bond projekt

2019. július 25., csütörtök

2017. november
Kislépték a H2020 BOND projekt konzorcium tagja
A projekt elnevezése: a szervezetek és hálózatok
magasabb szintű együttműködésének szervezése az európai mezőgazdasági
szektorban – bond
Támogatás alapja: h2020-rur-2017-1
Projekt azonosító: 774208
Projekt célkitűzései:
A projekt célja, hogy a mezőgazdasági szektorban a
szervezetek és hálózatok együttműködését magasabb szintre emelje és ezzel egy
hosszútávon egészségesebb, termelékenyebb és harmonikusabb kisgazdasági szektor
jöjjön létre európában. ez az alábbi eszközökkel kerül megvalósításra: (i) esettanulmányok
és siker történetek alapján a gazdák és a gazdákat segítő szervezetek
hálózatépítési kapcsolati tőkéjének feltárása, az emberek közötti kohézió és a
bizalom megerősítése; (ii) a különféle szervezetek párbeszédének elősegítése,
nagyobb hálóatok megteremtése; (iii) különféle érdekkel és hatalmi pozíciókkal
rendelkező szervezetek összekapcsolása annak érdekében, hogy erősebb pozíciót
lehessen elérni a döntéshozatalban.
A projekt működésének vázlata:

Kimenetek:
BOND projekt a kisgazdák és támogató szervezetek az
európai mezőgazdaság környezeti és gazdasági fenntarthatóságában játszott
alapvető szerepüket ismeri el, valamint azt, hogy milyen fontos szerepet
játszanak az európai élelmiszerellátásban és a tájmegőrzésben.
BOND projekt segítséget nyújt abban, hogy az egyének,
csoportok és gazdaszervezetek közösségi együttműködésében rejlő hatalmas
potenciálnak teret engedjen, megerősítse és szervezz különösen olyan
országokban, ahol az együttműködések alacsonyabb szinten vannak, az
együttműködéseket megerősítse, dinamizálja és hatékonnyá tegye és lehetőséget
teremtsen arra, hogy hangot adjanak és helyet szerezzenek a rájuk vonatkozó
politika kialakításában.
BOND projekt ezért felkutatja és megfogalmazza azokat
az együttműködést gátló, hátráltató tényezőket és egy magasabb szintű
együttműködést kíván megvalósítani az alábbiak szerint:
Megoldási javaslatokat ad és kapcsolati tőkét épít a
gazda csoportok számára a kohézió és a bizalom megteremtésével;
A szervezetek számára lehetővé teszi, hogy közelebb
kerüljenek egymáshoz, híd épüljön ki közöttük egy nagyobb hálózat
kialakításával, segít abban, hogy a közös fellépést akadályozó nehézségeket és
az akadályokat leküzdjék;
Kapcsolati tőkét épít, a különböző érdekeltségű és
hatalmi struktúrában lévő szervezetek közötti kapcsolatot fejleszti. mint
például a kormányzati szervek, segítő-támogató szervezetek, a tudomány
képviselői és a privát szektor, annak érdekében, hogy a döntéshozatalban a
gazdák erősebb szerepet nyerjenek, és
Összehozza ezeket a sokszereplős érdekelteket és a
döntéshozókat egy közös fóromba..
BOND projekt három pillérje: SEE (meglátni), azaz
mások sikeréből megismerni (gazdákat mobilizálni, tanulmány utak szervezése),
LEARN (tanulni) az akadályok felszámolása (ön-analízis, képességek
fejlesztése), TELL (elmondani) a politikai döntéshozatalban a pozíciók
megerősítése (játékosítás, a jogszabály-alkotási jó gyakorlatai, pilot
projekt), és mindeközben a folyamatba minden gazdát bevonni, beleértve a fiatal
gazdákat is (és a jövőre vonatkozó akció terv kidolgozásával) a projekt alatt
több alkalommal szervezett tréningeken, különféle rendezvényeken való tudás
megosztással (interregionális fórum, nemzeti műhelymunkák, regionális
jogalkotói kerekasztal megbeszélések, ifjúsági fórum).
BOND projekt fő célkitűzése egy olyan felhasználóbarát
praktikus gyűjtemény létrehozása, amelyben mindenki megtalálja azokat az
eszközöket és módszereket, amellyel hatékony és működésképes együttműködéseket
tud kialakítani és működtetni.
Kislépték feladatai:
Részt veszünk a szövetkezés, az együttműködés és
hálózatosodás jó gyakorlatát bemutató tanulmányút résztvevőinek szervezésében.
Hazai termelői együttműködési és hálózatosodási jó
példák gyűjtését és megosztását végezzük.
Nemzeti műhelymunkát szervezünk, amelynek a célja,
hogy az együttműködéseket hátráltató és segítő tényezők megismerjük,
feldolgozzuk és megvitassuk az együttműködést segítő metodikák alkalmazásával
három fő témakörben:
– fenntartható gazdálkodás,
– belépés a piacra,
– környezeti fenntarthatóság.
Munkacsomag feladatvezetői vagyunk az
együttműködéseket támogató jó jogszabályi gyakorlatok gyűjteményének
elkészítésében.
Feladatunk Egyetértési Megállapodások létrehozásának
elősegítése mezőgazdasági kistermelői szektor különféle résztvevői (beleértve a
döntéshozókat is) között a projekt célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.
Projekt vezetője: Coventry University
Konzorcium tagjai: 17 szervezet 15 országból
Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és
Mezőgazdasági Szervezete, Universidad de Cordoba (Spanyolország), Wageningen
University (Hollandia), Asociata Obsteasca PRoentranse (Moldovai Köztársaság),
Confederacao Nacional da Agricultura (Portugália), The Land Worker Alliance
(Egyesült Királyság),
  Asociatia Eco
Ruralis (Románia), Norsk Landbrukssamvirke (Norvégia), Coordinadora de
Agricultores y Ganaderos de la Communidad Valenciana (Spanyolország), Sindicato
Labrego Gallego (Spanyolország), Vedegylet Egyesulet (Magyarország), Kisleptek
(Magyarország), Spoleczny Instytut (Lengyelország), Asociace Misnigh
Potravinovych (Cseh Köztársaság), Federation Nationale des Cooperatives
d’Utilisation de Materiel Agricole (Franciaország), Associazione Nazionale
Cooperative agroitticoalimentari (Olaszország
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE: 2.890.691,25 €
További részletek a Coventry University honlapján ,
vagy a 
H2020 honlapján .