KISLÉPTÉK javaslatok a hatósági-, és eljárási díjak csökkentésére

2015. május 13., szerda

A KISLÉPTÉK Egyesület az alábbi témákban teszi meg javaslatait a hatósági-, és eljárási díjak csökkentését célzó kormányzati felhívásra. Javaslataink vagy a hatósági díj és annak összegéről szóló jogszabályban kivételek, differenciálások megfogalmazásával, vagy a fő szakmai jogszabály módosításával tudnak megvalósulni kedvező megítélés és jogalkotási folyamat esetén. Egyes javaslatok adónem és annak alkalmazási köre tekintetében szeretne hasonló kedvező hatást elérni, kormányzati céloknak megfelelően.

1. Hulladék hasznosítás kézműves termék előállítás és reciklált egyedi termékek esetén, valamint mezőgazdasági melléktermék felhasználás esetén.
Ilyenek pl. kézműves szappan használt zsiradékból vagy hulladék ruhából készített retextil, vagy hulladék szatyrokból készített új szatyrok; gyapjúból készített  fonal és nemez, lószőrből készített ékszer, kefe…
Vonatkozó jogszabályok: 2012. évi CLXXXV. törvény és 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 14/2015. FM rendelet, 45/2012 VM rendelet

–    A Hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) szerint hulladék kezelési és hulladékgazdálkodási tevékenységet kell végezzen, de ehhez
–    hulladékgazdálkodási engedéllyel kell rendelkezzen, amit
–    120 000 Ft plusz 40 000 Ft hulladék gyűjtés /szállítás engedélyezési hatósági eljárási díj megfizetésével, és
–    470 000 Ft hulladék hasznosítás engedélyezési hatósági eljárási díj megfizetésével
–    27 700 Ft népegészségügyi szakigazgatási szerv szakhatósági állásfoglalás díjának megfizetésével.

2. 57/2013 (II. 27) kormányrendelet a telepengedély.
A  rendelet hatálya alól kivételként megfogalmazódott a kézműves termékelőállítás. 1085/2013 (II.27) Kormány határozatban rögzítettek szerint: 2013 március 14-én a Nemzetgazdasági Minisztériumban megalakult és megtartotta első ülését a telephelyi tevékenységeket felülvizsgáló, ún. telepengedély munkacsoport. Az előzetes álláspontok eredményeképp a kézműves tevékenységek kivonásra kerülhetnek a „telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól, valamint a telepi tevékenységek környezeti szempontú felülvizsgálatáról” szóló  tervezett Kormány rendelet hatálya alól, figyelembe véve azok csekélyebb környezetterhelő hatását.

3. Élelmiszerkönyv – Kézműves élelmiszer negyedéves laborvizsgálat eltörlése.
Mivel a laborvizsgálat költsége és a kisszériás termékek ezzel járó időszükséglete nem életszerű, az ÉLFF – 599/2014 iktatószámú (FM), ezirányú kérés végrehajtását megerősítő levelükre hivatkozva, kérjük a laborvizsgálati kötelezettség eltörlését a hatályos Élelmiszerkönyvi szövegben.

4. Alkalmi kitelepülési díj eltörlése
Az FM, NÉBIH által kapott elektronikus válaszlevél és az illetékes EEMI 22252/1/2014 /EGP válasz szerint jogalkotási hiba miatt maradt benne egy régi, a 1/2009. (I.30.) EüM rendelet II. mellékletben a 6. pont, és az ahhoz tartozó díjtétel. Levelükben megírták, hogy a díjsort törlését kezdeményezik, de mai napig a sor a rendeletben benne van. Bővebben ITT

5. Népegészségügyi termékadó mentesség a nemzeti, vagy nemzetközi védjegyes hagyományos termékekre.
Ilyenek lehetnek: HÍR, Hungarikum, Hagyományos különleges termék;  A szörpök esetén mivel virág szörp is létezik (nem csak gyümölcs és zöldség szörp) kérjük a mézzel készítés kivételét ide is behelyezni, mint az édességek pontnál.

