A GAZDÁLKODÓK DIVERZIFIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINEK ELEMZÉSE

2021. március 8., hétfő

Szabadkai Andrea – a Kislépték Egyesület elnöke – 2018-as másoddiploma dolgozatának aktualitását az újabb lehetőségek az őstermelői tevékenységekben adják, a 2021. január 01-től érvénybe lépett új családi gazdaságokról szóló -2020. évi CXXIII. törvény- által.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató családi gazdaságok által végzett, a gazdaság erőforrásaira épülő, jövedelemszerző (főfoglalkozásként vagy jövedelem kiegészítésként), „on-farm” és „off-farm” diverzifikációs tevékenységek elemzését mutatja be a cikk, 16 sikeresen diverzifikáló gazda által adott válaszok alapján. A sikeresség és akadályok vizsgálatának eredménye a megélhetés szempontjából lett megvizsgálva.
Bemutatásra került, hogy a diverzifikáció fogalma, és a használt alfogalmak nem egységesek. A fogalomkör zavarossága, és a jogi átláthatatlanság, a bonyolult bürokrácia, a magas adó és járulékterhek nagyban akadályozzák a vidéki kisgazdaságok megélhetését a válaszok alapján.

Új diverzifikációs fogalom struktúrát mutat be a szerző, 4 szintes piramis modell segítségével.

Szignifikáns az összefüggést mutatott az elemzés

  • a gazdaság által biztosított megélhetés és a nemzetközi tanulmányút tapasztalat között.
  • a szakjogi szakértő és profi könyvelő megléte és a megélhetés sikeressége között. A profi szakértő, könyvelő megléte már 68%-ban magyarázza a megélhetés szintjét.

cikk Szabadkai Andrea 2021

Legnagyobb akadályként azonosított a mintában

  • a magas adó és járulékterhek,
  • az átláthatatlan jogszabályok, és
  • a megbízható munkaerő hiánya.

A sikeresen diverzifikálók többsége felsőfokú végzettségű. Megélhetésüket meg tudják teremteni, még a vidéki kistelepüléseken is úgy, hogy magas hozzáadott értéket hoznak létre helyben. A termékfeldolgozás mellet a szállásadás a rendezvény-szolgáltatás, vendéglátás és ismeretátadó tevékenység van jelen. A diverzifikálás sikeréhez fontos azonosított tényező a hagyományok, a gyakorlati szaktudás, és az IT kompetenciák is.

A javaslatok:

  • motiváló, kisebb adó és járulékterhek,
  • egyszerűbb és szélesebb körű célcsoporthoz kiírt vidékfejlesztési források, szabályozások, és
  • tematikus – fordítással és szakmai vezetőkkel, támogatott – nemzetközi tanulmányutak szervezése a gazdálkodók részére.

A teljes cikk letölthető ITT