BIOEAST projekt megállapításai az élelmiszer rendszerekről

2022. július 19., kedd

A BIOEASTsUP H2020 project munkacsoportkainak tematikus tanulmányai jelentős mértékben hozzájárulnak a makroregionális fejlődéshez, és fontos hozzájárulást adnak a soron következő BIOEAST SRIA-hoz (Strategic Research Innovation Agenda). Ezek közül is különösen érdekes az élelmiszerrendszerek témájáról készített #3 tanulmány: „ A BIOEAST országok kistermelői termelésének kilátásai és az alternatív jövő helyi élelmiszerrendszerei ”. A tanulmány angol nyelven letölthető a BIOEAST weboldaláról és ITT. A Tanulmányból készült leporello ITT tölthető le.

A tanulmány megnevezi a következőt is: “Tíz fontos azonosított kulcsfontosságú hajtóerő a helyi élelmiszer-rendszer fejlesztéséhez a BIOEAST régióban” (Zsófia Benedek, Katalin Kujáni, Agnes Major, Judith Molnár, Ladislav Pilar, Jana Pitrova, Agnes Fricz Szegedyné and Viktória Szente (Kislépték Association) 2022) A tanulmányban szerepelnek a Kislépték Egyesület részvételével megvalósult projektek és azok eredményei: H2020 BOND, H2020 SMARTCHAIN, RURALF.

A BIOEAST Kezdeményezés kulcstevékenységei a minisztériumi szintű kormányközi közös nyilatkozatok, a közös kutatási és innovációs menetrend, állásfoglalások és stratégiai politikai tanácsok kidolgozása.

A konkrét tanulmányok a következők:

#1 fenntartható hozamok és agroökológia: „ Az agroökológiai rendszerek társadalmi-ökológiai mutatói a BIOEAST országokban ” ,

#2 biogazdasági oktatás: „ Biogazdasági oktatás a BIOEAST országokban ” ,

#3 élelmiszerrendszerek: „ A BIOEAST országok kistermelői termelésének kilátásai és az alternatív jövő helyi élelmiszerrendszerei ”. A tanulmány angol nyelven letölthető a BIOEAST weboldaláról és ITT. A Tanulmányból készült leporello ITT tölthető le.

#4 erdőgazdálkodás: „ A magas agroerdészeti potenciállal rendelkező területek feltárása a BIOEAST országokban ” ,

#5 édesvíz alapú biogazdaság: „ Legalább jó vízminőséget és biológiai sokféleséget fenntartó felszíni vizek ” ,

#6 bioenergia és új hozzáadott értékű anyagok: „ Anaerob lebontás a megújuló energiákért, szénelnyelő és szerves trágyák a biogazdaság fejlődésének szerves részeként ” ,

#7 fejlett bio-alapú anyagok: „ Bioalapú anyagok Európában: érdekelt felek feltérképezése, projektek és a magánszektor dinamikája, politikai elemzések és ajánlások ” .

A tanulmányokat a szakmai munkacsoportok megbízásából a BIOEASTsUP projekt finanszírozta, és külső, független szakértők végezték. Bővebben angol nyelven: https://bioeast.eu/