Élelmiszer Önrendelkezés Fórum

2020. február 1., szombat

2020 01 25. 09-17.45 óráig Élelmiszer-önrendelkezési fórum.

Helyszín: Central European University (CEU), Október 6. utca 7.

9:30- 10:00 Nyitóelőadások az élelmiszer-önrendelkezésről:

Balogh Lili (Védegylet) és Fidrich Róbert (MTVSZ):

Az élelmiszer-önrendelkezés lehetőségei Magyarországon. Egy átfogó bemutató az élelmiszer-önrendelkezésről, mint mozgalomról, kialakulásának történetéről.    A Védegylet anyaga az élelmiszer-önrendelkezésről:     http://védegylet.hu/elelmiszer-onrendelkezes/
Az MTVSZ Agroökológia c. kiadványa, amely többek közt bemutatja az összefüggést az élelmiszer-önrendelkezés ill. az agroökológia között:
https://mtvsz.hu/dynamic/agrookologia_kiadvany.pdf

10:00 – 11:30 Poszter-szekció: élelmiszer-önrendelkezés civilek és kutatók szemével.

Központi kérdés: Miben járul hozzá/miben tudna hozzájárulni a szervezet, amit képviselsz az élelmiszer-önrendelkezés magyarországi mozgalmának erősödéséhez? A résztvevők 5 percben egy poszterben válaszolják meg a szekció központi kérdését.
Résztvevő szervezetek:
– Védegylet: Balogh Lili  PLAKÁT LETÖLTÉS
– Lokáli projekt – PTE doktori iskola: Balogh Pál Géza  PLAKÁT LETÖLTÉS
– Polányi Károly Globális Társadalmi Tanulmányok     Kutatóközpont (Corvinus): Mendly Dorottya PLAKÁT LETÖLTÉS
– Szolidáris Gazdaság Központ: Sidó Zoltán és Márkus Benjamin PLAKÁT LETÖLTÉS
– KRTK Békéscsaba: Mihály Melinda                                                                                                                – Felelős Gasztrohős: Lehel Zsuzsanna PLAKÁT LETÖLTÉS
– ESSRG: Szakál Dia és Pataki György
– TVE-KÖKISZ: Perényi Zsófia PLAKÁT LETÖLTÉS
– Cargonomia, Corvinus Egyetem Döntéselmélet Tanszék: Lazányi Orsolya PLAKÁT LETÖLTÉS
– Corvinus Gazdaságetika Központ doktori iskola:  Veress Tamás                                                              – MAPER: Szilágyi Alfréd, Kardos Etelka                                                                                                          – SZIE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási – Rendszerek Tanszék: Szalai Zita és Gál Izóra PLAKÁT LETÖLTÉS
– MTVSZ: Fidrich Róbert PLAKÁT LETÖLTÉS
– Magház: Lipka Borbála PLAKÁT LETÖLTÉS
– Kislépték Egyesület: Szabadkai Andrea PLAKÁT 1 és PLAKÁT 2

A két poster kapcsán beszámoltunk a #BONDproject keretében gyűjtött nemzetközi jogi jógyakorlatok használatának lehetőségeiről, és a szociális gazdaság fonntosságáról. Megosztottuk a szereplőkkel az Ifjúsági Fórum felhívást. Beszéltünk a #SMARTCHAIN   projekt keretében feltárt technológiai és nem technológiai innovációkról, ezek információiról a platformon. Elmondtuk, hogy  mezőgazdasággal foglalkozók megélhetése egy re nagyobb mértékben függ a többlábon állástól, a diverzifikációtól így a tudásátadástól. Ehhez készít a Kislépték Egyesület tananyagot a REL-animátor Erasmus+ projekten belül. A sikeres megélhetéshez a láthatóság és kommunikáció is szükséges, ezért a Vidéki nők IT képzése is elengedhetetlen amihez z Erasmus+ WORA projekt nyújt a jövőben segítséget.

 

