H2020 BOND Tanulmányút – Olaszország

2018. július 27., péntek

A projekt egyik célja, hogy erős szervezetek kialakulását segítse hálózatok és együttműködések generálása által. „Együtt többek vagyunk mint külön”
34 országból 60 ember vehetett részt tanulmányúton. A tanulmányutakról filmek is készülnek majd. 

WEB OLDAL w ww.bondproject.eu

FACEBOOK oldal: @bondprojekt  

TWITTER oldal https://twitter.com/BOND_project_EU

Olaszországi tanulmányút:
Jó gyakorlatok:

Spazio Bio
A Spazio Bio egy organikus és más alternatív termékelőállítási módszereket alkalmazó, 120 gazdálkodóból és kisvállalkozásból álló konzorcium (Città dell'Altra Economia – Alternativ Gazdaság Városa szolgáltató ház) tulajdonában lévő és általuk működtetett bolt Róma központjában, ahol a tagok saját termékeiket értékesítik. A szervezet a bolt mellett éttermet, biobárat, játszóházat, könyvtárat és konferenciatermet is üzemeltet. Az alapítók 1980-ban kezdték tevékenységüket organikus gazdálkodással. A konzorciumot 2007-ben alapították, melyen belül a gazdálkodáson belül közjavakat termelnek és egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak. A szervezet fő célkitűzései többek között az alternatív gazdálkodás, a szociális gazdaság, a fair trade (méltányos kereskedelem), a megújuló energiahasználat, valamint az alacsony környezeti hatású gyakorlatok erősítése és támogatása. Mindemellett szoros kapcsolatot tartanak fent a lakosokkal és a fogyasztókkal is.
Az bolt költségeinek fedezéséhez a termékeken 40% felár van, a szupermarketekben kapható organikus termékekhez képest pedig 30%-kal drágábbak a konzorcium tagjai által értékesített áruféleségek.
Túlélésük alapja az innováció, támogatást az ETIC Banktól kapnak.
(Weboldal: http://www.cittadellaltraeconomia.org/spazi/spazio-bio )

Mercatale di Montevarchi (Montevarchi Covered Farmers Market)
A fedett piac területének kialakítása és a termelők beszervezése egy állami finanszírozású projekten belül történt az első években. A projekt 2010-ben fejeződött be, ezt követően önnfentartóan folytatták a munkát és megalakították az összes gazdaságot képviselő és az irányító szervek által elismert Piac Termelőinek Egyesületét (Market Producers Association). Ezzel egy olyan együttműködést alakítottak ki a döntéshozók, a termelők és a lakosság között, ami teljes mértékben a REL-en alapul.
Jelenleg 70 termelő értékesíti a piacon a kizárólag szezonális és helyi termékeit napi átlag 250 vásárló számára. A teljes bevétel, kb. 1 millió euró évente. A termelők és a fogyasztók kapcsolata szoros, nagy hangsúlyt fektetnek az információátadásara. A termelők nem bérleti díjat fizetnek, hanem a bevételük 10-15%-ával járulnak hozzá a piac fenntartásához. A termékek értékesítési ára 10-15%-kal magasabb, mint más kereskedői piacokon. Az értékesítési, költési adatokat egy speciális software segítségével gyűjtik.
(Weboldal: https://www.facebook.com/ilmercatalemontevarchi/ )

