Telephely-engedélyeztetés

2014. február 10., hétfő

Véleményeztük, szakmai egyeztetéseket folytattunk az OKT közreműködésével a kézművesek érdekében. A cikkben olvasható javaslatokat egyetértéssel fogadta a VM és az NGM is. Külön munkacsoport alakult a rendelet ezirányú módosítására is.

szőnyeg2013 évi Kormányrendelet TERVEZET
módosító javaslatok a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Sajnos a kézműves tevékenység végzésének helye, hiába legtöbbször a magánlakóház, vagy annak műhelye, a jogszabály jelenleg nem diferenciál, így a kis, magánlakóházi kézművesek részére, (az ipari előállítók részére összeállított) életszerűtlen és kifizethetetlen akadályt gördít. Ugyanakkor látjuk a tervezetben már a hatályos rendelethez képest, hogy a jogalkotó már pár kivételt megfogalmaz, de nem a teljesség igényével.
A kézművesek esetében nincs egyszeri minden hatósági szakvéleményre jogosító méltányos díjtétel. Ez azért is fontos, mert a kulturális sokszínűséget a nemezeti feladatokat felvállaló hagyományőrző kézművesek árbevételéhez viszonyítottan egy ipari előállító árbevétele nem hasonló, a kézművesekre rakódó hatósági, engedélyeztetési díjak aránya így életszerűtlenül magas.

A Rendeletet kihirdetik átdolgozása nélkül, de egy Korm. határozatban elrendelik egy " felülvizsgálati munkabizottság" fölállítását a VM részvételével, hogy szeptember 30.-g vizsgálják fölül a mellékleteket, a bejelentési és / vagy
engedélyezési eljárási kötelezettségeket.

2013 évi Kormányrendelet TERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE
a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

1. SZÖVEGSZERŰ JAVASLAT A TERVEZETHEZ:

1.§ (4) E rendelet hatálya ne terjedjen ki a kézműves termék előállító mikrovállalkozásokra

2.§ E rendelet alkalmazásában:
1. Kézműves termék:
– kézműves népi iparművészeti termék
– népi kézműves termék
– kézműves háziipari termék
– kézműves élelmiszer
A 7. melléklet szerinti kézműves termékelőállító által Magyarországon egyedileg előállított olyan természetes alapanyagból készített termék, melynek jellegében és értékében nem a felhasznált alapanyag, hanem a maga által elvégzett alkotó hagyományokra épülő kézi munkája dominál, és jellemző a termelési érték volumenének csekély volta is az ipari termeléshez képest.

7. melléklet – A rendelet hatálya alá nem tartozó kézműves termék előállító tevékenységek

A) Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének 12/2004. számú végrehajtási rendeletének mellékletében felsorolt kézműves termékek. Úgy mint: bocskorkészítő, bognár, bőrműves, cserépkályha- és kemencekészítő, csipkekészítő, csizmadia, csuhéfonó, faműves, fafaragó, faszobrász, fazekas, festett bútor-készítő, fonott bútor-készítő, gyertyamártó, gyékényfonó, gyöngyfűző, halászháló-készítő, hímestojás-festő, hímző, kalapos, kádár, kékfestő, késes, kosárfonó, kovács, kötélverő, mézeskalács-készítő, nemez készítő, nép hangszer készítő, népi játék-készítő, népviseleti babakészítő, népi ékszer-készítő, papucskészítő, paszományos és gombkötő, pintér, rézműves, szalmafonó, szíjgyártó-nyerges, szűcs, szűrrátét-készítő, szövő, viselet-készítő, tetőfedő: nádazó, fazsindely-, zsúptető-készítő.
B) papírmerítő, tányérpingáló, háziszappan készítő, intarzia készítő, mézeskalács- készítő, kézműves élelmiszer készítő, tűzzománc készítő, kozmetikai és gyógynövényes termék előállító.

2.) SZÖVEGSZERŰ JAVASLAT (Ha az elsőt nem tudják elfogadni)
2. melléklet – Telephely-engedély köteles tevékenységek
A jelen melléklet hatálya alá nem tartoznak a 7. melléklet szerinti tevékenységek

IDOKLÁS:
„2006/123/EK IRÁNYELV
53. preambulum valamint a
1. cikk 4) Ez az irányelv nem érinti a kulturális vagy nyelvi sokszínűség, illetve a tömegtájékoztatás sokféleségének védelme vagy előmozdítása érdekében hozott közösségi vagy a közösségi jognak megfelelő nemzeti intézkedéseket.

13. cikk (2) Az engedélyezési eljárások és az alaki követelmények nem lehetnek visszatartó erejűek, és nem nehezíthetik meg vagy késleltethetik indokolatlanul a szolgáltatás nyújtását. Könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, továbbá az alkalmazásukból eredő,
a kérelmezőket terhelő díjaknak ésszerűnek és arányosnak kell lenniük a szóban forgó engedélyezési eljárások költségével, és nem haladhatják meg az eljárások költségét.”

