Események betöltése
  • Ez az esemény elmúlt.

Fenntarthatósági alapismeretek

Dátum:
2016. szeptember 30.
Időpont:
00:00
Helyszín:
Esemény címkék:
,

Képzésitájékoztató (nyilvántartásba-vételi szám: E-000882/2014/D001)

A képzési program célja: A NemzetiFenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFKS), megismerése, a fenntarthatóságotszolgáló gyakorlati megoldások feltárása, alkalmazása, környezettudatosszemléletmód kialakítása.

A képzési program célcsoportja: A fenntarthatófejlődés iránt érdeklődők szakterülettől, szakmai előképzettségtől függetlenül.

A képzés soránmegszerezhető kompetenciák: A képzés sikeres elvégzését követően arésztvevő képes

·        afenntarthatóság kérdéskörét rendszerszerűen átlátni,

·        egy-egydokumentumot fenntarthatósági szempontok szerint áttekinteni,

·        javaslatokatmegfogalmazni a fenntarthatóság irányába mutató változtatásokra,

·        környezettudatosszemléletmód kialakítására, alkalmazására, átadására.

A programba való bekapcsolódás feltételei: érettségivégzettség, szakmai előképzettséghez nem kötött

Tervezettképzési idő: Összes óraszám: 30(elmélet: 20; gyakorlat: 10)

 

Atananyagegységek

·        NemzetiFenntartható Fejlődési Keretstratégia

·        Fenntarthatósága gyakorlatban

 

NemzetiFenntartható Fejlődési Keretstratégia

Célja: A NemzetiFenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFKS) tartalmának, céljainak és akapcsolódó dokumentumainak megismerése

Tartalma: A NemzetiFenntartható Fejlődési Keretstratégia; céljai, tartalma; elkészítésének éselfogadásának menete; várható hatásai ágazati szinteken; hatásai a tervezésifolyamatokra; nemzetközi vonatkozásai.

 

Fenntarthatóság a gyakorlatban

Célja: A különböző területekfenntarthatósági állapotának áttekintése, vizsgálata,a fenntarthatóságotszolgáló lehetséges gyakorlati megoldások keresése, környezettudatosszemléletmód kialakítását, formálását segítő, a hétköznapokban egyszerűenalkalmazható módszerek megismerése.

Tartalma: különböző területek működésénekvizsgálata a fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével; intézményrendszerekműködése (kiemelten a nevelési/oktatási intézmények), civil szervezetekműködése, gazdasági szereplők, magánemberek életvitele a fenntarthatóságszempontjából;  a fenntartható működéstsegítő gyakorlati megoldások; környezettudatos szemléletmód kialakítását,formálását segítő módszerek gyakorlati praktikák megismerése, alkalmazása

A képzés elvégzéséről szóló igazoláskiadásának feltételei:

A képzés záró feladatainak eredményes, legalább51%-os teljesítése

A hiányzás ne haladja meg a megengedett mértéket(3 óra)

Információ: Kőváriné dr. Bartha Ágnes kovarine.agnes@gmail.com 0630 617-0622

Képzésszervezése: jelentkezőktől függő helyszínen, egyeztetett időpontban, legalább15 fővel induló csoportban lehetséges.

Tanfolyami díj:30 órás akkreditált képzés esetén képzési szerződéssel, tanúsítvánnyal 30 ezerFt/főtől kezdődően, az egyedi igényekhez alkalmazkodva

A tematika amegrendelő intézménnyel, vállalkozással, tanfolyamra jelentkező civilekkelegyeztetésre kerül, a képzési napok választhatóak, akár esti órákra, hét végéreis.