Az olasz szövetkezetekről általában
Definíció: Különböző egyedi társaságok, jellemzőjük bizonyos közszükségletek kielégítésére szervezkedő gazdasági és kulturális személyek szabad egyesülése.
Szövetkezetek típusai:
•    Szövetkezetek korlátlan felelősségű társaságai (olasz polgári törvénykönyv 2513. cikkelye)
•    Szövetkezetek korlátolt felelősségű társaságai (olasz polgári törvénykönyv 2514. cikkelye)
•    Konzorciumként szerveződő szövetkezeti társaságok (10. §, D; Lgs. G.P.S. 1947.12.14., n, 1477, 27. cikk, olasz Polgári Törvénykönyv)
•    Kisszövetkezeti társaságok (1995.12.04-i 515. tsz. törvényerejű rendelet), legalább 5, legfeljebb 8 magánszemély által alapított társaságok. Ahhoz, hogy a szerveződés kisszövetkezetnek minősülhessen, szükség van egy közös célra. A 381/1999 sz. törvény értelmében ez a definíció kibővült a harmadik személyek helyzetének jobbá tételét szolgáló tevékenységekkel.
Szavazati jogok
•    „Egy tag – egy szavazat” általános szabály.
•    Nem felhasználó (befektető) tagok legfeljebb 3 szavazattal rendelkezhetnek, a felső határ az összes szavazat 1/3 része.
Tagságra és tulajdoni hányadra vonatkozó követelmények
A minimális taglétszám ágazattól függ (természetes vagy jogi személyek):
•    a legtöbb szövetkezetnél 9 fő;
•    fogyasztási szövetkezeteknél 50 fő;
•    kisszövetkezeti társaságoknál 3 – 6 fő;
•    2. lépcső szövetkezeteinél 3 fő, különleges rendelkezések vonatkoznak a munkás- és lakásépítő szövetkezetekre.
Kamatozó elsőbbségi részvények
•    A felső határ a Posta által kibocsátott kötvények hozamának felső határa + 2,5%. Az ennél magasabb kifizetések esetében a szövetkezetek nem jogosultak különleges adókedvezményekre.
•    A „szövetkezeti részjegyek” (szavazati jog nélkül) a rendes részvények kamatán túl 2% elsőbbségi kamatra, valamint a tőke elsőhelyi visszafizetésére jogosultak (59/92 sz. törvény 5. cikke).
•    A nem felhasználó befektető tagok is jogosultak a + 2%-ra.
Nem felhasználó (befektető) tagok
•    Az 1992. december 31-i 59. sz. törvény által engedélyezett. A szavazati jogok a befizetett tőkéhez kötöttek, a maximum 3 szavazat, a felső határ az összes befektető tag szavazatának egyharmada. A hozam a törzsrészvények után fizetendő hozam + 2%. A lakásépítő és a hitelszövetkezetekre ez a rendelkezés nem vonatkozik.
Tartalékok elosztása feloszlás esetén
•    Nem engedélyezett. Felszámolás esetén a tagok nem részesedhetnek a tartalékokból (904/77 sz. törvény 12. cikke). A tartalékok fennmaradó részét a szövetkezetek fejlesztését szolgáló közös alapba kell befizetni.
Tartalékok képzése eredmény terhére
•    A nettó eredmény 20%-ából tartalékot kell képezni (59/92 sz. törvény 8. cikke). Ez független a tartalék nagyságától.
•    A nemzeti szövetségi tagsággal rendelkező szövetkezetek eredményének 3%-át be kell fizetni egy közös alapba a szövetkezetek támogatásának és fejlesztésének finanszírozásához. A nem tag szövetkezeteteknek a Munkaügyi Minisztérium kezelésében levő alapba kell befizetni ugyanekkora összeget.
Adójogszabályok
•    Közvetlen és közvetett adók különleges rendszere, a korlátozott osztalékok és a vagyon oszthatatlansága elveinek tiszteletben tartásától függően.
•    Teljes mentességet élvez a társasági nyereség tartalékokba befizetett része. Az elosztott eredmény nem a szövetkezetnél, hanem a tagok jövedelmeként adózik.
•    A szociális szövetkezetekre különleges rendszer vonatkozik, amely többek között lehetővé teszi a „hátrányos helyzetű” alkalmazottak bérköltségének levonását.
Ügyletek harmadik személyekkel
•    A legtöbb szövetkezetnél nincsenek szigorú törvényi korlátok, amelyek akadályoznál a kereskedelmi kapcsolatokat a nem tagokkal.
•    A hitelszövetkezeteknek „alapvetően” a tagok javát kell szolgálniuk
•    A mezőgazdasági szövetkezetekre szigorú korlátok vonatkoznak.

Cooperativa Montalbano Olio e Vino (Montalbano Oil and Wine Cooperative)
A nagy múltú szövetkezetnek mára 5600 tagja van. Az olíva olajat két présházban állítják elő és forgalmazzák, de a szövetkezet más toszkán présházakkal is dolgozik együtt. Az előállítás és a csomagolás új generációs technológiával történik. Az előállítás és a termékek minősítései: ISO 9001:2000; BRC; IFS; Termék nyomonkövethetőség (BVQI); Organikus előállítás (CCPB); Kóser termék. A szövetkezet irányítását egy bizottság és a szövetkezet elnöke végzi. A tagok éves üléseken vesznek részt és szavazhatnak a szervezeti kérdésekről.
(Weboldal: http://www.cooperativemontalbano.it/ )