6. Környezetvédelmi termékdíj mentesség.
2011. évi LXXXV. Törvény mellékletében nagy örömünkre az új vegyipari kategóriánál megjelent a „kivéve: kézműipari foglalkozás keretében előállított termékek” kivételkör. Ezt a kivétel kört kérnénk a régebbi termékkörökre is. Pl. 49. kerámia (pl. lekváros szilke..,) és 46. zsák, zacskó (pl. keresztszemes himzett, vagy télapózokni kötött); 35.    Doboz, láda, tok, zsák; 25.    Papír, karton; 23.    Kosáráru, fonásáru; 19.    Fából készült láda, doboz, rekesz…

7. Kézműves, kisipari gyermekjátékok természetes anyagokból
A 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról rendelet 13. §-a szerint a gyártónak kötelező a játék forgalomba hozatala előtt a játékkal kapcsolatos vegyi, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiénikus és radioaktivitási veszélyekről elemzést készíteni, valamint felmérni az ezeknek való potenciális kitettség mértékét. Kérés, hogy a természetes alapanyagból készített csuhébaba, fa építőkocka stb. esetén ne kelljen hatósági vizsgálatot fizetni, elég legyen a nyilatkozat és a műszaki dokumentáció (ha kell) esetleg csatolt használt alkotórészek CE vagy más jogszerű megfelelősséget igazoló lapja. Pl. Bio vagy növényi festék, vagy pamut cérna alkotóelem vásárlásánál kért gyártói bizonyíték a megfelelőségről. Növényi festőanyag és annak használatának leírása stb… (768/2008/EK melléklet Táblázata,

8.    Kézműves gyógynövényes, népi gyógyászati termékek
A)    Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK számú (2004. március 31.), az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében történő módosításáról szóló irányelv preambulumának 12. pontja szerint: Ez az irányelv lehetővé teszi az élelmiszerjog kritériumainak megfelelő, nem gyógyászati célú növényi termékek közösségi élelmiszerjog szerinti szabályozását. Ez a 2004/24/EK jelű EU-s jog csak a 2001/83/EK rendeletet pontjait módosítja, HATÁLYÁT nem! Márpedig a 2001/83/EK rendeletet hatálya szerint (II. Cím 2.cikk) Ennek az irányelvnek a rendelkezéseit a tagállamokban történő forgalmazásra szánt, iparilag előállított, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre kell alkalmazni. Az Európai Unió Bizottságának Case_ID: 0791622 / 6510834 számú válasza szerint is „Gyógyászati termékek melyek nem iparilag készültek, vagy nem olyan eljárással gyártották, amely ipari folyamatot is magában foglal, a 2001/83/ek irányelv 2(1) Cikke szerint nem tartoznak az irányelv hatálya alá.”. Kérésünk, a kézműves gyógynövényes termékekek esetén ne kelljen OGYI hatósági vizsgálat, vegyészeti szakképzettség (ahogy Franciaországban sem kell). https://kisleptek.hu/gyogynovenyek/
B)    Az Uniós rendelet 2004/24 EK 16c. cikk 1.a) ii pontja nem kér bizonyos vizsgálatokat, a hazai jogszabály igen, észrevételünkre az EEMI levelünkre írt válasza szerint „Az 52/2005 (IX. 18) Eüm rendelet Hagyományos növényi gyógyszerek szabályainál  a 11. § 1) bekezdésben leírt 5§  ka) pont valóban pontatlanság (fizikai-kémiai, biológiai, mikrobiológiai vizsgálatok) helyett, az EU irányelv alapján a 5§ kb) alpontot (farmakológiai, toxikológiai, más preklinikai vizsgálat eredmény) kell csatolni.  Az észervételt köszönjük, a hivatkozást a soron következő jogszabály módosítás alkalmával javítani fogjuk.” Ez a javítás azóta még nem történt meg.  Bővebben ITT 

9. Műemlékvédelmi építésügyi eljárás
Műemlék épület esetében a ne kelljen  fizetni
– adásvétel esetén ÁFA-t
– adásvétel esetén tulajdonszerzési illetéket
– építési hatósági ügyintézésben illetéket – legyen illetékmentes
– anyagbeszerzés és kivitelezés esetén ÁFA-t.