II. Kárpát-medencei Natúrparki Találkozó

2022. szeptember 27., kedd

Natúrpark Szövetség

A Magyar Natúrpark Szövetség szervezésében megrendezett II. Kárpát-medencei Natúrparki Találkozón a Kislépték Egyesület is részt vett 2022. augusztus 29.-én, Budapesten, a Stopper Úszóházban.
Az eseményen a Natúrparkok standjaikon mutatták be programjaikat, büszkeségeiket, kiadványaikat.

10 órától a Dr. Pető Péter, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke és Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke mondott köszöntőt

Dr. Raisz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkár (Technológiai és Ipari Minisztérium) és Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, (Miniszterelnökség) köszöntötte a résztvevőket.

A rendezvényt Dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg.
A megnyitóban elmondta többek között, hogy a Natúrparkok jövője legalább annyira fontos a Minisztérium számára, mint a Nemzeti Parkok jövője.

Körösök Völgye Natúrpark

NYITÓELŐADÁSOK
Dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, (Agrárminisztérium)- Natúrparkok itthon és a környező országokban előadásában bemutatta, hogy a hazai natúrparki hálózatnak jelenleg 17 tagja van. A natúrparkok az ország területének 9,7%-ára terjednek ki. Településeink 10,3%-a csatlakozott valamely natúrparki együttműködéshez.

Több (5 db) hazai térségben megkezdődött a natúrpark előkészítése, így a natúrparki hálózat további bővülése várható. Többek között a Tisza-tavi, és a Nagy Sárréti, vagy a Hortobágyi Natúrpark szerveződése is elindult már. A magyar natúrparkok alapítását a természetvédelmi célok mellett vidékfejlesztési és turisztikai szándékok is motiválták. Azaz helyi közösségek, települések együttműködésével jönnek létre, alulról jövő kezdeményezésként.

Magyar Natúrparkok

A Natúrparki besorolás kezdeményezéséhez minimum 3 település, illetve 10 000 hektár védett terület (helyi vagy országos védettség), valamint munkaszervezet is szükséges.
A natúrparkok főbb tevékenységi területei a „négypilléres modell” alapján a fenntarthatóság szempontjait figyelembe véve, a következők:
1. pillér – A természeti és kulturális örökség védelme
2. pillér – Környezeti nevelés, szemléletformálás
3. pillér – Vidékfejlesztés, melybe beletartozik pl. helyi termékek, piacok, a megőrzése és bemutatása, gazdasági együttműködések).
4. pillér – Turizmus és pihenés:

A Nemzetköz összehasonlításban bemutatásra került a natúrparki szabályozás és fogalom sokszínűsége.
• Ausztriában tartományi szintű szabályozás alá esik a téma. Itt csak védett terület lehet ennek része. Nálunk nem kell az egész területnek védettnek lenni.
• Romániában és Horvátországban a szabályozás a magyarországi „Tájvédelmi körzet” szabályaihoz áll legközelebb. Központilag jelölik ki a natúrparki területeteket. Tehát, nem közösségi kezdeményezésre.
• Szlovákiában 2020-ban született a natúrparkokról jogszabály. Védett természeti területek lehetnek. Még nincs bejegyzett tag.
• Szlovéniában nem kormányzati, hanem közösségi, helyi szintű a kezdeményezés
• Szerbiában nincs jogi háttér, Civil szervezetek is kezdeményezhetik minden paraméter nélkül.

Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár, (Miniszterelnökség): Aktívan a natúrparkokban című előadásában rávilágított, hogy munkatársainak segítségével az Aktív Magyarország program keretében és céljai mentén milyen fejlesztésekkel segítették eddig a vízi-, kerékpáros-, lovas-, gyalogos turizmust.
2021-ben indult a GeoGo program, míg 2022-ben Aktívan a Natúrparkokban program mozgatott meg több érdeklődőt helyi szinten.
Megismerhettük a főbb fejlesztési elképzeléseket is, így például a vízitúrákat, a jövőben az útvonalfejlesztésekkel fogják hangsúlyosan segíteni. Bepillanthattunk a Hortobágyi „Madár színház” elképzelésekbe, és a Csanytelekre álmodott hajtánypálya fejlesztésre a Csaj-tónál.
Nagy eredményként említette a jövőre nézve, hogy nemzetközi példákat is feldolgozva, a Vízügy feladata lett az aktív turizmus feltételeinek javítása is.
A stratégiai tervezés területén az Aktív természetjárás, Kerékpáros, Aktív települések, és Viziturisztikai stratégia is megemlítésre került.

11:45 – NATÚRPARKOK A TUDOMÁNY TÜKRÉBEN
Schultz Gábor üzletágvezető, Agrár- és Vidékfejlesztési Szekció, (Századvég): Századvég Zrt. a vidék szolgálatában című előadásában bemutatta a vidékfejlesztési üzletág munkásságát.
Beszámolt arról, hogy a cég többek között készít (társadalomtudományi szempontú)
• Szakpolitikai elemzéseket;
• Stratégiai tanulmányokat (7 db)
• Havi méréseket.
Kiemelt programjaik között említette a REL, azaz a Rövid Ellátási Lánc téma elemzéseket.
Az előadásában bepillanthattunk a város-vidék viszonyába, így a falvakba, vidékre kiköltözések jelenség háttereibe. Október 14-én Vidékkonferencia lesz , melyre várják az érdeklődőket.