A 63/2012 VM rendelet
12.3.5. Telepengedélyezési eljárás díja 26 000
12.9.4. Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás 50 000
12.9.5. Környezeti hatásvizsgálat 50 000
12.9.6. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 50 000
12.11.2. Vízbázisok védőterületein belüli tevékenység végzésének eseti engedélyezése 13 000
stb…

Szükség lenne a rendeletben lehivatkozni, hogy mely más jogszabályok tartalmaznak még díjtételekről szóló megállapításokat. Most csak a VM rendeletet találtuk, de biztos van ezen tervezetet érintő más minisztérium alá tartozó szakhatóságok díjáról lehivatkozható jogszabály.
Módosítás indoklásának hivatkozási alapja továbbá a 852/2004 EK rendelet II.
melléklete III. fejezete (mozgó és/vagy ideiglenes előállító- és forgalmazó helyekre (mint például sátrak, árusítóhelyek, mozgóárusok járművei), elsődlegesen
magánlakóházként használt, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres készítésére használt helyiségekre, valamint árusító automatákra vonatkozó követelmények).
Az élelmiszerek egészségügyi szempontból kockázatosabb mint a szőnyeg) és itt mégis is lehetőséget ad az EU könnyítésekre a magánlakóházi előállítás esetén (térbeni vagy időbeni elkülönítés…).

INDOKLÁS:
A Nemzeti Vidék Stratégia 2020 stratégiai területe a helyi gazdaságfejlesztés. Ezen belül Nemzeti Stratégiai Program a Kézműves program, a Vidéki turizmus, falusi vendéglátás program, a Helyi termék, helyi piac, közvetlen értékesítési program.
A kézműves stratégia elkészítése során a tagság és a megbízott szakemberek a jogi problémákat is feltárták, mely problémák fizikai akadályai a hagyományaink, kulturális és örökségeink életképességének, a kézműves termékek piacrajutásának.
Az Európai Bizottság 2014-2020-as célkitűzéseivel összhangban, a „Bizottság Szolgálatainak álláspontja Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodása és programjai előrehaladásáról” dokumentum alapján is a Közös Stratégia Keret által lefedett EU pénzügyi forrásokat a KKV-k támogatására, a minőségi munkahelyteremtésre (önfoglalkoztatás is), és a klímaváltozás célkitűzéseit elősegítő, illetve a hatékony forrás-felhasználású, alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság területeire kell fókuszálni.
A munkanélküliség Magyarországon 2012-ben elérte a 11,7%-os szintet, a foglalkoztatottsági ráta pedig egyike a legalacsonyabbaknak Európában (62,1% 2012-ben).
Az alacsonyan képzett és a hátrányos helyzetű személyek, valamint a kisgyermekes anyák, a fiatalok és a fogyatékkal élők foglalkoztatási rátájának növekedése a KSK Alapokból finanszírozott fejlesztések fókuszába kell, hogy kerüljön.

5. számú ország specifikus ajánlás (2012): (…) Az adminisztratív terhek csökkentését célzó intézkedések megvalósítása (…) Stabil jogi és vállalkozó-barát környezet biztosítása.

Támogatási prioritás a 4. számú ország specifikus ajánlás szerint:
1. Az álláskeresők és inaktív emberek munkalehetőséghez való hozzáférése, beleértve a helyi foglalkoztatási kezdeményezéseket és a munkaerő mobilitás támogatását
Intézkedések a KKV-k érdekében, az önfoglalkoztatás, a vállalkozás és cégalapítási tevékenységek támogatása, egyértelműen a hátrányos helyzetű magánszemélyekre és fiatalokra fókuszálva. A zöld növekedési szektorokban való új munkahely teremtés támogatása, valamint a meglévő munkahelyek, készségek és képesítések adaptálása az alacsony széndioxid-kibocsátású és klímabarát gazdaság támasztotta követelményekhez. Vidéken a nem agrár tevékenységet folytató KKV-k létrejöttének támogatása (pl. turizmus) és olyan tevékenységeké, amelyek a városi és vidéki térségek kapcsolatainak erősítését szolgálják.

5. számú ország specifikus ajánlás (2012): Intézkedéseket tenni az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az állampolgárok és vállalkozások számára a közigazgatás valamennyi területén a jobb jogi szabályozás biztosításával.
A kézműves termékelőállítás, az önfoglalkoztatás egyik fő területe. A vidéken élő nők, kisgyermekes anyák, idősek, s sokszor a fogyatékkal élők számára egyedülálló lehetőséget jelent, a helyi termék előállításra otthoni környezetben, rugalmas munkaidővel.
A környezet számára is előnyös a közvetlen értékesítés és a rövid értékesítési lánc ösztönzése ezen a területen is.

(2013.06.11.)