H2020 BOND Tanulmányút – Spanyolország

2018. július 27., péntek

A projekt egyik célja, hogy erős szervezetek kialakulását segítse hálózatok és együttműködések generálása által. „Együtt többek vagyunk mint külön”
34 országból 60 ember vehetett részt tanulmányúton. A tanulmányutakról filmek is készülnek majd. 

WEB OLDAL w ww.bondproject.eu

FACEBOOK oldal: @bondprojekt  

TWITTER oldal https://twitter.com/BOND_project_EU

Spanyolországi tanulmányút:
Jó gyakorlatok:

Meglátogatott helyek:
0 Patacona Resort
1 Land Bank
2 Guaranty System
3.1 Consumers Group
3.2 Farmers Market
3.3 Mercavalencia
3.4 School Canteen
4 Public Health Service Valencia
5 Food Sovereignty Platform

1) Élelmiszerelőállítás rugalmas szabályozása
Tárgyalásokat kezdtek a helyi szakemberek a rugalmasság és kivételek alapján a mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági
közigazgatási szervvel a kistermelői értékesítés szabályairól, aminek eredménye lett az ottani kistermelői jó higiéniai gyakorlat.

1. Bancos de Tierras – Földbank
Földbérletet biztosít alacsony költséggel, mely a közigazgatási rendszerben egy öztes szervezetként szerepel, vagy a földet
biztosítja, együttműködve a valenciai rovincia tanáccsal, azaz a helyi önkormányzattal. A földhöz jutási program projekt) 2015-ben kezdődött.
A projektben 40 helyi önkormányzat, a La Pobla de Vallbona árosában 72 gazda vesz részt.
30.000 euro a költségvetése a projektnek, van ahol a helyi önkormányzat is részt vesz a finanszírozásban

 •  információs brosúrákat adnak ki és posztereket, amelyet a helyi önkormányzatnálraknak ki a FöldBank szolgáltatásáról
 • webes felületet működtetnek az önkormányzat segítésére, a FöldBanki ügyintézéshez
 • önkéntes munkacsoportot hoztak létre a földbank programban való részvételhez
 • technikai támogatást, képzést nyújtanak az önkormányzatoknak a webfelület használatához, kapcsolattartáshoz
 • Földbank napot tartanak a Valenciai provinciában
 • tájékoztatás nyújtás

CÉL: a mezőgazdasági célú földek megművelésével ne hagyjanak fel (amely egyúttal
környezeti megfontolás is = tüzek pusztítása, a föld lepusztulása, fertőzések), ehhez finanszírozás
biztosítása
Website: http://www.dival.es/medio-ambiente/content/portada-bancs-de-terres

Néhány éve még a földek 20 –át művelték, mára ez 5 %-ra csökkent és sokkal kevésbé látható,
hogy a földből lehet bevételt termelni. Így a földműveléssel való felhagyás és vele a környezeti
problémák súlyosak. Ez a helyi és központi valenciai önkormányzatok együttműködése, akik
összekötik a földet művelni akarókat és a földtulajdonosakat. A weben meg lehet nézni, hogy
milyen földek vannak, és feltüntetik, hogy a földet művelni akarók mit szeretnének és a
földtulajdonosok is. Ha a felek összetalálkoznak, úgy a szerződést megkötik egymás között
(azaz a feltételeket együtt dolgozzák ki, nincs egy előre meghatározott feltétel rendszer). Van,
hogy eladják, vagy bérbe adják, vagy haszonbérlet, 5-10 évesek a szerződések, de van olyan,
amelyet több mint 30 évre kötöttek.
Az elmúlt 3 évben 40 helyi önkormányzat csatlakozott, és 35 szerződés jött létre. Az átlagos
szerződéses földterület fél hektár.
A földtulajdonosok általában nyugdíjasok és örülnek, ha földjüket művelik, de van olyan, akit
meg kell győzni arról. Azok a földek a kapósak, ahol öntözés ki van építve. Az önkormányzatok
jelenléte egy ügyletben a bizalmat erősíti, ők segítik a szerződés kitárgyalását.

2. Ecollaures Participatory Guarantee System – Ecollaures [Ökológiai Gazda] Részvételi
Garancia Rendszer

2012-ben indult, élelmiszer és szociális garancia rendszer. Mivel a Részvételi Garancia
Rendszernek nincsen külön jogi formája, így ezt egy egyesületi formában hozták lérre, 25
taggal, akik közül 19 mezőgazdasági projekt, 3 élelmiszer feldolgozó és 3 civil szervezet (és az
elmúlt hónapokban még csatlakozott hozzájuk két fogyasztói szervezet és egy egyetemi
tanszék.)
2016-ban 3.000 euro támogatást kapott és még 20-30 tag tagdíjából gazdálkodik.
Fő célkitűzése: az agro-ökológiai termelési és fogyasztási rendszerben a városi interakció
bevonása, semmint egy közbülső szervezet, vagy egy ellenőrző szervezet. Egy igazolási
rendszert dolgoztak ki, a kölcsönös tanulás biztosítására és a részvételi demokrácián alapul a
működésük. A lényege, hogy a rendszerbe a fogyasztókat is bevonják.
A szerezet az alábbiakat garantálja:

