatkozó Globális Iránymutatás magyarországi TERVEZETÉNEK bemutatása.

– Konzultáció, véleménycsere, kapcsolatépítés (kiadványok – angolul hasznosak lehetnek.) Várhatóan 20 körüli résztvevő lesz jelen.

– Ezen alkalommal szeretnénk, ha a Családi Gazdaság NB megalakítaná tematikus témacsoportjait és annak felelőseit. Így mindenkinek közvetlenül lenne lehetősége a Hálózat munkájában nemzetközi kapcsolatrendszerében részt venni.
Tématerület javaslatok:

Falusi /agroturizmus –
Kistermelők, piacok –
GMO-
Föld kérdések –
Energetika –
Víz –
Kézműves termékek –
Biodiverzitás, szaporítóanyagok –
Bio –
Közösségi szociális gazdaság

A KISLÉPTÉK által a Bizottság részére megküldött saját cselekvési terve:

Egyesületünk a 2015 évben és azt követően a kisléptékű, helyi gazdasági kezdeményezések működésének jogi és gazdasági feltételeinek javítása érdekében folyamatos munkát tervez a jogszabálytervezetek készítésével, új szabályozás kezdeményezésével,  javaslatok kidolgozásával.

Jelenleg futó tevékenységeink:

Hazai
– „Közös értékesítési pont” működtetésének jogszabályi környezetét megteremtő szabályozás kezdeményezése  (az átfutó bizonylatolással)
– Falusi vendégasztal szolgáltatást nyújtók számára alkalmas Jó Higiénia Gyakorlat (GHP) dokumentumának benyújtása a Higiéniai Bizottság részére
– Őstermelői adózás kiszélesítésének vizsgálata és lehetőség szerinti alkalmazása az ara alkalmas diverzifikációs tevékenységekre (hagyományápoló rendezvények szervezése, tudásátadás:  szüreti rendezvény, háztáji ismeretek átadása..)
-A kistermelők rendezvényeken való bemutatkozási, értékesítési lehetőségeit 40 km-en túl is szükséges lenne biztosítani, hogy országosan értékesíthessenek. A jogszabály módosítási javaslatot megtettük, a döntést várjuk.
– Támogatjuk és előkészítjük a Rövid Ellátási Lánc kézikönyv megjelenését, hogy segítsük az érintettek kapcsolódásához szükséges tudás elsajátítását , az  új támogatási lehetőséggel való élést)
– Bor előállításról szóló szabályozásban a kistermelői kategória létrehozása a gyümölcsbor kategóriában is.
– Szociális farm jogi keretfeltételeire javaslat kidolgozása
– Véleményeztük a mikrovállalkozások beruházásainak, a megújuló szél és napenergia termelésének és felhasználásának támogatása, a demonstrációs ismeretátadás támogatása témaköröket, a vidékfejlesztési programban 2015 02 28 –ig tartó társadalmi véleményezésre bocsátott anyag alapján
– Támogattunk STOP TTIP kampány célkitűzéseit. Meggyőződésünk, hogy az EU és a WTO közti szabadkereskedelmi egyezményt hazánknak nem szabad aláírni, illetve az EU-n belül kell a szabályzást átgondolni. https://kisleptek.hu/stop_ttip_en/
– Vizsgáljuk a hagyományokon nyugvó, innovatív kézművesség fenntarthatóságának lehetőségét, megoldásokat keresünk számukra. (pl. Szappanfőzés kiszabadítása a hulladéktörvény szorításából)
– EIP fókuszcsoport létrehozása a Hagyományokr épülő innovatív fejlesztések témában
– 2015 a Helyi Termék Éve

Távlati tervek
– Közösségi feldolgozók, könnyített higiéniai és számviteli, de marginalitással lehatárolt szabályozása
– Hobbi tevékenységek könnyített adójogi megítélése értékhatár megjelöléssel
– Közétkeztetési rendelet módosítása a termelői tej és zsír legalitásáért, valamint az édesítőszer korlátozásáért

Nemzetközi – EU-s cél
– A  „kézműves termékelőállító” pozicionálása a gyógynövények feldolgozása tekintetében
– A „helyi termék” meghatározása, ha lesz lehetőség bekapcsolódni a konzultációba (amely előzetesen strukturált szereplői körben, zártan folyik)
Lobbi erősítése a jogszabályok differenciálása érdekében, a házi, kézi hagyományos termékekre vonatkozó szabályozások könnyítése céljából (Ez a javaslatunk bekerült a nemzetközi cselekvési tervbe is)

A részvétel ingyenes, de kérjük küldje meg regisztrációját november 16 délig e-mailen a drmajor@t-online.hu email címre, az alábbi adatokkal

Neve
Képviselt szervezet ha van
Lakcím/Székhely
Telefon
email
Tématerülethez kapcsolódás (ne azt írja ami érdekli, hanem amiben szakmailag tud a hálózat munkájához információkkal, programokkal, tudásával hozzájárulni
Tevékenysége: pl. gazda, kutató ….

Köszönettel:

Dr. Major Ágnes és Szabadkai Andrea

KISLÉPTÉK Egyesület

30/7688718