Ökológiai Földszövetkezet / Közösségi Farm / Tamarisk Farm H 2020 BOND Tanulmányút – Anglia 5

2018. november 6., kedd

1. Ökológiai Földszövetkezet [Ecological Land Cooperative]
A kezdeményezés bemutatása
Küldetés
•    Küldetésünk, hogy megfizethető lehetőségeket kínáljunk az ökológiai, földműveléssel kapcsolatos vállalkozásoknak Angliában és Wales-ben. A vidék újjáéledését segítjük olyan helyek létrehozásával, ahol megfizethető feltételek mellett lehet mező-, erdőgazdasággal és más vidéki vállalkozásokkal foglalkozni, melyek életképesek és ökológiai szempontból is hasznosak.

A kezdeményezés rövid áttekintése, főbb adatai
•    Non-profit társadalmi vállalkozás
•    Célja, hogy lehetőségeket teremtsen olyanoknak, akik most akarnak belevágni az ökológiai gazdálkodásba
•    Megfizethető árú, induló farmokat alakít ki
•    Jogilag közhasznú társaság (community benefit society), 2009-ben alakult
•    Közösségi részvényekkel finanszírozzák
•    Három típusú tagság van, melyek mindegyike szavazati joggal jár:
o    Dolgozó tagok – 25% szavazat
o    Befektető tagok – 25% szavazat
o    Gazdasági intéző tagok (Steward members) – 50% szavazat
•    Jelenleg 300 tag van: 273 befektető, 19 gazdasági intéző és 8 dolgozó. 

Példa: Greenham Reach, Mid Devon
•    9 hektár
•    Korábban kukoricatermesztésre használták a területet (2,5 ha-t) és időnként tehenet legeltettek rajta
•    Összetömörödött a talaj felső rétege, belvizes, anaerob talaj és káka található itt
•    Mid Devonban alkalmaztuk először a módszerünket
•    67 hétbe tellett, hogy engedélyt kapjunk
•    Miután az engedélyt megkaptuk, egy 3 napos vizsgálat következett, aminek csak a jogi költsége 18.000 £ volt
•    Megnövekedett költségek voltak jellemzőek a tervezés körülményei miatt
•    Ez egy tervezési precedens – átmeneti engedélyt kaptak arra, hogy a birtokon lakjanak, amíg az agrárvállalkozás létre nem jön
•    Három darab 2,5–4 ha-os, lakásra is alkalmas kisgazdaságot alakítottak ki
•    A kistermelők 2013–2014-ben kezdték a termelést

A birtok megszerzésének feltételei
•    A végleges adásvételi ár 76.000 £, vagy lízing (rent-to-buy) konstrukcióval 15.600 £ letét, plusz naptári hónaponként 288 £ öt évig és 413 £ húsz évig
•    Mezőgazdasági kötődés
•    Üzleti terv és monitoring
•    Folyamatos támogatást kap a tervezési engedélyek megszerzésénél és az üzleti tevékenységben

Kihívások a bérlők felé
•    Javítani kell az infrastruktúrán – víz, utak, villamos áram
•    Társadalmi kihívás – döntéshozás és felelősség

A megvalósított tevékenységek ‘Meredekbirtok’-on (Steepholding)  Weboldal ITT
•    Gyümölcsfák és bokrokon termő bogyósok
•    Kerti zöldségek
•    Faiskola
•    Fóliás termesztés
•    Gyógynövények
•    Állattartás (pl. tejelő kecske)
•    A termelő által irányított CSA modell
•    Zöldségdobozok, tojás, gyümölcs, hús
•    Heti kiszállítás egész évben
•    Hátrányos helyzetűek bevonása
•    Változatos tájak alakulnak ki

Ökológiai eredmények
•    “A kis gazdálkodók tevékenysége következtében a természeti állapot jelentősen javult 2014 óta… lenyűgözőek az elért eredmények”
Dr Philip Wilson, a felmérést végző ökológus
•    “a biodiverzitás általános növekedése tapasztalható a területen”
A birtok ökológiai állapotának felméréséről szóló jelentés, 2017-ben, Hannah Gibbons MCIEEM

Gazdasági eredmények
•    Évről-évre növekvő jövedelem
•    2016/2017-ben a bruttó nyereség 3.800 £/ha
•    Támogatást nem kap
•    Nőtt a foglalkoztatottak, az önkéntesek száma
•    Oktatási tevékenységet végeznek
•    Helyben elérhetővé tették a vidék termékeit
•    Nyüzsgő, élő vidéket teremtettek – az emberek és a biodiverzitás javára

A tervezés tapasztalatai
•    A felügyelők nem járatosak a kertészeti tevékenységben
•    Ellenkultúra: a birtokok mérete miatt és mert a kisgazdaságok szépek, nem tekintik őket ‘komoly’, ‘rendes’ farmnak
•    Helyi akadályok – közlekedés, látvány, farm elérése, erőforráshasználat – víz stb.