 • helyi agro-ökológiai termelés
 • helyi agro-ökológiai fogyasztás
 • REL
 • a kistermelőket részesítik előnyben
 • horizontális kapcsolat rendszer és szociális igazság
 • a tagok akítv részvétele a rendszerben
 • támogatják a szociális, kulturális és gazdasági tevékenységet agro-ökológiai elveken
 • a működésben [a tagok] aktív részvétele

Több munkacsoport van:
Felvételi bizottság: felelős az új projektekkel való kapcsolattartásért, és intézéséért
Minőségbiztosítási bizottság: projekt fejlesztés, a nyomon követés, után-követés, és a
bélyegzőkkel kapcsolatos munka (olyan eszköz, amely maga a garancia, amely lehetővé teszi a
fogyasztók számára a projektek és termékeik azonosítását a helyi marketing, piacok,
áruházak, fogyasztói csoportok számára) .
Információs bizottság: a kommunikációért felelős, a szervezet vízióját kommunikálja és az
elvégzett vagy végzendő munkákat, beszélgetéseket kezdeményez, részt vesz a
kommunikációban, szemináriumokon, kerekasztal beszélgetéseken.
Látogatási bizottság: a különféle bizottságok tagjaiból áll, és fogyasztókból és más
emberekből, akik agro-ökológiával foglalkoznak. Földekre látogatnak, a termelőkhöz,
támogatást nyújtanak, a biztosítási rendszert segítik.
A részvételi garancia rendszer a világ más tájain azért alakult ki, hogy az organikus tanúsítás
költségeit csökkentse. Ez még többet akar a szociális átalakulást és a élelmiszer
függetlenséget, rövid ellátási láncot, a kistermelők védelmé, az emberek horizontális
kapcsolatának növelését.
Sok helyi önkormányzat ennek a szervezetnek a garanciáját, igazolását elfogadja a helyi
piacra. A helyi Valencia város agrárkamarájában is aktív.
Az EU-ban ugyan léternek különféle igazolások, minőségbiztosítási rendszerek, de az szigorú,
nehéz megszerezni, és nem része az élelmiszer önrendelkezésnek és a szociális
igazságosságnak. Az organikus címkék meg kevesebbet kérnek, pl. nem kérik a részvételt, a
szociális igazságosságot.

3. Rövid Ellátási Lánc – Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
2010-ben alapították, élelmiszer marketing céllal, 110 tagja van, amelyből több mint 20 gazda,
300 iskolai étkezde, több mint 60 fogyasztói szervezet és a La Tira de Camptar piac.

http://sobiranialimentariapv.org/
A kezdeményezésnek 4 alapelve van:

 • Termelés: diverz, tápdús, egészséges élelmiszer termelés, mindenki számára elérhető legyen, agro-ökológiai alapokon Méltányos áron értékesít, amely a termelés költségeit fedezi és a termelőnek feldolgozónak méltóságteljes megélhetést biztosít.
 • Értékesítés: minél közelebb, a helyi piacra, biztosítani a termelők és fogyasztók tradicionális kapcsolatát, könnyű elérhetőség és nyomonkövethetőség
 • Fogyasztás: felelősségteljes fogyasztás, organikus élelmiszer méltányos áron, amely mindenféle fogyasztó számára megengedhető
 • Hitel/finanszírozás: olyan nemzetközi megállapodásokhoz csatlakozás, amely a szegénység és éhezés felszámolását akarja, a gazdák jogaiért harcol, megfelelő eszközöket használ, pl. szerződések és fizetések a környezeti szolgáltatásokért

Valenciában az elmúlt 8 évben a REL iránti érdeklődés exponenciálisan nőtt.
2009: 0 termelői piac, 1 iskolai étkeztetés,6 fogyasztói csoport
2017-ben már:
– több, mint 30 termelői piac
– 20 iskolai kantin Castellónban
– több, mint 60 fogyasztói csoport
Ez jó rész a Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià-nak köszönhető, ugyanis
felhangosította az alulról-felfelé építkezés értelmét, a helyben termelés és fogyasztás elvét, és hogy a más szintű piaci mozgások dinamikája ellen hasson. Annak fontosságát, hogy az emberek az gészséges, fenntartható és felelősségteljes élelmiszereket fogyasszák.
Ennek következtében több termelői piac és helyitermék prioritású iskolai étkeztetés jelent meg.

Valencia piaca a MercaValencia és benne a Tira de Contar, a helyi termelők itt értékesítik a
nagykereskedőknek és az éttermeknek a termékeiket, 85 %-uk a valenciai piacra megy. Ha az
aznapi terméket nem adták el, úgy az egy közös hűtőbe kerül és másnap értékesítik. A
termelők nem hoznak létre ármegállapodásokat.

Sóc el que menge” (Az vagyok, amit megeszek) fogyasztói csoport, non-profit szervezet 18
családdal, 3 alap-termelővel és néhány más termelővel.

Alzira helyi piaca, 10 különfél termelő van, heti egy alkalommal árusítanak. A piacot a helyi
önkormánzat támogatja, de a termelők – akik mind ago-ökológiai alapon termelnek –
működtetik.

Cuinau – 30 iskolai étkezdét működtető privát szociális vállalkozás.
Organikus és helyi élelmiszereket igyekszik beszerezni és mást ha épp az nincs. És még tanár,
szülő és tanuló tréningeket tart.

2018 07 Dr. Major Ágnes