11:30-13:00 Közösségi batyus ebéd az élelmiszer értéklánc szabad bejárásával

13:00-13:20 Műhelymunka 6 témában. A műhelymunkák a délelőtti élelmiszer-önrendelkezés poszterek előadásaira épülnek.
1. Élelmiszer-önrendelkezés globális perspektívából
A workshop központi kérdése: Milyen tényezők gátolják vagy segítik elő
az előrelépést az agroökológia és az élelmiszer-önrendelkezés terén? A
workshop résztvevőivel a globális kereskedelmi és befektetési
egyezmények, uniós szakpolitikák, a földzsákmánylás (land grabbing) és
globális társadalmi mozgalmak, élelmiszer-önrendelkezésre gyakorolt
hatásairól beszélgetnénk.Leírás: Mitől globális téma az, hogy mit eszünk?     Hogyan befolyásolják a globális folyamatok azt, hogy mi kerül végül a tányérunkra? A workshop célja, hogy egy rendszerszintű megközelítéssel a résztvevőkkel közösen feltérképezzük az élelmiszer ellátási lánchoz kapcsolódó probléma-halmazt, összefüggéseket, hajtóerőket. Az élelmiszer-önrendelkezés olyan kifejezés, amely segíti megragadni az emberek egészséges és kulturális szempontból megfelelő élelmiszerhez való jogát, tehát a jogot olyan élelmiszerekhez, amelyeket ökológiailag egészséges és fenntartható módon állítottak elő. Ezen felül jelenti a saját élelmiszer- és mezőgazdasági rendszer meghatározásához való jogot is. Az lelmiszer-önrendelkezés az élelmiszer termelőinek, terjesztőinek és fogyasztóinak céljait, igényeit helyezi az élelmiszerrendszerek középpontjába a piacok és vállalatok érdekei helyett. (nyeleni.org, ttps://mtvsz.hu/dynamic/guzsba_kotve.pdf).
Facilitátorok: Fidrich Róbert (MTVSZ), Mendly     Dorottya (Corvinus Egyetem, Polányi Károly Globális Társadalmi Tanulmányok Kutatóközpont), Mihály Melinda (KRTK Békéscsaba)
2. Kistermelők, mint az élelmiszer-önrendelkezés szereplői
Kérdés: Mi szükséges egy sikeres gazdaság fenntartásához?
Leírás: Az élelmiszer-önrendelkezés kiemelkedően fontos feltétele az életképes kisüzemi gazdaságok létrejötte és fennmaradása, ezért ebben a műhelyben gazdálkodói perspektívából közelítjük meg a témát. Egy gazdaság sokféleképp lehet sikeres, ami erősen függ az általa kitűzött céltól: egy saját fogyasztást fedező gazdaság éppúgy lehet a maga szempontjából sikeres, mint egy
árutermelésre termelő. A lényeg, hogy tartósan létre tudják hozni a háztartás által igényelt életszínvonalat, és közben az időgazdálkodásban is egyensúlyi helyzet alakuljon ki. Mindazonáltal közös minden gazdaságban, hogy ökológiai, gazdasági, és társadalmi szempontból egyaránt szükséges, hogy fenntartható rendszert tudjanak kialakítani. A műhelyen az utóbbi két szempontra koncentrálunk. Azokat a közös feltételeket és erőforrásokat próbáljuk feltérképezni, melyek szükségesek ahhoz, hogy létrejöjjenek és fennmaradjanak ezek a fenntartható kisüzemi gazdaságok, azonosítva a hiányokat és problémákat is. Így mind a gazdálkodásba belevágók, mind a gyakorló gazdálkodók, mind a laikus érdeklődők figyelmére számítunk.
Facilitátorok: Balogh Pál Géza (Lokáli projekt – PTE doktori iskola), Gál Izóra, Szalai Zita (SZIE Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék) A Kislépték Egyesület ezen a műhelymunkán vett részt.

3. REL-kistérségi lépték: kisüzemi gazdálkodók, közétkeztetés, szövetkezetek, CSA
Kérdés: Hogyan segítheti a kisüzemi gazdálkodókat a szövetkezetesedés, a CSA vagy a közétkeztetésbe való bekapcsolódás? REL a Rövid Ellátási Láncokat jelenti, ahol a termelő és a fogyasztó között lényegesen lerövidül az érték lánc, sok esetben közvetlen a kapcsolat.
Facilitátorok: Márkus Benjámin (Szolidáris Gazdaság Központ)
4. A termőföldtől a talajig, a szerves hulladék körforgása
Kérdések:
• Én hogyan tudok komposztálni? Egyéni, közösségi komposztálási lehetőségek
• Hogyan tartsuk életben a talajt? Zöldhulladék gyűjtésének, felhasználásának lehetőségei
Leírás: Az élelmiszertermelés egyik feltétele – legyen az kiskertben, közösségi kertben, balkonládában vagy nagyobb földterületen a termőföld megléte. Hogyan tudjuk a talajt életben tartani, hogyan juthatunk hozzá megfelelő komposzthoz és miyen komposztálási technikák léteznek? Az élelmiszerhulladék szó szerint szerves része (lehetne) e körforgásnak. A workshop során arról beszélgetünk, hogyan használhatnánk fel a saját háztartásunkban és akár éttermekben keletkező élelmiszerhulladékot, és ha nagyobb mennyiségű zöldhulladékra van szükségünk, honnan tudunk hozzájutni.
Facilitátorok: Lazányi Orsolya (Corvinus Egyetem, Cargonomia), Lehel Zsuzsanna (Felelős Gasztrohős)
5. Agroökológia Magyarországon
Kérdés: Miért van szükség az agroökológiára az élelmiszer-önrendelkezés eléréséhez? Mit értelmezünk Magyarországon agroökológia alatt? Mi a politikai vonzata az agroökológiának?
Leírás: A résztvevők egy magyar agroökológiai nyilatkozat tervezetet vitatnának meg részvételi demokratikus és szociokratikus módszerekkel.
Facilitátorok: Balogh Lili (Védegylet), Szilágyi Alfréd (MAPER)
6. Food Sovereignty in Hungary: English speaking discussion
Facilitators: Logan Strenchock (CEU), György Pataki (ESSRG)

15:00-15:30 Kávé-tea szünet

15:30-17:30 Plenáris ülés: A műhelymunkák összefoglalása és közös megvitatása, további együttműködési lehetőségek feltérképezése.

17:30-17:45 A nap lezárása