 

2.  A Közösségi Farm
A farm jelmondata: ’Húzzál ide a földünkre!' Weboldal ITT
Mi a Közösségi Farm?
2009-ben Luke Hasell, egy Chew Valley-beli gazda lehetővé akarta tenni a hétköznapi embereknek, hogy maguk is átélhessék, hogy mit jelent a természetközeli gazdálkodás. Felismerte, hogy ez nélkülözhetetlen ahhoz, ha sikeresen akarjuk átalakítani élelmiszer rendszerünket az egészség és a természet világa érdekében. A Közösségi Farmot 2011 áprilisában hozták létre, közösségi részvénykibocsátással finanszírozták, jogilag közhasznú társaság (Community Benefit Society), és 500 tagja a tulajdonosa. Célja bioélelmiszerek előállítása helyi piacra valamint kapcsolatba hozni az embereket az élemiszerrel és a földdel. Több mint ezer embert fogad évente

Mit takar a ‘Húzzál ide a földünkre!’ program?
Növénytermesztés árutermelési léptékben folyik és örömmel fogadjuk az önkénteseket. A tenyészidőszakban minden hétköznap jöhetnek az önkéntesek, télen keddenként és csütörtökönként, továbbá 16 Közösségi Gazdálkodó Szombaton melyből jut az év minden szakaszára. Tanítási időben, minden évszakban, minden héten jönnek hozzánk oktatónapokra iskolás gyermekek. Számos természettel kapcsolatos tevékenységünk van a bagoly-portyáktól a lepke reggeleken át a méh-sétákig. Sokféle csoport jön hozzánk tanulni és csapatépítő napokra, és együttműködünk a Bristoli Kábítószer Projekttel valamint a Bath-i Jólét Főiskolával, ami terápiás és rehabilitációs tevékenységeknek nyit teret. 2016/17-ben a következők voltak a számok: 551 iskolás gyermek és 650 felnőtt töltött legalább egy napot a földünkön tanulással, munkával vagy rekreációval. A felnőttek által itt töltött napok összes száma 1517 volt. A számok 2017/18-ban jóval magasabbak voltak.

Mik a hasznai?
Sokféle haszon van, többek között:
•    Az emberek szerint a farmon töltött idő ‘rehabilitáció egy őrült világban’, egészségesebben és boldogabban mennek el tőlünk, hosszabb távon változtatnak étkezési szokásaikon.
•    A farmon töltött idő a kábítószer használóknak és a mentális betegséggel küzdő klienseknek rendszert, értelmet, célt nyújt; új készségeket fejlesztenek ki; erősíti a magabiztosságukat és a kapcsolataikat.
•    Kaput nyit új munkákhoz és lehetőségekre – néhány kliensünk, akik drog projekt keretében kerültek ide, új állást találtak: kertészek vagy faművesek lettek.
•    Közösségépítés – mivel sok helyi ember kapcsolatba kerül itt és a Farm közös tevékenységek színhelye lesz.
•    Kultúraváltás – méltányosabb, egészségesebb, természetbarátabb hozzáállás a földhöz és az élelmiszer termeléshez.
Milyen beruházásra van szükség?
Ahhoz, hogy önkénteseket fogadhassunk egy működő farmon, be kell ruházni a következőkbe:
•    Munkaerő – fogadni, felügyelni, eligazítani, oktatni és segíteni az önkénteseket; tájékoztatni a kulcsfontosságú csoportokat, szervezeteket és partnerséget építeni velük. Képesnek kell lennünk mindenféle emberrel foglalkozni, vidám környezetet és atmoszférát teremteni. Sok önkéntesünk munkanélküli, néhányan veszélyeztetettek, így alapvető, hogy pszichológiai és fizikai szempontból is biztonságos környezetet teremtsünk.
•    Létesítmények és infrastruktúra – önkéntes-barát eszközök, felszerelés, ruházat, meleg helyiségek a szünetekhez, biztonságos ösvények, jól szervezett közösségi munkahelyek, mosdók, konyhák és megfelelő információ.

A Közösségi Farmon mindez csak úgy volt lehetséges, hogy az Esmée Fairbairn Alapítvány támogatásából fedeztük a személyzeti költségeket, sikeresen szereztünk forrásokat az infrastruktúrához, és volt elegendő önkéntesünk, hogy támogatásokat tudjunk megpályázni, illetve egyéb forrásokat is be tudtunk vonni. Az önkéntesek munkája értékes, de nem mérhető a jól képzett farm-munkásokéhoz. Az önkéntesek munkája révén szerzett pénzügyi előnyök nem nyújtanak fedezetet a szükséges személyzet és infrastruktúra költségeire. Az önkéntesek fogadásának ethosza inkább az egészségről, a kultúra változtatásáról és a közösségépítésről szól.

