Brüsszeli online webinárium a Horizont Európa programban való sikeres pályázásról

2021. március 29., hétfő

Március 24-én információs rendezvényt tartott az Európai Bizottság az uniós kutatási és innovációs program pályázatainak benyújtásáról, értékeléséről és a nyertes konzorciumokkal kötendő támogatási szerződés részleteiről.

Az esemény résztvevői többek között a következő kérdéskörökbe kaphattak betekintést:
• A részvétel feltételei, támogatható országok, projekttevékenységek és támogatási intenzitás.
• A pályázati formanyomtatvány újdonságai: a pályázatba bevont kutatókra vonatkozó táblázat, nyilatkozat a nemek közötti egyenlőség előmozdítására irányuló intézményi stratégia meglétéről, biztonsági megfontolásokra vonatkozó kérdőív, valamint a pályázati formanyomtatvány kitöltésére vonatkozó részletes útmutatás.
• Az értékelési folyamat újdonságai: az értékelési szempontok tartalmának átszervezése, a hatás kérdésének új megközelítése, az egyéni szakértői értékeléssel összefüggő pályázói válaszlehetőségre vonatkozó pilot, „vak értékelés” pilot.
• A pályaművel kapcsolatos szakpolitikai és horizontális követelmények: nyílt tudomány elvárások, a nemre vonatkozó elemzések KFI tartalmakba való beépítése, a projekt eredményeinek hozzájárulása az elvárt közép- és hosszútávú hatásokhoz, a hatások maximalizálása a disszeminációs és hasznosítási terven keresztül, „ne árts” elv, mesterséges intelligenciával kapcsolatos megfontolások.
• A támogatási szerződés főbb változásai: terminológiai változások, napi ráta bevezetése és további módosulások az elszámolási szabályokban, változások az első- és másodszintű ellenőrzésekben.

A jogi személyű tagság figyelmébe ajánlható még dr. Hollósi Krisztina és Kápli Balázs (jogi és pénzügyi kapcsolattartók, NKFI Hivatal) a „Projektciklus. Részvételi és pénzügyi szabályok a Horizont Európában” című előadása.

További információk, kapcsolódó cikkek, videók:

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hazai-nemzetkozi-kfihirek-/brusszeli-online

Elérhetők a Horizont Európa keretprogram tematikus munkaprogram tervezetei (LETÖLTÉS)
Visszanézhető online webinárium a Horizont Európa programban való sikeres pályázásról (LETÖLTÉS)