Kérdőív a REL értékesítés motivációiról

2019. július 25., csütörtök

A SMARTCHAIN (https://www.smartchain-h2020.eu/ )
egy olyan EU szintű 3 éves kutatás-fejlesztési projekt, amelyben 11
európai országból 43 partner vesz részt, beleértve a rövid
élelmiszer-ellátási lánc (REL) főbb szereplőit is.

A fő célkitűzésünk
egyrészről az, hogy elősegítsük és felgyorsítsuk az együttműködésen
alapuló rövid élelmiszer-ellátási láncokra való áttérést, másrészről
pedig az, hogy ezekkel a REL formákkal konkrét ajánlásokat és jó
gyakorlatokat mutassunk be, melyek révén új, szilárd üzleti modellek és
innovatív gyakorlati megoldások terjedhetnek el. A célkitűzések
megvalósítása az európai agrár-élelmiszerrendszer versenyképességének és
fenntarthatóságának növeléséhez járul hozzá.

KÉRDőÍV KITÖLTÉS ITT

Az alulról felfelé irányuló, kereslet-orientált kutatási modell segítségével a SMARTCHAIN konzorcium célja:
i)
a REL többszempontú elemzése 18 esettanulmányon keresztül,
technológiai, szabályozási, társadalmi, gazdasági és környezeti
aspektusból,
ii) a REL-ban érintett valamennyi szereplő kapcsolatainak és kölcsönhatásainak értékelése,
iii)
a fenntartható élelmiszer-termelést és a vidékfejlesztést befolyásoló
kulcsfontosságú paraméterek meghatározása Európa különböző régióiban.
A
projekt 9 nemzeti REL közösséget (innovációs és együttműködési
központokat, röviden REL HUB-okat) hoz létre a partnerországokban
(Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon,
Olaszországban, Hollandiában, Szerbiában, Spanyolországban és Svájcban),
amely egy virtuális innovációs központként fog működni. A HUB célja,
hogy megkönnyítse a REL szereplők bevonását a projektbe, illetve
lehetővé tegye a kereslet-orientált innovációk létrehozását a
gazdálkodók és a fogyasztók közötti, bizalomra épülő kapcsolat
erősítésével együtt. A tudományos és a gyakorlati ismeretek
kombinációja, valamint az innovációs műhelyek működése lehetővé teszi a
gyakorlatorientált innovatív megoldások kidolgozását egy-egy helyi
speciális kérdésre, valamint a városi és vidéki területeken működő,
különböző REL formák fejlesztését. A SMARTCHAIN konkrét programokon
keresztül járul hozzá a tudástranszferhez, pl.: többszereplős
workshopokat és képzési tevékenységeket szervez a gazdálkodók és a rövid
ellátási láncban érdekelt vállalkozók számára.

MIT ÉRTÜNK „RÖVID ÉLELMISZER-ELLÁTÁSI LÁNCON”?
A rövid élelmiszer-ellátási lánc fogalmát úgy értelmezzük, mint a termelő és a fogyasztó közötti távolság csökkentését, amely azzal a céllal jött létre, hogy javítsuk az élelmiszer-ellátási láncok átláthatóságát, hatékonyságát és fenntarthatóságát, a közvetítők számának csökkentése és a termelők pozíciójának növelése által.

MIRőL SZÓL EZ A KÉRDőÍV?

A kérdőív célja, hogy feltárjuk a REL fejlődését befolyásoló főbb belső és külső, illetve pozitív és negatív tényezőket, annak érdekében, hogy meghatározhassuk, hol és hogyan tudjuk segíteni őket.

Ha bármilyen kérdése merül fel a kérdőívvel vagy a projekttel kapcsolatban, az alábbi címen tud kapcsolatba lépni velünk: louisemehauden@gestionaglobal.es

Köszönjük, hogy időt szán a kérdőív kitöltésére! Az Ön ismeretei és tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy értékes információkat tudjunk meg a REL-ek működéséről!