Cooperativa Agricola San Lidano (Agricultural Cooperative San Lidano)
Friss zöldség, gyümölcs (főként dinnye) előállító és értékesítő mezőgazdasági szövetkezet 1996-ban indult néhány fiatal termelővel, jelenleg több mint 60 tagja van. Rengeteg minősítéssel rendelkeznek a termékekre, az előállításra és az ellátási láncra. A termelés mellett tájfenntartással is foglalkoznak.
Küldetésü a rövid és felelőségtudatos ellátási lánc kialakítása. A növekedését specializációjának köszönheti, megkülönbözteti magát a piacon magas minőségű, közvetlen fogyasztásra kész termékeivel, amit OrtoPronto (Orto=zöldségkert, pronto=kész) márkajelzéssel jelölnek. A multi láncokhoz (pl. a Tescohoz) is becsatornázták magukat, az összes ehhez szükséges minősítéssel rendelkeznek. A csomagoláson pedig az „Orti Laziali” (Laziali=veteményeskert) logó szerepel, amely a fenntartható és környezetbarát helyi termelést igazolja A jelölés garancia a minőségre, az egyediségre, az eredetre és a területi kötődésre. Az értékesítés országos szintű.
2010 és 2012 között tovább terjeszkedtek, újabb földeket és új szüretelő gépeket vettek
Fontos szempontok a működésben: termelők kiválasztása, egységes értelmezések és termékmeghatározások, minőségbiztosítás/minőségellenőrzés, promóció és marketing, termékek differenciálása és árstratégia, rövid ellátási lánc, fogyasztók informálása, szezonalitás tiszteletben tartása. Az EU-s (KAP) és egyéb támogatások nagyon fontosak számukra.
A szövetkezet biztosítja a termelők számára az árminimumot a termékeikért, társadalombiztosítást vállal a tagokra, egyéb szolgáltatásokat nyújt (pl. tanácsadás), felméri a piaci igényeket, együttműködik nem kormányzati szervekkel. Vetőmagot nem adnak a gazdáknak, de segítik őket a palántázásban.
(Weboldal: http://www.sanlidano.it/ )

Conapi – Consorzio Nazionale Apicoltori (Italian National Consortium of Beekepers)
Szövetkezetként kezdték 1979-ben olyan fiatalok, akik különféle élethelyzetből jöttek, majd konzorciummá alakultak 1985-ben, induló tagsága 6 szövetkezet volt. Jelenleg 248 tagot (egyéni méhészek, cégek, szövetkezetek, egyesületek), több mint 600 méhészt fog össze. A legnagyobb nemzeti méhész konzorcium az országban, az olasz organikus méz 20%-át a konzorcium tagjai állítják elő és biztosítja a teljes ellátási láncot. (Az egyetlen szervezet a jó gyakorlatok közül, akinek a weboldala nem csak olaszul érhető el és nagyon informatív. Nyelvek: angol, japán (!), francia, spanyol). Széles termékválaszték biztosítása (sokféle méz, pollen, méhpempő, propolisz, viasz).
1986-ban alakították ki a Mielizia (miele=méz + delizia=finomság) márkát, majd 2014-ben úgy döntöttek, hogy megújítják a brandot, lényegében ők is a Conapi elmúlt 30 évéről kezdtek történetet mesélni, az együtt dolgozásról a közös értékek mentén, a szociális etikáról, jó minőségű és tiszta áru előállításáról.
Kiválasztási szempontok: hagyományos, természetes termékelőállítás, figyelem a méhek egészségére, frissesség garantálása. A tagoknak elkötelezettnek kell lenniük a magas minőségű termékelőállítás iránt, amelynek feltételeit szigorú belső szabályzat írja elő. A termelők ugyanazokat a termékelőállítási irányelvet követik. Az új tagok felvételét az Igazgatótanács bírálja el a szakmai alkalmasság, az együttműködésre való hajlandóság és az alkalmazott termesztési módszer alapján. 8 féle minősítéssel és 3 saját jelöléssel (terméktípus szerint) rendelkeznek. Küldetésük a környezeti fenntarthatóság biztosítása. Minden évben igyekeznek új és innovatív terméket a piacra dobni, ezzel a magas minőséggel és a márkázással sikerült emelni a méz vételárát.
Állami támogatást nem kapnak, kizárólag EU (KAP) forrásokat felhasználása.
(Weboldal: http://conapi.it /)

Garfagnana Coop.
A szövetkezet a “Farro” búza (legősibb termesztett búza), “farro” ízesítésű és erdei termékek termelésével és értékesítésével (gomba, eper, málna, szeder) foglalkozik, hagyományos termelési technikák visszavezetésével (régi malomkővel őrölik a búzát). 1996-ban alakult, 4+40 extra tagja van. A tagok egységesen és közösen termesztik a búzát az ökológiai termesztés szabályai szerint (tanúsított termék). A feldolgozást közös feldolgozóban végzik 5 állandó és 2 határozott idejű szerződéses alkalmazottal, valamint egy afrikai menekülttel. az együttműködéssel racionaliozálták és csökkentették a költségeiket és nagyobb piacokat értek el.
(Weboldal: http://www.garfagnanacoop.it /)

Szabó Dorottya, Major Ágnes