Érdekképviseleti szövetség alakult a kisléptékű termelés megerősítéséért

2019. július 25., csütörtök

2013. október 20-án, Debrecenben megalakult a Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége. A szervezet célja a kisléptékű gazdasági kezdeményezések működésének jogi és gazdasági feltételeit javítani, amivel a helyi gazdaság erősíthető.

kozgyules

A KISLÉPTÉK célul tűzte ki a kis környezetterheléssel járó élelmiszertermelés, feldolgozás, kézműves termék előállítás és értékesítés piacra jutásának elősegítését is.

szabadkaiSzabadkai Andrea, a KISLÉPTÉK megválasztott elnöke elmondta:
„Az újonnan létrejött szövetség befolyásolni kívánja a jogszabályi környezetet, de a kézművesek társadalmi megbecsülésének javításáért és a fogyasztói tudatosság növeléséért is végzi szakmai, érdekképviseleti tevékenységét.”

Az alapító szervezetek között vannak többek között a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetség, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Magyar Biokultúra Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége és a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje is. A KISLÉPTÉK tagjai és pártoló tagjai egyaránt lehetnek szervezetek és magánszemélyek.

kővárinéKőváriné dr. Bartha Ágnes, elnökségi tag kiemelte: „E szövetség létrejötte hiánypótló. A termelőkért folytatott jogszabályi akadálymentesítés, a szemléletformálás, ismeretátadás és a környezetkímélő termelés érdekében eddig eseti jelleggel végzett együttműködést az alapítók most rendszeresen, formális szervezet keretei között folytatják, hazai és nemzetközi szinten is. Mindez a hatékonyabb érdekérvényesítéshez vezethet el.”

mirczMircz Nárcisz elnökségi tag, az alakulóülés házigazdája, a KISLÉPTÉK székhelyéül szolgáló, debreceni Nárcisz Birtok vezetője szerint „fontos lenne a kistermelői rendelet további módosítása, hogy kistermelők együttműködve, egymás alapanyagát feldolgozva is értékesíthessenek saját előállítású terméket. Ezzel csökkenthető lenne az alapanyagtermelő kistermelő kiszolgáltatottsága a felvásárlói árak ingadozásának, és növelné a termékelőállítás hozzáadott értékét.”

Az érdekképviselet megalakítását előkészítő munkát a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok támogatja a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott "Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című pályázat keretében.

vezetőség

Kiegészítő információk

A KISLÉPTÉK által már megkezdett munka kiemelt témái és tevékenységei a következők:

 • A kistermelői élelmiszer, valamint a kézműves termék előállítás és -értékesítés feltételeinek egyszerűsítése.
 • A kistermelői élelmiszer előállítás, értékesítés, értékesítés rugalmas higiéniai és más szakterületi szabályozási kereteinek megteremtése.
 • Nonprofit kereskedelem és Rövid Ellátási Lánc (REL) ösztönzése.
 • Falusi agroturisztikai szolgáltatás hagyományokra épülő és környezettudatos fejlesztése.
 • Önfoglalkoztatás segítése.
 • Termékelőállítók felmérése, támogatása, ismereteik gyarapítása.
 • Jogszabálymódosítások, hatósági állásfoglalások kérése, jogsegély.
 • Nemzetközi partnerség kiépítése és érdekképviseletben való közreműködés.
 • Jó gyakorlatok bemutatása.
 • Piacépítő tevékenységek, hálózati kapcsolatok elősegítése.
 • Ismeretátadás, képzések szervezése, lebonyolítása.


A szervezet folyamatban lévő érdekképviseleti programjai:

 • Falusi vendégasztal jogszabályi könnyítések, életszerűség biztosítása (FATOSZ).
 • Kistermelői termékelőállítás Jó Higiéniai Gyakorlati útmutatója.
 • Rövid Ellátási Lánc (REL) tematikus alprogram tervezési munkacsoporti képviselet.
 • Kézműves (élelmiszer)termék munkacsoport képviselet.
 • Nonprofit gazdasági együttműködés és átfutó számla rendszer bevezetésének kezdeményezése a gazdaboltokért és bevásárló közösségekért.
 • Gyógynövények kézműves és kistermelői előállításra vonatkozó jogszabálymódosítás kezdeményezése.
 • Kistermelői rendelet módosításának kezdeményezése.
 • Pálinka magánfőzésre és vendégasztal értékesítésre vonatkozó jogszabály módosító kezdeményezés (Falusi Vendégasztal Szövetség).
 • Gazdabolt nemzetközi tanulmányút.
 • Kistermelői és piacszervezői képzések.
 • Joghallgatók, jogászok részére a kisléptékű termelésre fókuszáló szakmai műhelymunkák beindítása.


Háttéranyagok

KEDVEZő EU Bizottsági állásfoglalás a kézműves gyógynövénytermékek értékesítéséről! >>
Termelői boltok, non-profit gazdasági társaságok, bevásárló közösségek (doboz rendszerek) kialakításának jogi feltételeinek megteremtése >>
Családi gazdaságok nemzetközi éve 2014 >>

közgyülés

(2013.10.22.)