Megalakult a Népi Ízőrzők Egyesülete

2019. július 25., csütörtök

ízörzőAz alapítók szándéka szerint az Egyesület a magyar népi gasztronómia különböző szakterületein tevékenykedő tagokat koordinálja, és szakmai érdekképviseletüket ellátja. Az Egyesület óvja az egyetemes és a népi magyar vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, a vendéglátás és a gasztronómia alkalmazott, tudományos, technikai és technológiai módszereinek továbbfejlesztését támogatja és elősegíti azok alkalmazását a mindennapok gyakorlatában.

Az Egyesület részt vesz a vendéglátást és a gasztronómiát érintő hazai és nemzetközi rendezvényeken szakmai és tudományos összejöveteleken, A Nagytanács felhatalmazása alapján a Nagymester az Alapszabállyal és az Egyesület célkitűzéseivel nem ellentétes, a vendéglátás és a gasztronómia területén tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetbe az Egyesület képviseletében beléphet. A közös gasztronómiai örökség és a belőle származó szakmai közös kötelessége ajánlja, gyakran megköveteli a gasztronómiai együttműködést a többi szakmai szervezettel; egyenként és közösség tagjaként; nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

Az Egyesület Alapító tagjai között vannak többek között: Dr. Hanusz Árpád, Sarkady Pál, Kőrösi Miklósné.

Honlap: www.nepiizorzok.hu

(2013.08.27.)