ALAKULÓ KÖZGYűLÉS – MEGHÍVÓ

2019. július 25., csütörtök

Meghívó – a Kisléptékű Termék-előállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseleti Szövetsége alakuló ülésére

Helye: Debrecen, Nagymihálykert 57/b
Ideje: 2013. október 20, délelőtt 10 óra

Napirend
1. Regisztráció 10 órától- 10 óra 30 percig
2. A SZÖVETSÉG koncepciójának ismertetése
Ea: Kajner Péter SZÖVET Elnöke
3. SZÖVETSÉG megalakulása
4. Alapszabály elfogadása
5. Tisztségviselők megválasztása /nyílt, helyszíni jelölés
6. Logo elfogadása
7. Egyebek
8. Sajtműhely megtekintése

15.00 – 15.30 óráig SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Az ülést levezeti: Kőváriné dr. Bartha Ágnes SZÖVET projektvezető

A „Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük vizsgálata” projekt (Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával, Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok pályázat támogatásával megvalósuló program) keretén belül a SZÖVET felvállalta az országos érdekképviseleti szövetség megszervezését, annak bejegyzéséig. Az érdekképviseleti munkában már korábban is együttműködő szervezeteket megkeresve az Alapító okirat tervezetét elkészítette, azt véleményezésre megküldte.

ALAPÍTÓ OKIRAT BEJEGYZÉS ALATT LETÖLTHETő >> ITT

Kérjük az Alapító tagszervezeteket, hogy erre az alkalomra a képviseletre önállóan jogosult vezetővel, vagy írásos meghatalmazással rendelkező tagjukkal képviseltessék magukat. Az alakuló ülésen rész nem vevők későbbi csatlakozása az Alapszabály szerint lesz lehetséges. A választáson a jelöltek megjelenése feltétlenül szükséges! Egyeztetési lehetőség Szabadkai Andreával: 06 30 7688718 számon.

A részvételi szándékát kérjük jelezze a JELENKEZÉSI LAPOT KITÖLTVE (1. melléklet) a kisleptek@gmail.com e-mail címen!

Várunk minden Érdeklődőt, Tagjelöltet, Pártoló tagjelöltet

Belépési nyilatkozat >>

Kajner Péter
SZÖVET Elnöke
30/7688718

kislépték logó

1. sz. MELLÉKLET: JELENTKEZÉSI LAP

Név:

Kistermelői, szolgáltatói tevékenység (ha van):

Cím:
Telefon:
E-mail cím:

Képviselt Szervezet neve (ha van):
A szervezet székhelye:

A szervezetben betöltött tisztség:

A szervezet által hivatalos meghatalmazással érkezem (2. melléklet): IGEN / NEM

Ebéd igénylés: IGEN / NEM

Utiköltség igénylés: IGEN / NEM

(Amennyiben utiköltség igénylése van, úgy a lenti IGÉNYLőT olvassa el, és kitöltve, mellékletekkel hozza magával)

2. sz. MELLÉKLET: MEGHATALMAZÁS

Alulírott a……………………………………………………………………………../szervezet neve, címe, bírósági nyilvántartási száma/ képviseletére jogosult személy a Kisképtékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Alapító tagja képviseletére teljes jogkörrel meghatalmazom ………….………………………………………………-t./név, cím, szervezetben elfoglalt státusa/.

A meghatalmazás kiterjed a 2013-10-20-ai alakuló ülés napirendjei vonatkozásában a tárgyalási és előterjesztési, valamint a szavazati jogra, beleértve a tagdíjról, valamint a személyi kérdésekről szóló döntéseket.

…………………., 2013. …………..

szervezet neve, képviselője neve

Ph.

(2013.10.02.)