erasmus wora

2020. január 30., csütörtök

2019. november 14-15. – Kick-off meeting, Zareby Koscielne, Lengyelország

ICT for Women on Rural Areas/WORA
Projekt száma: 2019-1-PL01-KA204-065306
Projekt típusa: Erasmus+
KA202 Partnerségi együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
Projekt időtartama: 23 hónap

PARTNEREK:
AgriNatura Foundation (konzorcium vezető), Lengyelország (http://agrinatura.pl/)
Kislépték, Magyarország (https://kisleptek.hu/)
ECO-Ruralis, Románia (https://ecoruralis.ro/)
AMA Centar, Szerbia (http://amacentar.org/)

A projekt fő célja a bevált gyakorlatok cseréje a vidéki területeken folytatott oktatási tevékenységekben részt vevő partnerek között. A célcsoport a nők – a vidéki térségek lakosai, gyakran nem rendelkeznek alapvető számítógépes vagy internetes ismeretekkel. Ezen alapvető készségek hiánya a 21. században sajátos társadalmi kirekesztést (digitális kirekesztést) eredményez. A projektpartnerek egyértelműen azonosították ezt a területet amit fejleszteni kell, hogy áthidalhassák a növekvő szakadékot az oktatottabb és az alapvető IKT (internet és számítógép technológiai) ismeretekkel nem rendelkezők között.

A projekt magában foglalja az egyes partnerek által végzett helyi workshop-okat az IKT oktatási program témáiról a számítógép-használat, az internet, a szociális média, az internetes biztonság és az erőforrások területén.

A projekt eredményei tartalmazzák: 4 hírlevelet, amelyek 4 nemzetközi találkozóról tájékoztatnak, valamint az ICT Vademecum – a partnerek által kidolgozott útmutatások a vidéki nők számára. Az iránymutatások tartalmazzák:

– rövid számítógépes tanfolyam: Internet és szociális média használata;
– hogyan keressük az információkat, biztonságot az interneten;
– az IKT a világ kulcsa: mindenütt jelenlévő digitalizálás;
– internetes platformok: hogyan lehet ajánlatot keresni, hogyan lehet ajánlatot tenni, a vetőmagcsereket, hogyan lehet egy helyi terméket eladni.