Családi gazdaságok nemzetközi éve 2014

2019. július 25., csütörtök

farmA családi gazdaságok nemzetközi éve 2014-ben a Nemzetközi Vidék Fórum kezdeményezése, melyet 360 civil szervezet és termelői egyesülés támogat. A világméretű ünneplést az Egyesült Nemzetek Közgyűlése hirdette ki azzal a céllal, hogy ösztönözze a politikai támogatását a fenntartható családi gazdaságokra, társadalmi szövetségekre, bennszülött csoportokra, szövetkezetekre és halász családokra épülő mezőgazdaságnak.
Mindez egy olyan kezdeményezés, mely harcol a szegénység, az éhezés ellen és támogatja a környezetvédelemre és biodiverzitásra épülő vidékfejlesztést.

Családi gazdálkodás
A Föld aktív népességének 43 %-a a mezőgazdaságban dolgozik. A fejlődő országokban ez az arány 53 %, ráadásul a szaharai afrikai országokban a gazdaságok 80%-ban családok termelnek. A világon 1500 millió család él mezőgazdaságból.

Mindemellett a családi gazdaság sokkal több, mint gazdasági modell: ez az alapja a fenntartható élelemtermelésnek, a környezetgazdálkodásnak, a biodiverzitás és a kulturális sokszínűség megőrzésének, valamint alapvető pillére a nemzetek integrált fejlődésének. A családi gazdálkodásoknak számok kihívással kell szembe nézniük: a források elérhetőségével, az alapanyagok beszerzésének problémáival; az elöregedéssel, a fiatal generációk elvándorlásával, ezáltal a gazdaságok átörökítésének nehézségeivel, piacok és az árak volatilitásával, pénzügyi finanszírozási gondokkal, alacsony döntéshozási lehetőséggel stb., mindez egy jól átgondolt stratégiának a hiányát vetíti elő.
Az adatok önmagukért beszélnek: minden 4-ből 3 szegény család a mezőgazdaságból él, és életszínvonaluk, önfenntartásuk a termeléstől függ. Az élelmiszerkrízisek újra a családi gazdaságok felé fordították a figyelmet, mely egy hatalmas lehetőséget jelent ezen gazdaságok energiával való újratöltésének.
Ép ezért hatalmas áttörést jelentett, amikor 2011 december 22-én az Egyesült Nemzetek Közgyűlése kihirdette a nemzetközi családi gazdaságok évét (International Year of Family Farming,IYFF).

A kezdeményezés céljai:
– elősegíteni a családi gazdaságok fenntarthatóságát célzó politikai döntéseket, konkrét operatív célprogramokkal, stratégiával és finanszírozással
– A családi gazdaságok érdekeit képviselő civil szervezetek megerősítése
– A tudatos civil szerveződések és társadalmi támogatás megerősítése
– A nők szerepének felismerése és jogaiknak megismertetése
– Egy nemzetköz szintű, erős élelmiszer-előállítási gazdaság támogatása, mely az élelmiszerbiztonság megerősítésére épít
– a fenntartható vidékfejlesztés támogatása, mely humán és pénzügyi erőforrásokat teremt

A nemzetközi év keretében számos program szervezését tűzte ki célul az Egyesült Nemzetek Szervezete, melyet többek között a FAO és más nemzetközi intézmények is támogatnak. 2014-ben a Nemzetközi Vidék Fórum koordinálásával számos civil szervezet, kutató intézet, pásztor és kistermelői egyesületek készítenek elő nemzeti és nemzetközi léptékű konferenciákat, műhelymunkákat, tanácskozásokat, bemutatókat, párbeszédeket a döntéshozókkal stb. Teszik mindezt azért, hogy megerősítsék a családi gazdaságok érdekérvényesítő képességét a nemzetközi és nemzeti agrárpolitikában.

A kampányt a szervezet 3 szinten kívánja szervezni:
– nemzeti: nemzeti bizottságok felállításával, hogy a helyi szereplők és a kormány közötti párbeszédet erősítse
– regionális: gazdaszövetségeken keresztül minden kontinensen
– nemzetközi: A Nemzetközi Szaktanácsadó Bizottság Civil Szerveződési Alosztálya biztosítja a nemzetközi megjelenését a civil szervezetek számára a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évében 2014 (Európában ezt a feladatot 2 szervezet látja el: Unión de Pequeños Agricultores – UPA (Spanyolország), és a Francia Gazdák és Nemzetközi Fejlesztés (Agriculteurs Français et Développement International)

Kitűzött célok:
– A családi gazdaságok elismerése az Egyesült Nemzetek, nemzetközi szervezetek és a kormányok által
– a társadalom szerveződési erejének elismerése
– Megalkotása és megerősítése egy olyan nemzetközi platformnak, amely a fenntartható családi gazdaságok igényeit figyelembe vevő fejlesztési politikát és stratégiát támogat
– Vidéki munkaerő-teremtés, különösképpen a fiatalok számára
– Technikai és gazdasági jellegű agrárberuházások támogatása
– Oktatás és kapacitásfejlesztés speciális programokon keresztül
– nemzetközi, regionális és állami párbeszéd és hálózat kialakítása, amely megerősíti a vidék és város közötti kapcsolatokat

További információ a Családi gazdaságok nemzetközi évéről – 2014, nemzetközi és regionális programokról és a kommunikáció eredményéről az alábbi oldalon érhető el angol és francia nyelven:
www.familyfarmingcampaign.net

A KISLÉPTÉKű TERMÉKELőÁLLÍTÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE felvette a kapcsolatot a szervezőkkel. A szervezők válaszlevelükben üdvözölték a Szövetség jelentkezését, a TANÁCSBA meghívást küldtek. Amennyiben további részleteket tudunk, közzétesszük.

(2013.06.21.)