Pálinkát a vendégasztalra!

2014. február 10., hétfő

Tagjelöltünk Gergely Mária, a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesület elnöke és szakmai partnerei közös módosító javaslatot nyújtottak be a pálinka értékesítés életszerű szabályozásáért. Az NGM válaszát várják, amint válasz érkezik közreadjuk.

pálinkafőzőTárgy: Jövedéki törvény – módosítási javaslat

Alulírott cégek és szervezetek, az alábbi javaslatainkat szeretnénk előterjeszteni:

1. Cég által gyártott vagy forgalmazott pálinkafőző készülék magánszemély részére történő bérbeadásának engedélyezése.

A 2003. évi CXXVII. törvény 63.§ 12. pontja szerint:

magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen állít elő párlatot.

Javaslatunk:

magánfőző: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját tulajdonú gyümölcsből, gyümölcsből származó alapanyagból, saját tulajdonú desztillálóberendezésen vagy gyártó/forgalmazó cég által bérbeadott desztillálóberendezésen állít elő párlatot.

Indoklás:

Kis mennyiségű gyümölccsel rendelkező, illetve nehezebb anyagi helyzetben lévő magánszemélyek számára nem éri meg vagy nincs lehetőség főzőberendezést vásárolni. Bérlés esetében ezen személyek is élhetnének a magánfőzés jogával.

2. Pálinkafőző gyártással vagy forgalmazással foglalkozó cég pálinkafőzés gyakorlati oktatásának engedélyezése annak telephelyén vagy cég által bérelt oktatási teremben.

8/2004. (III. 10.) PM rendelet 48.§-a szerint:

(3)272 Rendeltetésszerűen szesz előállítására használt desztillálóberendezést – kivéve a magánfőző desztillálóberendezését – csak szeszüzem, szeszfőzde, alkoholregeneráló és -denaturáló üzem, valamint alkoholtermék regenerálását végző adómentes felhasználó tarthat birtokában. Azok a szeszgyártásra alkalmas desztillálóberendezések, amelyeket rendeltetésszerűen nem szesz előállítására használnak – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatósági felügyeletet ellátó vámszerv ellenőrzése mellett működtethetők.

Javaslatunk:

(3)272 Rendeltetésszerűen szesz előállítására használt desztillálóberendezést – kivéve a magánfőző desztillálóberendezését – csak szeszüzem, szeszfőzde, alkoholregeneráló és -denaturáló üzem, alkoholtermék regenerálását végző adómentes felhasználó tarthat birtokában, valamint olyan pálinkafőző gyártó/forgalmazó cég tarthat birtokában, aki oktatási célzattal mutat be az általa gyártott vagy forgalmazott készüléken pálinkafőzést.

Indoklás:

A magánfőzés elterjedése következtében megnőtt az igény a pálinkafőzés szakszerű oktatása iránt. Szükségesnek tartjuk, hogy a pálinkafőző gyártó és forgalmazó cégek gyakorlatban is bemutathassák a termékük szakszerű működtetését a hibák és a balesetek elkerülése végett.

3. Kistermelő által, a jogszabályban előállítható éves mennyiségű párlat értékesítésének engedélyeztetése kereskedő és vendégasztalt üzemeltető kistermelő részére is.

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1.§-ának a) bekezdése szerint:

az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el,

Javaslatunk:

az 1. melléklet A. része szerinti kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belüli vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesítményt (a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el, ezen túl az 1. melléklet A. részének 20.pontjában lévő 2hl tiszta szesznek megfelelő párlatát értékesítheti jövedéki termékkel kereskedő, forgalmazó cégnek és vendégasztalt üzemeltető kistermelőnek.

Indoklás:

A kistermelők által előállított, hozzáadott anyagok nélküli valódi házi pálinkák komoly piacot jelentenek, amennyiben nem csak a törvényben előírt korlátok között történik az értékesítésük. Amennyiben a forgalmazók felkarolhatnák a minőségi kistermelői pálinkákat, úgy a pálinka egy új minőségi kategóriáját lehetne bevonni a kereskedelmi forgalomba, népszerűsítve adott régiók kistermelőinek termékeit.

Budapest, 2013-04-25

Tisztelettel várjuk válaszát,
Üdvözlettel,

Kontur Bt.
Szabó Ferenc ügyvezető
Hazai Pálinka Kft.
Bogdán Krisztián ügyvezető
/ www.palinkafozes.com és
www.palinkanagykovetseg.hu/

Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete
Gergely Mária elnök

Kistermelőinfo.hu
Dr. Tóth Ferenc

Opál Média és Kommunikáció Bt.
Bolyki István ügyvezető

Pálinkafőzőkazán.hu
Ladi Csaba és Koszó Gábor
/www.agroinform.com/

(2013.10.09.)