tájékoztató

2019. július 25., csütörtök

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, Nemzetközi Szervezetek Főosztályától dr. Kuntár Tamás
főosztályvezető és munkatársa Ferhan Alida fogadta Balogh Lilit a Védegylet Egyesülettől és a
Kislépték Egyesület elnökét Szabadkai Andreát 2018 július 01-én.

A talákozót a Védegylet Egyesület kezdeményezte, mivel ők szervezték hazánkban 2018. április 26-
27-én a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete) Regionális Konferenciáját
megelőző CSO (Civil Society Organisations – civil szervezetek) konzultációt. Az áprilisi találkozón a
közel 30 országból érkezett 50 résztvevő között voltak kistermelők, halászok, pásztorok, erdészek,
etnikai kisebbségek és őslakosok, városi szegények, mezőgazdasággal és élelmiszerrel dolgozók,
vidéki nők és fiatalok, élelmiszer-fogyasztói szervezetek, valamint az előbbieket képviselő civil
szervezetek. A másfél napos konzultáció egyik eredménye egy közösen megfogalmazott írásos
nyilatkozat volt. A konzultációt egy nyílt esemény zárta, melynek témája a parasztok és más vidéki
területeken dolgozó emberek jogaival foglalkozó ENSZ támogató Nyilatkozat tervezete volt.
A tervezet szövegének véglegesítését követően várhatóan az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsa
(EJT) határozatban fogadja el szeptemberi ülésszakán. A Védegylet és a Kislépték Egyesület
felkarolta ennek az ügynek a támogatását, és arra kérte a hazai döntéshozókat, így az
Agrárminisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselőit is, hogy Magyarország – az
EJT tagjaként – szavazatával támogassa az EJT határozat elfogadását.

A civil szervezetek álláspontja szerint, a helyi gazdálkodás támogatásával és a helyi termékek piacra
jutásának elősegítésével a helyben élők esélyei nőnek a minőségi élelemhez jutáshoz, a helyben
megélhetéshez, és a környezetkímélő gazdálkodással az egészséges környezethez. Ezeket az elveket a
jelen kormányzati célok is tükrözik, és hazánk migrációs politikájával az is összhangban van, hogy
minden gazdálkodónak és vidéken élőnek a saját hazájában kell lehetővé tenni az alapelvek
érvényesülését, ezzel biztosítva a helyben maradást, a helyben megélhetést, a biztonságos élelemhez
jutást és az egészséges környezetet.

Dr. Kuntár Tamás tájékoztatta a 2 szervezet képviselőjét, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium
– az Agrárminisztériummal szorosan együttműködve – követi a Nyilatkozat tervezetével kapcsolatos
nemzetközi egyeztetési folyamatot. A magyar Kormány általában véve fontosnak tartja a vidéken élők
életkörülményeinek javítására irányuló kezdeményezéseket, így a Nyilatkozat tervezetével
szimpatizál. A főosztályvezető osztotta azonban az EU tagországok többségének aggályát, mely
szerint a dokumentum egy specifikus csoport számára többletjogot kíván létrehozni, ezzel alááshatja
az emberi jogok univerzális, minden embert megillető jellegét. Szkeptikusságának adott hangot a
kezdeményező országok (Bolívia, Kuba, Ecuador, Dél-Afrika) valódi motivációjára vonatkozóan,
figyelembe véve azok megkérdőjelezhető emberi jogi eredményeit. A főosztályvezető a szeptemberi
szavazás tekintetében elmondta, hogy jelenleg elsődleges cél egy közös EU álláspont kialakítása, de
magyar részről az egyeztetéseken a kezdeményezés pozitív elemeire fogják felhívni a figyelmet.

A Védegylet Egyesület kiemelte, hogy bár valóban úgy tűnhet a nevéből, hogy ez a
Nyilatkozat “csak” a vidéken dolgozó emberek jogairól szól, viszont ezen jóval túlmutat. Többek
között a természetes erőforrásokhoz és a tápanyagban gazdag élelmiszerekhez való jogról is szó van
benne – ami minden egyes embert érint, így nem gondolhatunk erre a Nyilatkozat terveztre, mint egy
specifikus csoportnak kíváltságokat biztosító eszközre; főleg nem napjainkban mikor ugyanezen
embercsoport nap mint nap szenved el veszélyeket és megkülönböztetéseket a nemzetközi globalista
politikák által támogatott multinacionális szereplők javára.

A két szervezet konzorciumi partnerként vesz részt az EU H2020 BOND 774208
(www.bondproject.eu) – együttműködések és hálózatok megerősödését célzó – pályázatban.