Dr. Mezei Katalin tanszékvezető egyetemi docens, (SZE AKMK Területi Tudományi és Vidékfejlesztési Tanszék): A területi tervezés sajátosságai a vidéki térségekben című előadásában nagyon pontosan felvázolta a kutatói oktatói szemmel érzékelhető sajátosságokat a területfejlesztés / vidékfejlesztés összehasonlítását, a vidékfejlesztéshez szükséges lehetséges stratégai lépéseket. Ilyen stratégiai lépésként említette a „hiányzó” vidékfejlesztési törvényt.  Hiszen a vidékpolitikát jellemzően (támogatási oldalról is) az agrárpolitika befolyásolja.  A jelenleg létező Területfejlesztési törvényben pedig a „vidék” szó nem szerepel.  Az is segítség lehet ha a területfejlesztési törvény egy szakasza konkrétan ezzel foglalkozna.  Ezentúl az OFTK-ben sincs vidékkel foglalkozó rész.

A „mostoha gyermek” szerep a AKI 2020-as KAP kifizetéseket ábrázoló grafikonján is jól megfigyelhető volt.

Fontos lenne a téma társadalmasítása is, de úgy, hogy már az igényfelmérésnél kezdődjön a folyamat.

Talán a legkedvezőbb és a célokat leginkább szolgáló lehetőségként a LEADER forrásokat és módszert említette az előadó.

Dr. Zlinszky János, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézet vezetője: Táj és közösség egymásrautaltsága című előadásában a TÁJ jelentését írta le nagyon érzékletesen.

A Táj = Minőség. Embert éltető táj + a Tájat gondozó ember kölcsönös, minőségi kapcsolata. Embervoltunk jellemzője.

A teremtés könyvében is olvasható, hogy az embernek „művelje és megőrizze” a feladata.

A természeti tőke nem egyenlő a táj fogalmával. Természeti tőke indexet a NCI statisztikában lehet tanulmányozni. Láthatóan a veszteség jelentős. (2008-as adatok Czúcz Bálint, Meta adatbázis alapján)

A célokat jól megfogalmazó, nemzeti szinten aláírt dokumentumunk a Fenntartható fejlődés Célrendszere, amelyet már „csak” meg kellene fogadni és megvalósítani.

Az előadó bemutatta az Agrárminisztérium vezette konzorcium által és a Ökológiai Kutatóközpont kutatóinak is a közreműködésével létrejött Ökoszisztéma szolgáltatás kutatási eredményeit (KEHOP), így az alaptérképeket: www.termeszetem.hu

Ökoszisztéma alaptérkép

Kormos Gyula, a Pannonhalmi Főapátság marketing és kommunikációs vezetője: Teremtésvédelmi törekvések az ezeréves iskolában címmel bemutatta az Apátságban kialakított jó példákat.
Már Szent Benedek Regulája (szabálykönyv) is említi az önellátás (élelmezés, víz, energia…) elengedhetetlen voltát, melyre az Apátság jó példa, így többek között rendelkezik:

  • biomassza erőművel, ahol a 2×700 KW kazánok 350 000 m3 éves gázmegtakarítást jelentenek.
  • Pincészetükben gravitációs erők segítik a munkafolyamatokat. Kevés, illetve természetes kemikáliát használnak. Körkörös gazdaság elvén a szőlőmag is és a metszési hulladék is bekerül a rendszerbe. (élelmiszer, kozmetikum, energia…)
  • Geotermikus (270 kw) és napelemes (100 kw) fűtési rendszerük is segítik az önellátást. A napelemek 600 000 kw/év energiát adtak 2019-ben.
  • E-autók
  • Szelektív hulladékgyűjtés és környezeti nevelés

Zsódi Viktor, a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium igazgatója: Az emberiség és környezete közötti szövetségre irányuló nevelés című előadásában elhangzott, hogy a nevelés- szemléletet szülhet, – ami életstílussá fejlődhet ki.

Gadácsy Péter, a Gerecse Natúrpark Látogatóközpont intézményvezetője: „Teremtésvédelem Péliföldszentkereszten” című előadása zárta a programpontot.

14:20 – KÖRNYEZETI NEVELÉS A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN
Csonta László, a Zöld SzékelyFöld Egyesület elnöke: Hangyasuli – Környezeti nevelés Székelyföldön. Eredményei és tananyagjaik, oktató játékai a honlapjukon megtalálhatóak magyar nyelven. https://www.hangyasuli.ro/

A rendezvény zárásaként Dr. Pető Péter, a Magyar Natúrpark Szövetség elnöke mondott köszönetet a vendégeknek, előadóknak, és a Natúrparkoknak, akik képviseltették magukat a rendezvényen.