Az Egyesület a kistermelők, családi gazdaságok, agroturisztikai szolgáltatók és a helyi élelmiszerrendeszerk a REL ügyeiért dolgozik. Segíteni kívánom tagként e munkát, hírlevélre feliratkozom.

Tagsági formák:

Rendes tag, évenként a tagdíjat megfizeti, szavazati joga van, éves közgyűlésen részt vesz. Kedvezményes szolgáltatásokat kap a tagdíjbefizetés esetén.

Pártoló tag, pártolói tagdíjat fizet. Szavazati joga nincs, közgyűlésre nem kötelező járni, javaslattétellel élhet közgyűléseken. Kedvezményes szolgáltatásokat a pártolói tagdíj befizetésének arányában kap. Minimálisan a rendes tagdíjat megfizeti de fizethet többet is.

Szimpatizáns tag, tagdíjat nem fizet, szavazati és javaslattételi joga nincs,

A tagok részére kísérleti jelleggel új szolgáltatás csomagot próbálunk ki. pl. a “szakértőnk válaszol” szolgáltatás 2021-től él, a tagdíjat fizető tagok a válaszokat egész terjedelmükben olvashatják a weboldalon.

A tagdíjat fizető tagok kapják meg a rendezvényeink PPT előadásait, amennyiben részt vettek a rendezvényen. (Ettől eltérhetünk a nem saját szervezésű előadások anyagának megküldésekor a Megbízó megállapodása miatt). 2021-ben további fejlesztéseket tervezünk, hírlevelünkre felirtakozva erről is tájékoztatást kap. Ennek sikere esetén 2022-től terveink szerint a tagdíatj 12 000 Ft/magánszemély és 24 000 Ft/szervezet értékben állapítanánk meg miután a tagság véleményét is kikértük.