Étel csere-bere baja

2019. július 25., csütörtök

A Gödölye Szociális Szövetkezet egy hivatalos állásfoglalást kért az élelmiszer cserélő alkalmairól.

ételcsereMegjegyzéseinket továbbiakban dőlt betűvel jelezzük! A Kisléptékű Termékelőállítók Országos Érdekképviseletét ellátva további hivatalos (Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtott) állásfoglalást kérünk a témában. Ilyen témák során szerzett tapasztalataink szerint a VM a jogi kereteket figyelembe véve, mindig segítően válaszolt a életszerű problémákra.

A Gödöllői Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalától a következő előzetes állásfoglalást kapták:

"Ételcserélő akciókra vonatkozó megkeresés számtalan tisztázatlan jogi helyzetet, és élelmiszerbiztonsági aggályt vet fel.
Megjegyezzük, hogy EU-s probléma a nagymértékű élelmiszerhulladék képződés, ami IGAZÁN Közegészségügyi probléma és Környezetvédelmi probléma is!

„Az élelmiszer-ágazat és az élelmiszerhulladék az Európai Bizottságnak „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című 2011.
szeptemberi dokumentumában kiemelt kulcsfontosságú területek közé tartozik. Bár széles körben ismert, hogy az általunk előállított élelmiszer egy részét elvesztegetjük, meglehetősen nehéz e tekintetben pontos becslést adni. Az Európai Bizottság számításai szerint csak az EU-ban évente 90 millió tonna – vagyis fejenként 180 kg – élelmiszert pazarolunk el, amelynek jelentős része alkalmas emberi fogyasztásra.”

www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/jelzesek-2012/kozelrol/elelmiszer-hulladek
http://okofitnesz.hu/kihivas/elelmiszer-hulladek
www.eufic.org/article/hu/artid/How-to-minimise-food-waste
www.elelmiszerbank.hu/hu/hirek/korbeeri_a_foldet_a_kidobott_elelmiszer.html
www.szeretlekmagyarorszag.hu/etelcsere-magyarorszagon-is/
www.tastethewaste.com
http://at.myfoodsharing.org
www.origo.hu/nagyvilag/20130601-ne-dobja-ki-az-etelt-adja-masnak.html

Az előre meghirdetett időpontban tartandó nyilvános akciók, melyeken a mellékelt szabályzatban (Ételcserélő alkalmak eddig kialakult szabályai) leírt élelmiszerek cseréje történhet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvényben meghatározott helyi termelői piacnak minősülnek:

A jogszabály értelmében helyi termelő piacon kistermelők értékesíthetik, forgalmazhatják az általuk megtermelt alaptermékeiket, vagy az általuk megtermelt alaptermékekből készített élelmiszereket. Esetünkben nem kistermelői élelmiszer forgalmazásról van szó!

Megjegyzés: Tehát nem Helyi Termelői Piac!

A 852/2004 EK rendelet alkalmazására az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága által kiadott útmutató:

„3.8. pontja szerint: (a 9. preambulum alapján) Az olyan műveletek, mint az élelmiszereknek a magánszemélyek által végzett alkalmi kezelése, elkészítése, tárolása és felszolgálása olyan eseményeken, mint templomi, iskolai vagy községi rendezvények nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A
„vállalkozás” kifejezést az „élelmiszeripari vállalkozás” fogalommeghatározása magában foglalja [az általános élelmiszerjogi jogszabály (178/2002/EK rendelet) 3. cikkének (2) bekezdésével összhangban az „élelmiszeripari vállalkozásnak” „vállalkozásnak” kell lennie]. Olyasvalaki, aki alkalmanként vagy kis volumenben kezel, készít, tárol vagy szolgál fel élelmiszert (pl. templom, iskola vagy községi rendezvények és más olyan helyzetek, mint az egyéni önkéntesek bevonásával szervezett jótékonysági összejövetelek, ahol az élelmiszereket alkalmanként készítik) nem tekinthetők „vállalkozásnak” és ennélfogva azokra nem alkalmazandók a közösségi higiéniai jogszabályok követelményei.”

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_hu.pdf

KI KELL HANGSÚLYOZNI, hogy az élelmiszerjog általános elveiről szóló 178/2002/EK rendelet 3. cikk 8. pontja szerint a csere is forgalomba hozatalnak minősül!

Megjegyzés: Ez igaz! Forgalomba hozatal, de nem kereskedelmi forgalomba hozatal és NEM ÉRTÉKESÍTÉS! Ennek oka, hogy az ajándéknak is és az adománynak is, vagy a szülinapi gyerekzsúron vagy baráti eszem-iszom alkalmával is meg kell felelni az egészségre nem ártalmas előírásnak.

Természetesen nem mérgezzük meg barátainkat. A bűnözés ellen máshol kell fellépni, a vétlen eseteket is tudja a jog kezelni.

