Zsebszerződés kiskapuja az új Ptk-ban?

2019. július 25., csütörtök

A gazdálkodók figyelmét fel kell hívni 2013 évi V. tv. Polgári Törvénykönyv kapcsán az őket érintő változásokra, főként ha azok ismerete legfontosabb termelőeszközükkel, a termőfölddel kapcsolatos. Most a „jogcímes elbirtoklás” esetéről lesz szó.

Ptk 5:45. §
Az elbirtoklás öt év elteltével következik be, ha a birtokos az ingatlan birtokát a tulajdonostól olyan írásbeli szerződéssel szerezte, amelynek alapján a tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követelhetné, ha a szerződés az ehhez megkívánt alakszerűségi követelményeknek megfelelne, és a birtokos az ellenszolgáltatást teljesítette

Előkerülhetnek tehát azok az adásvételi szerződések, amelyek születésük idején nem voltak bejegyezhetőek a Földhivatalnál, de a vételár teljes egészében kiegyenlítésre került és a vevő birtokba is lépett, azaz folyamatosan gazdálkodik a termőföldön.

A jogcímes elbirtoklás olyan tulajdonszerzés, amely ingatlan nyilvántartási igényt keletkeztet, amelynek már nincs akadálya:

Ptk 5:37. §
Ha az ingatlantulajdonos a tulajdonjogot ingatlan-nyilvántartáson kívül szerezte, igényt tarthat arra, hogy tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezzék.

Az elbirtoklásról a 18. pontjában rendelkezik a 2013. évi CLXXVII törvény a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szólva.(A Ptk. 5:45. §-ához). Az elbirtoklási idő eltelte esetén, vagy ha abból egy évnél kevesebb van hátra, a birtokos 2015 május 2-val szerezheti meg
Ezt a lehetőséget vélhetően sokan kihasználhatják, ha az eladó életben van és elérhető!
Mégis, mit lehet tenni, hogy a termőföld elsősorban a helyi gazdálkodók számára legyenek megszerezhető?
Érdemes elgondolkodni ezen a kérdésen, és adódnak válaszok. Például, ha valaki megnézné, hogy az elbirtokolt földre az elmúlt években ki vett fel támogatást. Mert támogatást csak a jogszerű földhasználó vehette fel! Ha az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdonos vette fel a támogatást, akkor rajta kívül nem lehetett más birtokos, úgy-e? Tehát nem volt elbirtoklási idő! El lehet tehát dönteni, elbirtoklás és támogatási csalás történt, vagy nem volt elbirtoklás!
A vélelemmel szemben a „kiskaput” többnyire be lehet csukni, ha ebben együttműködnek az érdekelt felek!
Kőváriné dr. Bartha Ágnes