Kereskedelmi Bejelentés változása 2014 február 1-től!

2014. március 24., hétfő

2014-től változott a 210/2009 Kormányrendelet!

Kereskedelmi tevékenység bejelentését, arról igazolást 2014 február 1-től
– a.) A csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében  kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjének kell benyújtani, az igazolást tőle kell kérni (Budapesten a kerületi önkormányzat jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző),
– b.) Az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet,  a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőnél kell a bejelentést megtenni, (Budapesten a kerületi önkormányzat jegyző, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző)

-A 2014. február 1-jéig bejelentett mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenységet, valamint üzleten kívüli kereskedelmet végző kereskedőknek tevékenységüket nem kell bejelenteniük a kereskedelmi tevékenység helye szerinti jegyzőhöz.

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR#

ASzövetség az Élő Tiszáért Egyesület,t  a Svájci–Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával, a Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapokpályázat , a SMCA-2012-0071-Z regisztrációs számon nyilvántartott “Fenntartható helyi gazdasági kezdeményezések érdekképviseletének megteremtése és piaci életképességük javítása” című pályázat keretében megvalósuló program keretében létrehozza civil, szakmai partnerségben a
Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesületét.

A projekt a Svájci Hozzájáruláson keresztül a Svájci Állam társfinanszírozásával valósult meg. www.svajcivil.hu