Az 178/2002/EK jog azt mondja ki (s ez teljesül a bizalmi közösségi esemény ételcsere során) : „8. cikk

A fogyasztók érdekeinek védelme

(1) Az élelmiszerjog a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgálja, és lehetővé teszi a fogyasztott élelmiszerek megfelelő tájékoztatás alapján történő kiválasztását.
Célja továbbá a következők megelőzése:

a) csalárd vagy megtévesztő gyakorlat alkalmazása;
b) élelmiszerek hamisítása; valamint
c) a fogyasztót félrevezető egyéb módszerek alkalmazása.”

„14. cikk – Élelmiszerbiztonsági követelmények

(1) Nem biztonságos élelmiszer nem hozható forgalomba.
(2) Az élelmiszer akkor nem biztonságos, ha:
a) az egészségre ártalmas;
b) emberi fogyasztásra alkalmatlan.

A megküldött szabályzat szerint azonban az ételcserélésben részt vevők nem kistermelők, ők magánszemélyek, emiatt az általuk előállított élelmiszerek felügyelete kiesik hatáskörünkből, az alapanyagok, a feldolgozás, ételkészítés körülményei, menete, az ételkészítésben részt vevők személyi alkalmassága ellenőrizetlen marad.

Megjegyzés: Hála Istennek, még nem tartunk teljesen Orwelli világban.

Ugyancsak ellenőrizhetetlen az alapanyagok származása, ételek összetétele, csomagolása, jelölése (pl. allergénekre vonatkozó tájékoztatás).

Megjegyzés: Ez igaz. Ez esetben lehet az összetevők feltüntetése kérés/ elvárás a SEGÍTő HATÓSÁGTÓL! A szervezők pedig boldogan nyújtanak ehhez szakmai jogi segítséget!

A szabályzatban felsorolt, sütemények, pástétomok, húskészítmények még bejelentett, engedélyezett létesítményben, ellenőrzött körülmények között előállítva is kockázatos terméknek számítanak.

Megjegyzés: A pástétom főként zöldség/mag pástétom. Kérhető a hűtőtáska hőmérővel. SEGÍTő hatóság megbeszéli mit ajánl hűteni. A szervezők pedig boldogan nyújtanak ehhez szakmai jogi tanácsot a későbbiekben a résztvevőknek!

Ezen termékek ellenőrizetlen háztartási körülmények között történő előállítása súlyos élelmiszerbiztonsági veszélyeket rejt magában.

Megjegyzés: Hála Istennek, még nem tartunk teljesen Orwelli világban.

Amennyiben Egyesületi jog szerinti tagok a cserélők, illetve aláírják a nyilatkozatot, hogy tudomásul veszik más tagtársuk által készített csereélelmiszer termék ellenőrizetlen háztartási körülmények között történő előállítás utáni fogyasztásból eredő esetleges következményeket, valamint a előállító tagok nyilatkoznak, hogy vállalják a felelősséget a élelmiszerekért, úgy nincs akadálya a bizalmi alapon történő cserének. Lsd. A 852/2004 EK rendelet alkalmazására az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága által kiadott útmutató„3.8. pont

A megküldött szabályzat minden felelősséget az egyébként rájuk nem vonatkozó élelmiszerhigiéniai előírásoknak megfelelően az ételek készítőire hárít. Bizonytalan, hogy az ételek, élelmiszerek készítői tudatában vannak-e az általuk végzett tevékenység kockázatainak, rendelkeznek-e kellő higiénés ismerettel ahhoz, hogy családtagjaik mellett mások étkeztetésének (étellel, élelmiszerrel ellátását) felelősségét is felvállalják.

Ehhez boldogan ajánljuk fel az egynapos képzésünket! Hivatalosan benyújtva a Higiéniai Bizottság (VM) részére:
Kistermelői, magánházi élelmiszer előállítás jó higiénia gyakorlata >>

Nem megkérdőjelezve az ételcserélő alkalmak főszervezőjének jó szándékát, a szabályzatban leírtak szerinti tevékenység szervezése, a magánszemélyektől származó alapanyagok, élelmiszerek és ételek cseréje nem legális értékesítési forma. Ilyen akciók szervezése alkalmas lehet a vállalkozó szellemű háziasszonyok, családok megtévesztésére, mivel a körülmények azt sugallják, hogy ők szabályos, törvényes, legális „cserekereskedelemben” vesznek részt.

Az elképzelés élelmiszerbiztonsági szempontból nem támogatható, annak vállalkozás szerű kivitelezéséhez nincsenek meg a jogi keretek.
A szervezett körülmények között, a helyi termelői piac kritériumainak megfelelően, ellenőrzött, regisztrált kistermelők által termelt alapanyagok, az 52/2010. (IV. 30) FVM rendeletnek megfelelően előállított ételek, élelmiszerek cseréje, ha az egyéb körülmények is megfelelnek, nem kifogásolható."

(2013.06.19.)