Felhívás az év segítő hatósági szakembere cím odaítéléséhez!

2019. július 25., csütörtök

A Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete 2015-től minden évben meghirdeti és átadja az
ÉV SEGÍTő HATÓSÁGI SZAKEMBERE elismerést.
Keressük az év SEGÍTő HATÓSÁGI SZAKEMBERÉT! A jelölt lehet állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal szakembere, hatósági állatorvos, vagy élelmiszer-biztonsági felügyelő.

Ajánlások beküldésének módja: Az ajánló lapot kitöltve 2015 május 30-ig a kisleptek@gmail.com email címre, vagy 2162 őrbottyán, Kossuth Lajos u. 19 postacímre kell megküldeni.

 

AJÁNLÓLAP letölthető ITT

 

Első alkalommal a kistermelői szabályok könnyítéséig nyúlunk vissza,
tehát a 2010-2014 évi időszak segítő hatósági szakembereit keressük, azaz összesen 5 év maximum 5 segítő hatósági személyét!
Ezt
követően minden év tavaszán (április, május) szeretnénk a beérkezett
ajánlásokból az elnökség pártatlan döntése, és 3 civil szereplő
bevonásával átadni.

 


A felhívással a hatósági szakember segítő munkáját, hozzáállását szeretnénk a legrászorulóbb, leg sokszínűbb szegmens, a kistermelők, családi gazdaságok, falusi vendégasztal szolgáltatók, vidéki turisztikai szolgáltatók, és ezen csoportok fejlesztését segítő szervezetek, közösségek ajánlásával elismerni.
A vállalkozó kedvű termelők, szolgáltatók, a komplex tevékenységük, csekély anyagi lehetőségük mellett is tennének a környezetük, a családjuk fenntartható, önrendelkezést segítő fejlesztésért. Mögöttük nem áll munka-, adó-, TB-ügyi tanácsadó, marketing csapat, de a tevékenységük végzésénél minden jogszabályt ismerniük kellene egy személyben.
2010 óta, a módosított, könnyített kistermelői rendelet hatálybalépése óta szép számmal jelentek meg kistermelők, falusi vendégasztal szolgáltatók, reneszánszát élik a helyi termelői piacok..
A NÉBIH információi alapján, a regisztrált kistermelők száma a 2013. július 31-i adatok szerint 8 486 fő.
Ebből a nyilván tartott kistermelői vendégasztal szolgáltatók száma számok a megyei ÉBÁI-któl bejelentett adtok alapján: 2010: 10 db / 2011; 90 db / 2012; 162 db / 2013; 298 db / 2014 a III. negyedév vége. 349 db.
Ehhez a szép eredményhez kellett az is, hogy a helyi és szakhatóságok a rugalmas szabályozás elvei mentén lehetőséget, segítséget adjanak a vállalkozó embereknek.
A segítő hatóság vékony jégen kell mozogjon, hogy kellő szakmaisággal, de kellő emberbaráti, emberismereti, közösségi szellemben segíthesse a környezetét. Ha kell, szakmai alapossággal lemeccseli a kollégák között is a félreértéseket, lehetőségeket.
Az ilyen segítő hatósági fellépés is – a visszajelzéseink alapján – megsokasodott.

A segítő hatóság rugalmas, hagyományokat tisztelő hozzáállása nem veszélyezteti az élelmiszer biztonságot, de a sokszor egymásnak ellentmondó szabályozási környezet előírásait a lehetséges életszerű értelmezés keretei szerint, nem túlszigorítva (túlbiztosítva) kéri számon, az EU által is célként megfogalmazott hagyomány és rugalmasság elvén.
Nem cél a jogszabályi környezet kikerülése, de cél a fogyasztói igénnyel visszaélők, és a fogyasztókat ténylegesen nagymértékben veszélyeztetők kiszűrése, ugyanakkor cél a becsülettel, a hagyomány által már biztonságát bizonyított módok részére teret engedni, felesleges beruházásokkal nem terhelni, hitelcsapdába kergetni a termékelőállítókat. Cél egy társadalmilag és gazdaságilag (adójogilag is) fenntartható megélhetés biztosítása vidéken.

 

Az elismerő cím elbírálására, átnyújtására vonatkozó, 2015 évi közgyűlés által elfogadott szabályzat LETÖLTHETő ITT.

DÍJ FELAJÁNLÁSOKAT szívesen veszünk, erről itt olvashat:  www.kisleptek.hu/dijfelajanlas/