Heti rendszereséggel450 zöldségdobozt kiszállító társadalmi vállalkozása Community Farm, amiegyelőre főként adományokból tartja fent magát, kiterjedt önkénteshálózattalrendelkezik és nemcsak saját terményeikkel, hanem a környék termelőitőlvásárolt javakkal töltik meg dobozaikat, így segítve a gazdák megélhetését. Adobozokba télen importált biotermékek, narancs, banán és fokhagyma kerül többekközött, így biztosítják ekkor is a kellő mennyiségű terméket és felelnek meg avásárlók elvárásainak, szokásainak. Erről a látogatás után élénk vita alakultki a tanulmányút résztvevői közt: míg a bio-szarvasmarha tenyésztő társunkszerint a piacot ki kell szolgálni, sokan azon a véleményen voltak, hogy avásárlói szemléletet kell formálni. Végül a fogyasztó (consumer) és a vásárló(customer) közti különbség megtalálásában jutott a csapat nyugvópontra: az előbbiigényeit ki kell szolgálni, az utóbbi több tudatosságot és személyeskapcsolatot feltételez. A kérdés már csak az maradt, hogy ki a valódicélcsoport? 

 

3. Tamarisk Farm
Bemutatkozás
•    250 hektár, részben bérelt, részben saját
•    teljesen organikus
•    természetvédelmi és hatékonyságra irányuló céljaink vannak, vegyesen
•    integrált, de önálló üzletágaink vannak (tojás, zöldségek)
•    a jövedelem alapvető forrásai az Egyesült Királyság kormányától érkező és EU-s közvetlen kifizetések
•    agrár-környezetgazdálkodási (Environmental Stewardship Schemes) és közvetlen értékesítési bevételek
Aniből bevételért termel:
o    természetvédelmi és táji értékek (környezetvédelmi minisztérium [DEFRA]/EU)
o    élelmiszer: (hús, gabonafélék (és hüvelyesek) – mint pl. teljes kiőrlésű gabona és liszt, zöldségek és gyümölcs,            tojás, állatok
o    nem élelmiszer: (gyapjú – nyers és sodort, kötéshez, szőnyegnek való bőrök, (lovak)
Nem közvetlen bevétel érdekében “termelik”:
o    még több természetvédelem
o    élősövények és gyümölcsények
o    nyitva állunk a nagyközönség számára
o    életmód [minta] és [ép] környezet a családoknak és a társadalomnak
o    közösségi támogatás
o    lovak
Árusítás:
o    a gazdaságban, boltban
o    helyi boltokban és éttermekben
o    (gazdapiacokon és -fesztiválokon)
o    nagykereskedelem/kereskedelem számára
o    speciális kapcsolatokon keresztül (vízimalmok)
o    honlap és postai rendelés útján
o    szájhagyomány útján
Korlátok:
o    nem akarjuk, hogy a kapitalista gazdaság jobban beszippantson, mint amennyire feltétlenül muszáj
o    nem bízunk a ‘marketing’-ben
o    a szénlábnyomunkat és fosszilis energiaforrás használatot minimalizálni akarjuk
o    megfelelő épületek [hiánya] (tervezési rendszer [túl bonyolult, költséges] és pénzügyi [forráshiány])
A következő hálózatoknak tagjai:
o    Talaj Társaság (Soil Association)
o    Nemzeti Farmerunió; Földművesek Szövetsége (National Farmers' Union – NFU; Landworkers’ Alliance – LWA)
o    (Környezet-, Élelmiszer és Vidékügyi Minisztérium [Department for Environment, Food & Rural Affairs – Defra])
o    Történeti Emlékhelyek és Természeti Értékek Országos Felügyelete (National Trust for Places of Historic Interest or         Natural Beauty – National Trust)
o    Helyi kereskedők – helyi boltok, melyek élelmiszerelosztási csomópontokként (food hub) működnek
– PEPC
– OLMC
– WDOMC
o    WOOOF és informális megfelelői
o    Ridgeway Project
o    DWT
o    Dorseti Képzőcsoport (Dorset Training Group)
o    Nibblers
o    egyéni természetvédők és természetrajongók
o    A helyi közösségünk – informális támogató hálózat/társadalmi tőke

Angolnyelvű beszámolók ITT olvashatóak: www.bondproject.eu/repository/

 

WEB OLDAL www.bondproject.eu

FACEBOOK oldal: @bondproject  

TWITTER oldal https://twitter.com/BOND_project_EU